Četba pohádky v den pololetního vysvědčení

Jelikož si děti nemohly letos převzít pololetní vysvědčení ve škole, zpříjemnili jsme si s třeťáky tento den čtením pohádek online.

Děvčata si poslechla pohádku JEDNOOČKA, DVOJOČKA A TŘÍOČKA a hoši čertovskou pohádku pod názvem ČERT A JEHO BABIČKA.

Některé děti k pohádkám nakreslily tyto obrázky.

N. Rybová