Angličtina, 5. ročník, Ivana Seidlová, zadání na 3. 2. – 9. 2. 2021

Good morning, children :-),
zasílám vám nové domácí úkoly do angličtiny.
1) do sešitu si napište dnešní datum (3 rd February)
     Nadpis – Sounds and rhymes
      – pod nadpis si opište básničku z učebnice, str. 20/3
      – pravidelně si ji opakujte, je vhodná na procvičování správné výslovnosti :-)
2) WB (work book – pracovní sešit), str. 18:
     cvičení 1 – přečtěte si věty a napište, zda jsou pravdivé T nebo lživé F
     cvičení 2 – popisujte co dělají lidé na obrázcích
3) WB (work book – pracovní sešit), str. 19:
      cvičení 1 – toto cvičení vychází ze článku v učebnici (str. 21), který jsme si dnes četli a překládali jej na oline hodině.
      Přečtěte si jednotlivé rámečky a poté označte správé odpověďi ,,fajfkou”. 
      Nakonec z písmen, která jste si označili, sestavte tajenku. Postupujte podle šipek. 
      cvičení 2 – k jednotlivým malbám napište správná slova z oranžového rámečku.

Prosím o vyfocení úkolů a zaslání na moji adresu.
V případě potřeby mě kontaktujte. 
Have a nice day :-)!
Seidlová I.