Angličtina, 4. ročník, Ivana Seidlová, zadání na 1. – 7. 2. 2021

Dobré odpoledne, vážení rodiče a milé děti :-),
zasílám vám úkoly na tento týden: 

1) Pravidelně si opakujte sloveso to be!
2) Opakujte si slovíčka na WocaBee.
3) Úkol na pondělí (8. 1.) – pracovní list viz příloha:
     Doplňujte správné tvary slovesa to be – kladná věta.
V pátek si společně zkontrolujeme úkoly z minulého týdne.
V případě dotazů mě kontaktujte.
Have a nice day :-)!

Seidlová I.

to-be pracovní list – kladná věta