Třídní učitel: Mgr. Helena Peterková

Počet: 25 (13 chlapců, 12 dívek)

Bayer Jakub
Heger Roman
Homolka Michal
Chlup Karel
Kašpar Matěj
Koudelka Kryštof Jan
Najman Adam
Pleskot Dominik
Řezník Jakub
Schuster Dominik
Veit Antonín
Veselý Dominik
Žižka Adrian
Čuhelová Michaela
Furchová Nela
Havlíková Tereza
Ježová Jitka
Králíčková Eliška
Oujezdská Karolína
Stupenová Nela
Stupková Tereza
Vybíhalová Sára
Tatarová Leona
Kalasová Nikola
Fraszewska Diana

Rozvrh 6. třída

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoMZAJČJF
ÚtČJInf/AJInf/AJTV hTV dTV d
StFMDČJVOVZ
ČtVVVVZMČJČSP
HVAJMČJDTV h

Školní výlet šesťáků v Lednici

Konec školního roku přišel opět nečekanou rychlostí, a tak žáky šestého ročníků a 4 žáky sedmého čekala odměna za celoroční úsilí ve škole v podobě školního výletu. Letos padl los na jižní Moravu a tak jsme se v úterý a ve středu 27.6.-28.6. 2017 vydali směrem Lednice. Zde jsme tyto dva dny věnovali prohlídce Lednicko-valtického areálu, přesněji pouze části rozkládající se v Lednici. Nejdříve jsme navštívili zahrady v okolí zámku a pak se přesunuli do parku, kde nás čekala ukázka různých rostlin a hlavně stromů. Letos žáci probírali v přírodopise botaniku, tak mnozí z nich mohli zúročit svoje znalosti. Další zastávkou byl bezmála šedesátimetrový Minaret, ze kterého jsme obdivovali nádherný výhled do okolí. Odtud jsme se přesunuli kousek do přístaviště, kde jsme nastoupili na lodičku, nesoucí nás po části Staré Dyje až k loveckému zámečku Janohradu.

Druhý den jsme nemohli opomenout zámek v duchu anglické novogotiky a zúčastnili jsme se prohlídky přízemí, kde se nachází hlavně reprezentační místnosti. Pak už nás čekala cesta domů s malou zastávkou v největším moravském městě Brně a rozchodem v nákupním centru Vaňkovka na menší nákupy. Výletu zdar!

Ing. Andrea Luňáčková, Mgr. Ivana Kvapilová

Taneční soutěž

V pátek 19.5.2017 se konal již šestý ročník taneční soutěže. Školního kola se poprvé účasnili žáci 2. až 9.ročníku. Mohli jsme vidět jednotlivce nebo skupiny. I v letošním roce byly taneční styly velmi bohaté – Mažoretky, street dance, dokonce i balet.

Během soutěže byli zapojeni i divá se porota skládala z paní učitelek.

Na závěr se představila skupina s ukázkou Street Workoutu.

Umístění:

Jednotlivci

1.místo           Komendová Eliška (3.ročník), Komenda Jiří (2.ročník)

2.místo           Troboková Eliška (8.ročník)

3.ročník          Schusterová Lucie (2.ročník)
Skupiny

1.místo            Čermáková Markéta a Čermáková Martina (4.ročník)

2.místo            Bártová Klára a Sobol Adam (9.ročník)

3.místo            Vybíhalová Sára a Němcová Karolína (4.a 5.ročník)

Všem tanečníkům děkujeme za jejich krásné výkony a těšíme se na sedmý ročník.

                                                                                               Mgr. Eva Švancarová

Jarní malování u školy

I když středeční ráno 10. května 2017 teplotami spíše připomínalo podzim, kolem 10. hodiny už sluníčko vytáhlo své hřejivé paprsky a vylákalo žáky 6. ročníku na výtvarnou výchovu ven. Děti malovaly barevnými křídami na plochu dlažby vedle školy svoje vzpomínky na Den bezpečnosti a cyklistiky. Jedna skupina malovala vrtulník, který zanechal v pamětech žáků nesmazatelnou stopu, druhá skupina vozidlo zdravotnické  záchranné služby, třetí jarní kytičky a čtvrtá kolo s mopedem dohromady.

No a jak se jim dařilo?

 To už vidíte na jejich obrázcích, které společně namalovali.

Mgr. Lenka Kašparová

Mediální den

Na naší škole se, jak již bývá dobrým zvykem, opět uskutečnil Mediální den, jehož cílem je seznámení žáků s nejrůznějšími mediálními obory. Letos se konal dne 2. května 2017.

V šesté třídě se žáci pokoušeli vytvořit zajímavou a poutavou reklamu na téma ekologie a Den Země, což je dnes hodně probírané a podstatné téma, se kterým je potřeba dnešní mládež seznámit. Žáci sedmého ročníku si vyzkoušeli roli redaktorů v televizním zpravodajství. V osmé třídě jsme psali novinové články, jako například tento, které se týkaly Mediálního dne. Nejstarší žáci školy si vyzkoušeli hlášení v rozhlase.  Svého úkolu se zhostili již v prosinci, kdy velmi pěkně prostřednictvím obecního rozhlasu zvali na Vánoční jarmark.

Letošní Mediální den byl opět povedený a seznámil všechny žáky s mediálním světem.

Pavlína Černá, Eliška Řezníková, Eva Matějková, Eliška Troboková, Šárka Stupenová – žákyně 8. ročníku

Pěvecká soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 16.3.2017 se konalo již tradiční školní kolo pěvecké soutěže. Celkem se zúčastnilo přes padesát dětí z 1.-6. ročníku.

Žáci si připravili nejen písně lidové, ale také moderní. Během celé akce také probíhalo menší soutěžení pro jednotlivce či skupinky v poznávání pohádkové hudby.

Samozřejmě k hudbě patří i tanec, takže všechny děti se také zapojily do tanečních chvilek a na závěr byla pro žáky připravena diskotéka.

Umístění:

1. třída
1. místo Knötigová Adélka
2. místo Šedová Iva
3. místo Gloser Šimon

2. třída
1. místo Kašparová Adéla
2. místo Kaderková Barbora
3. místo Komenda Jiří

3. třída
1. místo Nečasová Adéla
2. místo Sklenářová Adéla, Huppertová Sabina
3. místo Gerneš Štěpán

4. třída
1. místo Čermáková Martina, Čermáková Markéta
2. místo Radiměř Tadeáš
3. místo Martínek Radim, Lžičař Miroslav

5. třída
1. místo Homolka Michal, Žižka Adrian
2. místo Heger Roman
3. místo Čuhelová Michaela

6. třída
1. místo Crhová Karolína, Lidmilová Sára

Všem moc gratulujeme a už nyní se těšíme na příští rok.

Mgr. Eva Švancarová

eva pevci

Lyžařský výcvik

V termínu od 26.2. 2017 – do 4.3. 2017 se zúčastnila naše  škola ZŠ Moravská Chrastová společně se školou z Březové lyžařského výcviku v Harrachově. I přes oteplení a rozmary počasí sněhu na sjezdovkách bylo dostatek. Z naší školy odjelo 14 dětí a z Březové dokonce 31.

Všem se na horách líbilo. Nikdo se nezranil a to je vždy paráda.

Ve středu jsme uspořádali závody Na Zákoutí. Děti se snažily a bylo se na co koukat.

Příští rok horám zdar!!!

LVK

Recitační soutěž na 2. stupni

Ve čtvrtek 23.2.2017 se sešli recitátoři z druhého stupně naší školy, aby v již tradiční soutěži změřili své síly. Svým výkonem vynikala především Klára Bártová z deváté třídy, která básničku přednesla opravdu obdivuhodně, ostatní výkony byly velmi vyrovnané a bylo proto obtížné vybrat ty nejlepší.

Na stupínku vítězů se tedy umístila Klára Bártová (9. ročník), druhé místo obsadila Adéla Juránková (6. ročník) a třetí místo získal Vojtěch Petrů (7. ročník). Pochvalu si zaslouží samozřejmě všichni soutěžící, ovšem zmínit musíme především statečné kluky z osmého ročníku, kteří se recitace nezalekli a svým výkonem opravdu dobře reprezentovali svoji třídu.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za příjemné chvíle, které nám svým přednesem zprostředkovali!

Mgr. Helena Peterková, Ing. Andrea Luňáčková

helča

Co nepatří do odpadu

Voda je zdroj života. Chceme-li být zdraví, je nutné, aby byla zdravá i voda. V ZŠ Brněnec se s vodou učíme správně hospodařit a dbát na to, aby byla co nejčistší.

V pondělí 13. února 2017 jsme rádi přivítali přednášející ze společnosti VHOS a. s. Moravská Třebová – provozovatele vodovodů a kanalizací v regionu Svitavska s projektem Co nepatří do odpadu. Vzdělávacího programu se postupně zúčastnili žáci 4., 5., a 6. třídy. Na děti čekala spousta zajímavých informací, her a pokusů, kterými je provázel kocour Agi. V pestrém a přehledném pracovním sešitě se kluci a děvčata dozvěděli, co se děje v čistírně odpadních vod, jak to v ní chodí, co nepatří do kanalizace a mnoho dalších praktických rad o třídění odpadu. Forma doplňovaček, křížovek a soutěží o trička s kocourem Agim, vědomostní PEXESA a knížky Nevšední výprava s Lenkou a Terezkou v podivuhodném světě vody žáky velmi bavila. Nechyběl ani pokus jak vyrobit ze špinavé vody vodu čistou. Děti bedlivě sledovaly besedu, aktivně se do programu zapojovaly, objevila se i řada dotazů vztahujících se k tématu. Došlo také na ekologické značky výrobků obzvláště šetrných k životnímu prostředí i na chvilky k zamyšlení, jak se správně chovat k vodě.

Poděkování patří pracovníkům společnosti VHOS a. s., Dagmar Krholové, Lubomíře Čápové, Romaně Fleischlingerové Dis. za podnětný a zdařilý ekologický pořad. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Drahomíra Blašková, Ing. Andrea Luňáčková

beseda

Podzimní výzdoba

Už k nám pomalu dorazil čas mrazíků věštící nenápadný příchod zimy. Mrazivé počasí nesvědčí muškátům před naší školou, a proto žáci šesté třídy v hodině předmětu Člověk a svět práce vytvořili novou podzimní výzdobu odolávající chladnému počasí.

Vchod do školy teď zkrášlují truhlíky nazdobené přírodními materiály jako jsou větvičky jehličnanů, sušené květiny nebo různé plody stromů. Jak se žákům výzdoba povedla můžete posoudit sami na fotu níže.

Ing. Andrea Luňáčková

podzimní výzdoba