Výuka na dálku, 5. třída, Anglický jazyk, od 27.1.2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

dnes jsme v hodině probírali Uč. 20, 21.

Zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do úterý 2. 2. 2021.

 1. Slovíčka – vypsat do slovníčku a naučit
  PS 64 – Famous paintings (pokud je ještě nemáte vypsaná)
  A tato slovíčka:
  Let’s explore Britain! 2
  hill                        kopec
  field                     pole
  rug                       kobereček, deka
  plum                    švestka
  paintbrush         štětec
  paint                    malovat, barva (na malování)
  walk                     jít, procházet se
  lie down             ležet
  tired                     unavený
  the country       krajina
  in the country   na venkově, v přírodě
  too many           příliš mnoho
  What’s the matter?     Co se děje?
  My stomach hurts.      Bolí mě žaludek.Nahrávka výslovnosti zde:
  Famous paintings
  Word lists (cambridge.org)

  Let’s explore Britain! 2
  Word lists (cambridge.org)

 2. PS 18, 19
 3. Pracovní list „What are they doing? (v příloze dole) – budu jej známkovat, kdo nemůže tisknout, napíše do školního sešitu: 27th January, název pracovního listu, čísla vět a JEN ODPOVĚDI, ZADÁNÍ NEOPISUJTE.
 4. WocaBee – pro přihlášené

Nahrávky i další materiály jsou opět v MS Teams, složka Soubory.       

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi na trundova.marie@seznam.cz

Všechny zdravím a přeji Vám krásné pololetní prázdniny!

Marie Trundová

PL What are they doing


Dobrý den, milí páťáci :-),

zasílám vám nové domácí úkoly do angličtiny.

1) Do sešitu si napište dnešní datum 27 th January 
     Nadpis  – What are my classmates doing? 

     Pod nadpis si napište věty v přítomném průběhovém čase, které jste pantomimicky

     předváděli v dnešní hodině.
     1) Šimon is …..
     2) Lucinka is ….
          Příští hodinu nám svoje nacvičené činnosti předvede zbytek žáků ;-).

2) Do slovníčku si napište:
     classmate – spolužák [ˈklɑːsmeɪt ]    

3) Vytiskněte si pracovní list, který najdete v příloze:
     prvním cvičení – do vět doplňujte is/are
     druhé cvičení – z nabídky vybírejte správné tvary vět

Prosím o vyfocení úkolů a zaslání na moji adresu.
V případě potřeby mě kontaktujte.
Have a nice day :-)!
Seidlová I.

Sběr pomerančové kůry

I v době distanční výuky naše škola sbírá pomerančovou kůru.

Usušenou a zváženou kůru lze odevzdat každé pondělí od 14:00 do 16:00 nebo čtvrtek od 9:00 do 11:00 p. Hnátové v budově v Moravské Chrastové.

Kůru můžete také nosit, až  se sejdeme opět ve škole.

Ing. Andrea Dvořáková

Výuka na dálku, 5. třída, Anglický jazyk, od 13.11.2021

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 13. – 19. 1. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do úterý 19. 1. 2021.

 1. Vypsat si následující slovíčka do slovníčku a naučit se je. Výslovnost zde:
  Word lists (cambridge.org)The scary book (Uč. str. 18)
  noise                 hluk
  comic                komiks
  chase                honit
  quiet                  tichý
  boring               nudný
  scary                 strašidelný
  I’m bored.        Nudím se.
  I’m scared.       Bojím se.
  Me too.            Já také. 
 1. Uč. 17/2 – ústně, procvičovat otázky a odpovědi, příští online hodinu budu zkoušet rozhovor na známky. S výslovností pomůže nahrávka k Uč. 17/1
 2. PS 15
 3. Dobrovolné: Cvičení na MS Forms – za malou jedničku. 😊
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hQH1Egqt_0ury12ZG7td3Hlzbvz1FslJrRWLXjnfLR1UQVRMQUhDMDNCSVU2Rk04Q0xCQTVPRlBOWC4u

Nahrávky i další materiály jsou opět v MS Teams, složka Soubory.

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi.

Přeji Vám pěkný den!

Marie Trundová

trundova.marie@seznam.cz


Výuka na dálku, Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning, pupils :-),

I am sending you a new homework. (Posílám vám nové domácí úkoly):
1) učebnice
     str. 17 – cvičení 1:
     přečtěte si krátký rozhovor
     str. 17 – cvičení 2:
     do sešitu napiš, co lidé (Sam, Carla, Lucy and Nick) dělají na jednotlivých obrázcích.
     Picture 1: 
     Picture 2:
     Picture 3:
     Picture 4:
     Tip: pro snadnější práci si k postavám tužkou napište jména, která lze snadno vyvodit z bublin, které jsou nad obrázky.
 
2)  do slovníčku si napište a naučte se nová slovíčka:
       bored – znuděný
       everybody – všichni, každý
       scary – děsivý, strašidelný
       idea – nápad, myšlenka
       noise – hluk
       chase – honit
       recorder – přehrávač/zobcová flétna
       violin – housle
       piano – klavír
 
3) učebnice, str. 18 – cvičení 1:
     hlasitě si 2 x přečtěte příběh 
4) prac. sešit, str. 16 – cvičení 1
      rozhodněte, zda jsou věty pravdivé -TRUE, nebo nepravdivé – FALSE
 
Úkoly pro dobrovolníky za plusové body :-)
Pro získání plusových bodů stačí, když mi vyplněné prac. listy zašlete.
Naleznete je po kliknutí na jednotlivé odkazy:
 
 
Také doporučuji sledovat následující webové stránky: 
Naleznete zde mnoho zábavných aktivit :-) (hry, videa, básničky,…).
 
Úkoly si společně zkontrolujeme příští hodinu. 
 
Pěkný zbytek týdne :-).
V případě potřeby mě kontaktujte.
Seidlová I.

 

 

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Výuka na dálku, 5. třída, anglický jazyk, od 4.1.2021

Good morning, pupils :-),

I am sending you a new homework. (Posílám vám nové domácí úkoly):
 1. nalepte si do sešitu časování přítomného prostého času a naučte se základní pravidla, která jsme si říkali při dnešní online hodině.
  Děti, které používají přehledy učiva, si koupí (vyrobí) podobný přehled pro tvorbu přítomného prostého času.
 2. naučte se všechna slovíčka 2. lekce
 3. učebnice, str. 16 – cvičení 2:
  podívej se na obrázek a do sešitu napiš co jednotliví lidé dělají.
  Příklad:
        He is watching TV.
 4. prac. sešit, str. 14 – cvičení 1, 2
 5. podívejte se na následující video – nevadí pokud nebudete znát všechna slovíčka z videa.
  Důležité je, abyste slyšeli hovořit rodilé mluvčí.      https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54&t=92s    
Úkoly si společně zkontrolujeme příští hodinu. 
Přeji Vám vše nejlepší do nového roku a mnoho školních úspěchů :-).
V případě potřeby mě kontaktujte.
Seidlová I.
 

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 6. – 12. 1. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do úterý 12. 1. 2021.

 1. Uč. 16/1
  –        poslouchat a opakovat věty k obrázkům, procvičovat mluvení
  –        naučit se slovíčka k tomuto cvičení (jsou ve WocaBee)
  –        příští online hodinu budu zkoušet četbu a překlad těchto vět
 2. PS 12 a 13 – jen oskenovat/vyfotit a poslat (bylo už zadáno dříve, ale cv. 12/1 je dobrovolné)
 3. PS 14
 4. Udělat si zápis do sešitu: 

=====================================================

 •  6th January
 • Přítomný čas (průběhový)
  –        popisuje, co se děje právě teď
  She‘s drinking.
  Ona pije. (právě teď)He‘s reading.
  On čte.

  she‘s = she is (ona je)
  he‘s = he is (on je)

  Otázka:
  What‘s Carla doing?
  Co Carla dělá?

  What‘s she doing?
  Co ona dělá?

  what‘s = what is (co je)

==================================================

Přeju všem jen to nejlepší do nového roku 2021!!!

Marie Trundová

trundova.marie@seznam.cz

Aktuální informace pro rodiče k nástupu žáků od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) budou vyučovány distančně.

 • prezenční výuka (1. a 2. ročník) bude probíhat dle rozvrhu
 • rozvrh hodin pro ostatní ročníky, kde bude výuka probíhat distančně, budou zveřejněny na webu školy a třídních mailech jednotlivých ročníků
 • školní družina bude probíhat za dodržení homogenity jednotlivých tříd pro žáky 1. a 2. ročníku
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy
 • Žáci si mohou vyzvednout materiály k vypracování úkolů v pondělí 4. 1. 2021 od 14:00 – 16:00 a ve čtvrtek 7.1.2021. od 9:00 do 11:00.

 Stravování

 • V době distanční výuky od 1.2021 mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za dotovanou (obvyklou) cenu.
 • Oběd ve školní jídelně si mohou zkonzumovat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si odeberou oběd do jídlonosiče v čase od 11:00 do 13:00.
 • Případné odhlášení či nahlášení obědů pro žáka si rodiče sjednají telefonicky (461 523 134) nebo po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Kučírková).

Rozvrh hodin, 5. třída, od 4.1.2021

ROZVRH HODIN – 5. TŘÍDA

Platný od 4.1.202128

  1 2        
PO M ČJ        
ÚT VL/PŘÍ M        
ST ČJ AJ        
ČT M ČJ        
___ ___        

Vyučovací hodina bude klasicky probíhat 45 minut, poté vždy následuje 15 minut přestávka a další hodina začíná v celou hodinu,
tzn.: v pondělí M od 8.00 – 8.45, poté ČJ od 9.00 – 9.45.

Výuka na dálku, 5. třída, Anglický jazyk

Good afternoon, pupils :-)!

V dnešní hodině jste byli opět šikovní!
 
Domácí úkol:
prac. sešit, strana 13, cvičení 2.
Úkol mi nemusíte zasílat, zkontrolujeme si jej ve škole.
 
Opakujte si 1. lekci, včetně slovíček.
Brzy na tuto lekci budete psát test.
Termín testu si upřesníme ve škole ;-).
Nejdříve si zjistím, zda je nějaké učivo třeba docvičit.
 
Mějte se hezky!
Těším se, že se už uvidíme naživo :-).
 
V případě potřeby, mě kontaktujte.
Velice děkuji rodičům za vzornou spolupráci.
S pozdravem
Seidlová I.

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová
 

Vážení rodiče a milí páťáci 😊,

dnes píšu zadání úkolů naposledy a věřím, že se k výuce na dálku hned tak nevrátíme. 😊 DÚ mi neposílejtezkontrolujeme si jej v pondělí 30. listopadu ve škole.

V pondělí 30. listopadu budu také kontrolovat, jestli mají všichni hotové všechny úkoly, které byly zadané během výuky na dálku. Zde je přehled všech úkolů zadaných od 14. 10. 2020 (úkoly už neposílejte, zkontrolujeme ve škole):

AJ 5A distancni (1)

AJ 5A distancni

Zde je zadání na pondělí 25. 11. 2020 (úkol neposílejte, zkontrolujeme ve škole)

 1. Mít připravený pracovní sešit, školní sešit a slovníček ke kontrole (vše dopsané a opravené)
 2. Opakovat si slovíčka z kapitoly Unit 1
 3. Procvičovat si ústně věty v Uč. 8/3 a 9/2
 4. PS 8/2 – písemně

Dobrovolné (za malou jedničku): PS str. 8 – úkol na stránce dole v oranžovém rámečku (nakreslit obr. a napsat otázky do sešitu English)

Pokud se budete potřebovat na něco zeptat, napište mi na trundova.marie@seznam.cz.

Mějte se hezky a těším se s dětmi na shledanou v pondělí!

Marie Trundová