Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

 • 9.ročník od 11.5. 2020
 • 1. stupeň od 25.5. 2020
 • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

 • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
 • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Výuka na dálku, 5. třída, 23.3.2020

Mgr. Ludmila Portlová

Moji milí páťáčci, doufám, že jste neměli minulý týden se zadanými úkoly žádný problém. Vašim rodičům jsem na e-mail poslala řešení úkolů, tak pokud jste si s něčím nevěděli rady, rodiče vám jistě pomohou. Minulý týden jsem vám zadala pouze učivo, které jsme probírali společně ve škole, úkoly byly opakovací a procvičovací. Tento týden mám pro vás připravené online testy, abych zjistila, jak vám to doma šlo. Kdybyste měli s něčím potíže, napište mi, nebo vaši rodiče e-mail a vše společně zvládneme. Ještě jednou vám velice děkuji za milé psaní, které jste mi dali poslední den před uzavřením školy. Mám jej na stole a vždy, když vám připravuji úkoly, tak mně dodává sílu a povzbuzuje, že se brzy opět sejdeme společně ve škole J Tak se pojďme vrhnout do dalšího týdne, který jistě opět hravě zvládnete.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování koncovek přídavných jmen:

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/

Až si procvičíte koncovky přídavných jmen, vyplňte toto cvičení http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridsouhrn.php a odešlete mi pro zpětnou vazbu, abych věděla, jak vám to jde 😉 Po vyplnění dole vpravo zadejte e-mail:  brnenec5@seznam.cz a podepište se svým jménem 🙂

učebnice:

s. 81/3 (ústně)

s. 82/4   a) pouze zopakovat ústně (dělali jsme už ve škole)

               b) do sešitu

               c) do sešitu

s. 82/5 nadiktovat diktát do sešitu (po napsání, ať si děti samy překontrolují podle učebnice, poté zkontrolují rodiče)

Rozbor věty z diktátu: Na vzniku nových učebnic se podílejí jazykoví poradci.

Přepsat větu pod diktát. Určit slovní druhy (nadepsat číslici nad slova). Určit základní skladební dvojici (spojit dvojitou svorkou, podmět podtrhnout rovnou čarou, přísudek vlnovkou). Vypsat pod sebe podstatná jména, přídavná jména, slovesa a určit mluvnické kategorie.

s. 83/8 a)b)c) (do sešitu)

ČTENÍ

Libovolná kniha – zapsat do čtenářského deníku. (Kdo má čtenářský deník u mě, tak napíše na papír).

Kdo si nestihl půjčit nějakou knihu v knihovně, níže vkládám dva odkazy na e-book zdarma:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

MATEMATIKA

První on-line test: https://forms.gle/VVyCavKDscQaLzm29 V první otázce vyplňte svoje jméno. Příklady si vypočítejte na papír. Ve formuláři napište k odpovědi „jiná“ váš výsledek. Až budete mít všechny 3 příklady, dejte odeslat. Doufám, že budou samé jedničky J

Videa desetinná čísla: Komu činní desetinná čísla problém, tady posílám videa, kde jsou jednoduše vysvětleny (nevšímejte si na začátku, jakou stranu v učebnici nalistovat, jedná se o jinou učebnici, než používáme my).

Úvod do desetinných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

čtení desetinných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

Zápis do sešitu:

 248,123 („dvě stě čtyřicet osm celých sto dvacet tři tisícin“) na druhý řádek si vymyslete své libovolné číslo:

stovky desítky jednotky desetinná čárka desetiny setiny tisíciny
 2 4 8 , 1 2 3

Celá část                           desetinná část 

Učebnice s. 33-34 (do sešitu)

Procvičování desetinných čísel:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9304

VLASTIVĚDA

Zopakovat si učivo od strany 17. V sešitech zápisky od Osvícenství. Poté si ústně projděte v učebnici opakování na straně 24.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Dobrovolně 🙂

Kdo by měl zájem, můžete se zapojit do výtvarné soutěže Kouzlo jara. Nemusíte soutěžit, koho baví kreslit (a vím, že ve třídě máme spousty takových 🙂 ) nakreslete si obrázek jen tak pro radost. Budu ráda, když se o obrázek podělíte, vyfotíte a pošlete mi na e-mail.

https://www.lhmp.cz/eko/2020/03/19/vytvarna-soutez-pro-vsechny-kteri-zustali-doma-namalujte-kouzlo-jara/?fbclid=IwAR3TX03iEmWRyA5E3GzM0e30hILcX_QEVqIyqm5BMXd_XxsrtZ8sMU9GnrY

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Připravit pro celou rodinu snídani 🙂

Přírodověda

 • vyplň pracovní list č.2 – kostra a pracovní list č. 12 – Rozmanitost přírody a živočichů
 • pokud nemůžeš list vytisknout, udělej si zápis do sešitu i nakresli zadaný obrázek.
 • pozoruj rostliny na zahrádce a pokud je možné i v okolní přírodě a zapisuj si, které rostliny, keře nebo stromy kvetou nebo jim raší listy.
 • až se sejdeme, o všem si popovídáme.

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

 • lekce 3, učebnice str. 34 My school
 • napiš si nová slovíčka, výslovnost pro lepší porozumění píši českými písmeny. which (wič) – který, art and design (árt end disain), geography(džeogrefi), history(histry)
 • dál jen výslovnost, přiřaďte ji ke slovům sami. (infrmejšn, komunikejšn, teknolodži), (mes, s- špička jazyka mezi zuby) (relidžijn edjukejšn), (bajldži),(fiziks), (kemistri), (mjuzik), (sitiznšip)
 • učebnice cv.2: timetable – rozvrh hodin: Odpovědět na otázky podle přiloženého rozvrhu, raději si je napsat do sešitu.
 • What class is Erica in? V jaké třídě je Erika? Předložky se dávají na konci otázky.
 • V pracovním sešitě vypracovat str.28,cv1,2.
 • Výslovnost dopilujeme, až se sejdeme.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Milí páťáci,

chci vám doporučit procvičování AJ pomocí aplikací ke stažení zdarma na Google store vytvořené pro mobilní telefony. Netravte na nich ale příliš mnoho času 🙂

Odkazy: Angličtina pro děti, Easy peasy, Learn English for kids – First words in English,

Boom cards, Angličtina pro děti, Fun Easy Learn – zdařilá aplikace, pěkná grafika, můžete zde psát v AJ, poslouchat, přiřazovat slova, doplňovat i cvičit výslovnost.

Procvičujte si učivo, po zahájení vyučování, budeme psát písemky, tak ať toho potom nemáte moc!!!

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat!

Ing. Ivana Seidlová

Ivana.Seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

SB (učebnice)

 • 26/1
 • 26/2 Poskládej písmenka do správného pořadí a najdi dny v týdnu.
 • 26/3 Přepiš věty do sešitu – použij zkrácené tvary
 • 26/4 Doplň na prázdná místa zkrácené tvary slovesa to be (I´m, You´re,…) nebo přivlastňovací zájmena, piš tužkou do učebnice.
 • 26/5 Do prázdných míst doplň správné věty tak, aby odpovědi dávaly smysl.
 • 26/6 Dle vzoru napiš věty do sešitu.
 • 27/1 Song My Bonnie – zazpívej si píseň, zkus si ji i přeložit (pouze ústně), až se sejdeme, zazpíváme si ji společně

Odkaz na píseň:

Výuka na dálku – 5. třída, 16.3.2020

Mgr. Ludmila Portlová, Lidush.P@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

Učebnice:

s. 75/ cv. 1 (ústně)

s. 76/ cv. 1 a) b) (do sešitu)

s. 79/ cv. 8 (nadiktovat diktát do sešitu)

dodělat pracovní listy na přídavná jména, které žáci dostali ve škole

MATEMATIKA

Učebnice:

s. 28/cv. 4, 5,7,8 (do sešitu)

s. 29/cv. 1,2,3 (do sešitu) 4,5,6,7 (dobrovolně)

s. 32/cv. 1,2 (ústně + do sešitu)

GEOMETRIE

Učebnice s. 31

VLASTIVĚDA

Video Dějiny udatného českého národa:

pracovní list (vytisknout, nalepit do sešitu, doplnit)

Přírodověda

Opakování: Polární pás, Život v oceánech a mořích, Přizpůsobivost rostlin a živočichů.
Pročíst v učebnici kapitolu Lidské tělo str. 54 – 56, zkusit vypracovat přiložený pracovní list.

Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky
do sešitu.

Zapsat též do sešitu práci, kterou jsem vykonal s příslušným datem.

Z přírodovědy stačí vypracovat každý týden 1 pracovní list podle učebnice. Napsala jsem slovo zkusit, to znamená, pokud se něco nedaří, vynechat.

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

Dopsat neznámá slovíčka ze 3lekce do slovníčku.
Procvičování časování to be – plné, zkrácené a záporné tvary.
Časování have got – plné, zkrácené a záporné tvary.
Otázky: Have you got a pet? Has she (he, it) got a pet? Yes, I have. No, I haven’t.

Tázací zájmena: What…? Co..? Jaký..?
When..? Kdy..? Where..? Kde..? Who…? Kdo..? How..?Jak..?
Procvičovat 3.lekci do str.33 z učebnice, vyplnit pracovní sešit do str. 27 a pracovní list food.

Pokud nelze vytisknout, napsat poznámky.

Důležité je i z angličtiny zapisovat do sešitu datum a práci, kterou jsem ten den udělal. Někdo stihne práce víc, někdo méně. Nevadí, když nestihneš vše. 

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Přepis zbývajících slovíček 2. lekce a jejich naučení
Pracovní sešit str. 17 /5, 6
Pracovní sešit str. 18
SB (učebnice) 23/4b – do sešitu
24/1 do sešitu!
My adress:
25/1 a překlad – do sešitu
25/2 25/4 do sešitu

Přírodověda – Mgr. Alena Nováková

Opakování: Polární pás, Život v oceánech a mořích, Přizpůsobivost rostlin a živočichů.
Pročíst v učebnici kapitolu Lidské tělo str. 54 – 56, zkusit vypracovat přiložený pracovní list.
Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky do sešitu. Zapsat též do sešitu práci, kterou jsem vykonal s příslušným datem.