Výuka na dálku, 5. třída, 23.3.2020

Mgr. Ludmila Portlová

Moji milí páťáčci, doufám, že jste neměli minulý týden se zadanými úkoly žádný problém. Vašim rodičům jsem na e-mail poslala řešení úkolů, tak pokud jste si s něčím nevěděli rady, rodiče vám jistě pomohou. Minulý týden jsem vám zadala pouze učivo, které jsme probírali společně ve škole, úkoly byly opakovací a procvičovací. Tento týden mám pro vás připravené online testy, abych zjistila, jak vám to doma šlo. Kdybyste měli s něčím potíže, napište mi, nebo vaši rodiče e-mail a vše společně zvládneme. Ještě jednou vám velice děkuji za milé psaní, které jste mi dali poslední den před uzavřením školy. Mám jej na stole a vždy, když vám připravuji úkoly, tak mně dodává sílu a povzbuzuje, že se brzy opět sejdeme společně ve škole J Tak se pojďme vrhnout do dalšího týdne, který jistě opět hravě zvládnete.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování koncovek přídavných jmen:

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/

Až si procvičíte koncovky přídavných jmen, vyplňte toto cvičení http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridsouhrn.php a odešlete mi pro zpětnou vazbu, abych věděla, jak vám to jde 😉 Po vyplnění dole vpravo zadejte e-mail:  brnenec5@seznam.cz a podepište se svým jménem 🙂

učebnice:

s. 81/3 (ústně)

s. 82/4   a) pouze zopakovat ústně (dělali jsme už ve škole)

               b) do sešitu

               c) do sešitu

s. 82/5 nadiktovat diktát do sešitu (po napsání, ať si děti samy překontrolují podle učebnice, poté zkontrolují rodiče)

Rozbor věty z diktátu: Na vzniku nových učebnic se podílejí jazykoví poradci.

Přepsat větu pod diktát. Určit slovní druhy (nadepsat číslici nad slova). Určit základní skladební dvojici (spojit dvojitou svorkou, podmět podtrhnout rovnou čarou, přísudek vlnovkou). Vypsat pod sebe podstatná jména, přídavná jména, slovesa a určit mluvnické kategorie.

s. 83/8 a)b)c) (do sešitu)

ČTENÍ

Libovolná kniha – zapsat do čtenářského deníku. (Kdo má čtenářský deník u mě, tak napíše na papír).

Kdo si nestihl půjčit nějakou knihu v knihovně, níže vkládám dva odkazy na e-book zdarma:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

MATEMATIKA

První on-line test: https://forms.gle/VVyCavKDscQaLzm29 V první otázce vyplňte svoje jméno. Příklady si vypočítejte na papír. Ve formuláři napište k odpovědi „jiná“ váš výsledek. Až budete mít všechny 3 příklady, dejte odeslat. Doufám, že budou samé jedničky J

Videa desetinná čísla: Komu činní desetinná čísla problém, tady posílám videa, kde jsou jednoduše vysvětleny (nevšímejte si na začátku, jakou stranu v učebnici nalistovat, jedná se o jinou učebnici, než používáme my).

Úvod do desetinných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

čtení desetinných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

Zápis do sešitu:

 248,123 („dvě stě čtyřicet osm celých sto dvacet tři tisícin“) na druhý řádek si vymyslete své libovolné číslo:

stovky desítky jednotky desetinná čárka desetiny setiny tisíciny
 2 4 8 , 1 2 3

Celá část                           desetinná část 

Učebnice s. 33-34 (do sešitu)

Procvičování desetinných čísel:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9304

VLASTIVĚDA

Zopakovat si učivo od strany 17. V sešitech zápisky od Osvícenství. Poté si ústně projděte v učebnici opakování na straně 24.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Dobrovolně 🙂

Kdo by měl zájem, můžete se zapojit do výtvarné soutěže Kouzlo jara. Nemusíte soutěžit, koho baví kreslit (a vím, že ve třídě máme spousty takových 🙂 ) nakreslete si obrázek jen tak pro radost. Budu ráda, když se o obrázek podělíte, vyfotíte a pošlete mi na e-mail.

https://www.lhmp.cz/eko/2020/03/19/vytvarna-soutez-pro-vsechny-kteri-zustali-doma-namalujte-kouzlo-jara/?fbclid=IwAR3TX03iEmWRyA5E3GzM0e30hILcX_QEVqIyqm5BMXd_XxsrtZ8sMU9GnrY

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Připravit pro celou rodinu snídani 🙂

Přírodověda

 • vyplň pracovní list č.2 – kostra a pracovní list č. 12 – Rozmanitost přírody a živočichů
 • pokud nemůžeš list vytisknout, udělej si zápis do sešitu i nakresli zadaný obrázek.
 • pozoruj rostliny na zahrádce a pokud je možné i v okolní přírodě a zapisuj si, které rostliny, keře nebo stromy kvetou nebo jim raší listy.
 • až se sejdeme, o všem si popovídáme.

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

 • lekce 3, učebnice str. 34 My school
 • napiš si nová slovíčka, výslovnost pro lepší porozumění píši českými písmeny. which (wič) – který, art and design (árt end disain), geography(džeogrefi), history(histry)
 • dál jen výslovnost, přiřaďte ji ke slovům sami. (infrmejšn, komunikejšn, teknolodži), (mes, s- špička jazyka mezi zuby) (relidžijn edjukejšn), (bajldži),(fiziks), (kemistri), (mjuzik), (sitiznšip)
 • učebnice cv.2: timetable – rozvrh hodin: Odpovědět na otázky podle přiloženého rozvrhu, raději si je napsat do sešitu.
 • What class is Erica in? V jaké třídě je Erika? Předložky se dávají na konci otázky.
 • V pracovním sešitě vypracovat str.28,cv1,2.
 • Výslovnost dopilujeme, až se sejdeme.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Milí páťáci,

chci vám doporučit procvičování AJ pomocí aplikací ke stažení zdarma na Google store vytvořené pro mobilní telefony. Netravte na nich ale příliš mnoho času 🙂

Odkazy: Angličtina pro děti, Easy peasy, Learn English for kids – First words in English,

Boom cards, Angličtina pro děti, Fun Easy Learn – zdařilá aplikace, pěkná grafika, můžete zde psát v AJ, poslouchat, přiřazovat slova, doplňovat i cvičit výslovnost.

Procvičujte si učivo, po zahájení vyučování, budeme psát písemky, tak ať toho potom nemáte moc!!!

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat!

Ing. Ivana Seidlová

Ivana.Seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

SB (učebnice)

 • 26/1
 • 26/2 Poskládej písmenka do správného pořadí a najdi dny v týdnu.
 • 26/3 Přepiš věty do sešitu – použij zkrácené tvary
 • 26/4 Doplň na prázdná místa zkrácené tvary slovesa to be (I´m, You´re,…) nebo přivlastňovací zájmena, piš tužkou do učebnice.
 • 26/5 Do prázdných míst doplň správné věty tak, aby odpovědi dávaly smysl.
 • 26/6 Dle vzoru napiš věty do sešitu.
 • 27/1 Song My Bonnie – zazpívej si píseň, zkus si ji i přeložit (pouze ústně), až se sejdeme, zazpíváme si ji společně

Odkaz na píseň:

Výuka na dálku – 5. třída, 16.3.2020

Mgr. Ludmila Portlová, Lidush.P@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

Učebnice:

s. 75/ cv. 1 (ústně)

s. 76/ cv. 1 a) b) (do sešitu)

s. 79/ cv. 8 (nadiktovat diktát do sešitu)

dodělat pracovní listy na přídavná jména, které žáci dostali ve škole

MATEMATIKA

Učebnice:

s. 28/cv. 4, 5,7,8 (do sešitu)

s. 29/cv. 1,2,3 (do sešitu) 4,5,6,7 (dobrovolně)

s. 32/cv. 1,2 (ústně + do sešitu)

GEOMETRIE

Učebnice s. 31

VLASTIVĚDA

Video Dějiny udatného českého národa:

pracovní list (vytisknout, nalepit do sešitu, doplnit)

Přírodověda

Opakování: Polární pás, Život v oceánech a mořích, Přizpůsobivost rostlin a živočichů.
Pročíst v učebnici kapitolu Lidské tělo str. 54 – 56, zkusit vypracovat přiložený pracovní list.

Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky
do sešitu.

Zapsat též do sešitu práci, kterou jsem vykonal s příslušným datem.

Z přírodovědy stačí vypracovat každý týden 1 pracovní list podle učebnice. Napsala jsem slovo zkusit, to znamená, pokud se něco nedaří, vynechat.

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

Dopsat neznámá slovíčka ze 3lekce do slovníčku.
Procvičování časování to be – plné, zkrácené a záporné tvary.
Časování have got – plné, zkrácené a záporné tvary.
Otázky: Have you got a pet? Has she (he, it) got a pet? Yes, I have. No, I haven’t.

Tázací zájmena: What…? Co..? Jaký..?
When..? Kdy..? Where..? Kde..? Who…? Kdo..? How..?Jak..?
Procvičovat 3.lekci do str.33 z učebnice, vyplnit pracovní sešit do str. 27 a pracovní list food.

Pokud nelze vytisknout, napsat poznámky.

Důležité je i z angličtiny zapisovat do sešitu datum a práci, kterou jsem ten den udělal. Někdo stihne práce víc, někdo méně. Nevadí, když nestihneš vše. 

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Přepis zbývajících slovíček 2. lekce a jejich naučení
Pracovní sešit str. 17 /5, 6
Pracovní sešit str. 18
SB (učebnice) 23/4b – do sešitu
24/1 do sešitu!
My adress:
25/1 a překlad – do sešitu
25/2 25/4 do sešitu

Přírodověda – Mgr. Alena Nováková

Opakování: Polární pás, Život v oceánech a mořích, Přizpůsobivost rostlin a živočichů.
Pročíst v učebnici kapitolu Lidské tělo str. 54 – 56, zkusit vypracovat přiložený pracovní list.
Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky do sešitu. Zapsat též do sešitu práci, kterou jsem vykonal s příslušným datem.

Úspěch v recitační soutěži

Dne 26. února se konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách. Pořadatelem bylo jako již tradičně Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Dramatickou školičkou.

Za naši školu se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy, kteří postoupili ze školního kola. Celkem devět našich žáků soutěžilo ve třech kategoriích. Před samotnou soutěží proběhla hlasová průprava a dramatické hry, aby se malí recitátoři rozmluvili a osmělili. Pak začala samotná soutěž, která s krátkými přestávkami trvala celých šest hodin. Účastnili se totiž žáci ze všech škol Svitav a okolních obcí. Přednášela se poezie i próza. Kritéria hodnocení byla přirozenost a kultura dětského projevu.

V silné konkurenci jsme v letošním roce obstáli na jedničku. V nulté kategorii byl oceněn Petr Škranc a postoupil tak do okresního kola. Petr navíc za svůj výkon dostal cenu laskavého diváka, pro kterou hlasují ostatní vystupující děti. Čestné uznání poroty pak obdrželi v první kategorii Jan Kaderka a Lukáš Vrobel. V druhé kategorii porota nikoho ze všech přednášejících žáků postoupit do okresu nenechala. Výkony jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a oceněna byla pouze dívka z Dramatické školičky.

Po soutěži se konal ještě rozborový seminář s odbornou porotou, kde se recitátoři mohli dozvědět pozitiva a nedostatky svého přednesu. Naše úspěchy jsme šli před odjezdem domů oslavit do nedaleké cukrárny.

Petrovi Škrancovi přejeme mnoho úspěchu v okresním kole, kterého se zúčastní 18. března ve Svitavách.

                                                                                             Mgr. Lenka Karlíková

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň ZŠ Brněnec

V úterý 18. února 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže prvního stupně ZŠ Brněnec, kterého se zúčastnilo 43 žáků. 

Opět jsme mohli slyšet celou řadu básniček, které se děti naučily krásně přednášet. Některé básně byly dlouhé, jiné kratší, zazněly básničky veselé i vážné. Děti volily verše Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Miloše Kratochvíla, Františka Zacharníka, J. V. Sládka, Josefa Lady i Jana Nerudy.

Odborná porota rozhodně neměla jednoduchý úkol vyhodnotit řadu šikovných recitátorů.

A jak to celé dopadlo?

1. třída
1. místo Petr Škranc
2. místo Gabriela Malásková
3. místo Simona Neudertová

2. třída
1. místo Jan Kaderka
2. místo Viktorie Blinková
3. místo Tereza Hájková

3. třída
1. místo Lukáš Vrobel
2. místo Kristýna Šmerdová
3. místo Anna Opršalová

4. třída 
1. místo Alžběta Veitová
2. místo Tomáš Lžičař
3. místo Adéla Knötigová

5. třída
1. místo Adéla Kašparová
2. místo Libor Oujezdský
3. místo Lucie Schusterová

Děkujeme děvčatům ze 3. třídy Aničce Opršalové a Radušce Blaškové za skvělou práci při moderování akce i předvedení pohybových písniček.

Všem recitátorům děkujeme za účast, těšíme se na další ročník recitační soutěže.

Mgr. Drahomíra Blažková

Sběr kaštanů

Před podzimními prázdninami proběhl v ZŠ Brněnec další ročník sběru kaštanů. Navázali jsme na naše dobré vztahy a dosavadní spolupráci z předchozích let jednak s rodiči i prarodiči našich žáků, tak i s Mysliveckým sdružením Brněnec – Bělá nad Svitavou.

Letos se soutěže zúčastnilo 23 sběračů. Šikovné děti nelenily, využily příjemného počasí babího léta a nasbíraly celkem 263 kg kaštanů. 

Výsledky:

32 kg Klouda Pepa, 7. třída

30 kg Blinková Viktorka, 2. třída

26 kg Knötigová Adélka, 4. třída

25 kg Valter Vašík, 4. třída

22 kg Petrasz Míša, 3. třída

18 kg Elbl Martin, 3. třída

17 kg Kolář Lubošek, 1. třída

15 kg Valehrach Matěj, 2. třída

13 kg Rykr Milan, 2. třída

10 kg Kulka Adam, 3. třída

8 kg Štrofová Deniska, 2. třída, Langerová Sofinka, 3. třída

7 kg Janků Romanka, Přibylová Natálka, 2. třída, Janků Ilonka, 4. třída

5 kg Ondráčková Míša, 2. třída, Ondráčková Natálka, 5. třída

4 kg Ondráčková Elenka, 3. třída

3 kg Písaříková Verunka, 1. třída, Dvořák Dominik, 2. třída

2 kg Neudertová Simonka, Škranc Péťa, 1. třída, Nagyová Adélka 2. třída

Gratulujeme! Myslivci a zvířata děkují! Pracovité děti se mohou radovat z pochvaly, diplomu a zasloužené odměny.

Mgr. Drahomíra Blažková