Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

 • 9.ročník od 11.5. 2020
 • 1. stupeň od 25.5. 2020
 • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Výuka na dálku, 4. třída, 15.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová

Opakování 2. díl, strana 58, cvičení 1, 3, 5, 7

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Kontrola výsledků z minulého týdne, prac. sešit str. 37, cv.5:     
Sue has got….     My da has got….                                                                               I have got…        We have got….                                                                                    We have got…    Mum has got….                                                                                  These kids have got..  I have got…                                                                              The kid has got…   The boys have got…

Napište si do slovníčku nová slovíčka z lekce 18. Výslovnost:  address ( edres), house (haus), street (strít), post code (poust koud) phone number (foun nambr), live (lif), wash (voš), toilet (tojlit), put on (puton), photo (foutou), where (vér)

Tvoření otázky pomocí do.    Where do you live?  Kde bydlíš?

Do je po tázacím zájmenu where.  Pokud není v otázce tázací zájmeno, do je hned na začátku otázky.

Přečtěte si několikrát nahlas a přeložte cvičení v učebnici na str. 38.

Doplň cvičení v pracovním sešitě na str 38.

Vyzkoušej si libovolné video ještě na tomto odkaze: www.jazyky-online.info   angličtina pro děti

Výuka na dálku, 4. třída, 8.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Učebnice – 2.díl: Strana 45 cvičení 4 – písemné násobení

Denisa Báčová

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vyplň přiložené pracovní listy a zašlete mi zpět.
 2. I nadále si můžete procvičovat na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children 🙂

píši vám úkoly na tento týden:

učebnice
– do slovníčku si přepište slovíčka z růžového rámečku na str. 36 a 37

pracovní sešit, str. 34, 35

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice day!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Zapište si slovíčka z učebnice na str. 37, výslovnost:  opposite (oposit, o neznělé), castle (kásl), haunted (hón), corner (kónr), room (rům), lovely (lavli), scared (skéd, e hluboké, neznělé), between (bitvín)

Vyzkoušej si hru ve cv. 5. Ukazuj na místnosti na obrázku ve cv.2 a ptej se: Where am I? Kde jsem?

Odpovídej: I am in the kitchen. V odpovědi měň místnosti.

Přečti si několikrát nahlas článek ve cv. 7 a přelož.

Vyplň pracovní sešit na str. 37.

 https://www.jazyky-online.info/anglictina/       
Na tomto odkaze si poslechni pohádku  The Little Red  Hen – Červená slepička

hledej: Angličtina pro děti – I´m Reading – Folk Tales

Neznámá slovíčka: lift – zvednout, share – podíl, help – pomoc, said – řekla, make – vyrobit, found – najít, myself – sama, tried – zkusila, asked – zeptala se, went – přišla, smell – čichat, eat – jíst, will – budoucí časVýuka na dálku, 4. třída, 1.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Oba souboru jsou stejné, vyplňte jen jeden. Pdf soubor byl vložen jen kvůli tomu, kdyby dokument z wordu nebyl kompatibilní s Vaší verzi Microsoft Office.

Český jazyk, Denisa BáčováE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, už je Vás o něco méně, s některými budeme opakovat ve škole, tzn., že i vy, kteří jste zůstali doma, budete stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vyplň přiložené pracovní listy a zašlete mi zpět.
 2. I nadále si můžete procvičovat na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

17.lekce  My home  učebnice str. 36

Zopakujte si časování slovesa mít – have got ve cv. 4. Pozor na 3.osobu:  he(she, it) has got.
Otázku tvoříme obrácením slovosledu: Have you got?  Has he got?  Má on?

Nová slovíčka na str. 36 zapište do sešitu: bedroom (bedrům), kitchen (kičn), hall (hól), living room(livng rům), bathroom (bátrům), live (lif), flat (flet)

Nová slovíčka se nauč a několikrát si nahlas přečti a přelož věty ve cv. 2.

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 36.

                                    www.jazyky-online.info     

Na tomto odkazu si najdi video: Anglický jazyk – angličtina pro děti – It´s Fun to Read- Magic

Zahrajte si hru na kouzelníka. V poslední hře dávejte zvonek do mušlí.

Píši překlad některých slov pouze k porozuměni. loose- uvolněný, tooth-zub, silly-hloupý, goose-husa, shell-skořápka,hide-ukrýt, towel-ručník,owl-sova

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Hello children 🙂 !

Milé děti, přeji Vám krásný Mezinárodní den dětí 🙂 !

Níže naleznete úkoly na tento týden:

– pracovní sešit str. 33, cvičení 5: k výslovnosti doplňte slovíčka z rámečku
– pracovní sešit str. 33, cvičení 6: podle pravdy odpovídejte na otázky
– pracovní sešit str. 33, cvičení 7: popište Tomovi a Kim cestu, která vede z jejich domovů do školy.

I nadále procvičujte slovíčka !

V případě dotazů mě kontaktujte.

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Výuka na dálku, 4. třída, 25.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, už je Vás o něco méně, s některými budeme opakovat ve škole, tzn., že i vy, kteří jste zůstali doma, budete stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vyplň přiložené pracovní listy a zašlete mi zpět.
 2. I nadále si můžete procvičovat na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Anglický jazyk – 4. třída

Hello children 🙂 !

tento týden si napište do slovníčku slovíčka z tabulky, ale jen ta, která jsou označená červeným písmem. Věty napsané černým písmem se učit nemusíte! Při důkladné znalosti jednotlivých slovíček si věty budete umět snadno přeložit 🙂 !

Napsala jsem vám je jen pro případ, kdyby měl někdo z vás problémy s překladem.

Výslovnost si psát také nemusíte:

AJ výslovnost ČJ
make mejk udělat
mix mix smíchat
Can you help? Ken jů help? Můžeš/Umíš pomoci?
We need. Ví nýd? Potřebujeme.
That´s bad. Dets bed. To je špatné.
Say it in Czech. Sej it in ček. Řekni to česky.
How many colours do they need? Hau meny kalrs dů dej nýd? Kolik barev potřebují?
What can they do? Vot ken dej dů? Co mohou dělat?
How can you make it? Hau ken jů mejk it? Jak to můžeš udělat?
help help pomoc
need nýd potřebovat
how many… hau meny… kolik…

– učebnice str. 34, cvičení 1- přečtěte si a přeložte nahlas
– učebnice str. 34, cvičení 2:

Jednotlivé otázky si tužkou očíslujte (1-5), odpovědi si označte písmenky (a-e).
Poté si k sobě jednotlivé otázky a odpovědi přiřazujte (číslo a k němu písmeno)

Chválím Vás děti za procvičování slovíček na WocaBee !

V případě dotazů mě kontaktujte 🙂 .

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Výsledky cv. 4, str. 34 v prac.s. – Who?- Kdo?    Why?- Proč?    Where? – Kde?   What? – Co?   How? – Jak?Napiš a nauč se slovíčka v učebnici na str.35, výslovnost už známe.

Přečti si nahlas několikrát str. 35 v učebnici a přelož.

V pracovním sešitě doplň str. 35.

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem

Na tomto odkazu se opět podívejte na video: Zvířata jsou chlupatá  – Animals body coverings

Některá slovíčka: body -tělo,  cover – pokrýt, fur – srst, scale – šupina, feathers – peří, bald head – plešatý

Tato slovíčka si nemusíš psát ani učit, jen si zkus některá zapamatovat. Výslovnost ve videu uslyšíš.

Navíc posílám odkaz na video v češtině o zdravé výživě.

https://edu.ceskatelevize.cz/za-lekarem-prejidani-a-obezita-5e441f17d76ace2c451de1b4

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Výuka na dálku, 4. třída, 18.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, v tomto týdnu budeme stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Uč: 64/3
 2. Uč: 65/1
 3. Uč: 65/3
 4. Uč: 65/4
 5. Tak jsem minulý týden přiložila cvičení na diktáty, napište si alespoň jedenkrát týdně a zašlete mi zpět 🙂
 6. Poctivě si prosím procvičujte na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v učebnici strany 56 – 69 a zopakujte si rostliny a živočichy v lesích
 2. Zajděte se projít do lesa a pozorujte, zda najdete některé rostliny nebo živočichy, o kterých jste si četli v učebnici 🙂

VLASTIVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v učebnici strany 34_39

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Po přečtení vypracujte v učebnici na straně 40 přiložený pracovní list – do sešitu vlastivědy a samozřejmě mi pošlete zpět pro kontrolu 🙂

Anglický jazyk 4.třída od 18.5.Mgr. Alena Nováková  

Tento týden začneme s lekcí 16. Napište si slovíčka do slovníčku:  make (mejk) – dělat ve smyslu něco vyrábět, vytvářet
mix (mix),
help (help),
need (nýd),
bad ( bed, hluboké e),                                                                                                  Czech (ček),
say (sej)

Zkus si přečíst a přeložit alespoň 3 krát cv. 1 a 2 na str.34, slovíčka též jen ze str 34.
Vypracujte cvičení v pracovním sešitě na str. 34. Pošlete mně je vypracované nebo napište, jak jste pracovali.

                              www.jazyky-online.info

Na tomto odkazu se podívej na videa, najdeš je na: Angličtina pro děti – Learn to read:  Mox´s Shop – nová slovíčka: fox- liška, hog – vepř, pot – hrnec,  drops – padat, mess – nepořádek, mops – utírat mopem

Jake´s Tale –    waves – vlny, whale (weil) – velryba, safe ( seif) – zachránit, tale (teil) – povídka

Anglický jazyk – 4. třída, Mgr. Ivana Seidlová

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,

tento týden si procvičte:

– pracovní sešit, str. 33 cvičení 5, 6, 7
– procvičujte si slovíčka, zejména 15. lekce na WocaBee


– do slovníčku si zapište:

   turn right (trrn rajt) – zaboč doprava
   turn left (trrn left) – zaboč doleva   (v příloze máte nahrávku výslovnosti).

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Chválím děti, které ve čtvrtek psaly test na WocaBee !

Děti, které se v sobotu účastnily soutěže na WocaBee, si zkontrolují svoje WocaBee ID s výherními ID:

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

 • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
 • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Výuka na dálku, 4. třída, 11.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, v tomto týdnu budeme stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vypracujte přiložené pracovní listy a odešlete mi zpět 🙂
 2. Také přikládám inspiraci na diktáty, napište si alespoň jedenkrát týdně a zašlete mi zpět 🙂

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si strany 62 – 666

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vytvoř si zápis do sešitu přírodovědy:

LESNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Lýkožrout smrkový

 • Živí se na lesních stromech – vyžírá pod kůrou stromů chodbičky, nebezpečný hmyz pro les, způsobují velké škody, stromy uschnou
 • Býložravý živočich – VYSVĚTLI
 • Rychle se rozmnožují
 • JAK SE MU LIDOVĚ ŘÍKÁ???
 • NAKRESLI – CHODBIČKY I LÝKOŽROUTA

Bekyně mniška

 • býložravý živočich – VYSVĚTLI
 • je to motýl
 • v lese škodí její larvy – JAK ŠKODÍ???
 • NAKRESLI

Mravenec lesní

 • Nejčastější živočich v lese
 • Vytvářejí mraveniště – obrovský počet jedinců
 • JAK PŘEŽÍVAJÍ ZIMU??
 • Mají silná kusadla
 • ČÍM SE ŽIVÍ?
 • JAK POMÁHAJÍ LESU???
 • NAKRESLI

Hmyzožraví živočichové v lese

 • VYPIŠ HMYZOŽRAVÉ ŽIVOČICHY V LESE A DVA SI NAKRESLI 🙂

VLASTIVĚDA

Každý školní rok v květnu byl naší školou konaný Den bezpečnosti a cyklistiky, kde jsme si opakovali bezpečnou jízdu na kole, důležitá telefonní čísla, dopravní značky a různé situace na pozemní komunikaci, proto tento týden máte malinko změnu a posílám Vám pracovní listy JSEM DOBRÝ CYKLISTA. A příští rok mi vše ukážete prakticky 🙂

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Dokončení lekce 15: 
Napiš si do sešitu časování slovesa can  – moci, umět 
I can(ken) – já mohu, umím     
we can – my můžeme,umíme
you can – ty můžeš, umíš   
you can – vy můžete, umíte 
he can – on může, umí     
they can – oni mohou, umí                                                                                         she can – ona může, umí                                                                                         
it can – ono může, umí

Zápor!  I can´t (kánt)     Já nemohu, neumím.  
Otázka! Can you..? Můžeš? Umíš?
Can she..?  Ona může, Umí?                                                                                      Can they.?  Oni mohou? Umí?

Rozkazovací způsob: Walk! Jdi!                                                                               Stand up! Postav se! 
Turn right! Odboč vpravo!

Přítomný čas, který probíhá právě teď:
I am walking.  – Já pravě jdu.                                                                                   
I´m standing.  – Já právě stojím.                                                                           
I´m turning right. Já právě odbočuji vpravo.

Přečti si říkanku ve cvičení 6. Všude se vyslovuje nejasné r, jen Rudy je r s českou výslovností.

Výslovnost nových slov: run (ran) běžet, round (raund) kolem, room(rům) místnost.

Doplň pracovní sešit str. 33.

Prohlédni si 2 videa, posílám znovu stejný odkaz:   www.jazyky-online.info  Angličtina pro děti – Learn to Read –
1. v pravém sloupci- Earth day, earth – zeměkoule, cans – plechovky, mess-nepořádek                                                                                                                
2.  v prostředním sloupci- Pete´s  Sheep – see- vidět                                      
he sees (3.osoba v přítomném čase) on vidí, 2krát ee výslovnost í

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,

14. 5. si na WocaBee napíšete malý test – lekce 15 (pouze moje skupina), ať vidím, jak vám to hezky jde. Nebudu jej známkovat !

Do školního sešitu, si z učebnice (str. 33 – cvičení 5), opište žlutou tabulku s nadpisem:

Can – moci, umět

Tuto tabulku se učte!

– pracovní sešit, str. 32 – cvičení 4

– procvičujte si slovíčka, zejména 15. lekce na WocaBee

– bonus pro dobrovolníky – učebnice, str. 33, cvičení 6 – pokuste se říkat jazykolam o robotovi.

Nejdříve pomalu a postupně zvyšujte rychlost. Jestli chcete, můžete mi napsat jak vám to šlo.

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.