Výuka na dálku, 4. třída, 30.3.2020

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

MATEMATIKA, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Zopakujte si skloňování vzoru PÁN – ve kterých pádech se píše i, í/y, ý

PÍSEMNÁ ČÁST: do zvláštního sešitu!!! (z učebnice českého jazyka)

 1. Uč. 57/4
 2. Uč. 57/5
 3. Uč. 57/7
 4. Uč 57/8 + a), b)
 5. Diktát – uč. 57/6
 6. Do ČJ Š – vyskloňovat vzor HRAD – uč. Str. 56

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

Libovolná kniha – zapsat do čtenářských deníků (kdo má čtenářský deník u mě, tak napíše na papír).

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyrobte si jakéhokoliv zajíčka z ruličky od toaletního papíru 🙂 Budu moc ráda, když mi fotky zašlete mailem nebo přes messenger 🙂

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečíst z učebnice strana 45 – 48

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Zápis do sešitu přírodovědy:

Rostliny a živočichové v zimě

 • stromy jsou bez listí =) na větvích pupeny
 • většina jehličnatých stromů =) zelené
 • rostliny přečkají zimu =) pupeny, semena, cibule, oddenky
 • v zimě můžeme vidět stálé ptáky, stěhovaví odlétají na jih
 • živočichové přečkávají zimu v úkrytech, hledají si potravu =) stopy ve sněhu

Nakresli si pod zápis stopy ve sněhu (uč. Str. 47)

Liška obecná

 • má podobné stopy jako stopy psa
 • je to šelma, žije volně v přírodě
 • je to masožravec = vysvětli pojem masožravec
 • žije v noře – v lese
 • má výborný sluch, čich i zrak
 • každý rok má několik mláďat

Odpověz písemně na otázky:

 1. Jakou nemocí trpí liška obecná?
 2. Co bychom měli udělat, když najdeme uhynulou lišku?

VLASTIVĚDA

!!!Všechny úkoly a zápisy, které Vám zašlu do Vlastivědy pište klasicky do sešitu Vlastivědy, děkuji!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Opakujte si stále pohoří a hory ČR.
 2. Opakujte si nížiny v ČR.
 3. Jaké znáš příklady povrchové vody?
 4. Jaké znáš příklady podpovrchové vody?
 5. Zopakujte si čím začíná řeka, co je soutok, přítok, jak poznáš pravý a levý břeh řeky, jak končí řeka?

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Vlastivědy zápis + místo otázek doplňte odpovědi ( uč. Str. 29) – otázky jsou ke každé řece stejné

ŘEKY ČR

Vltava  – Kde pramení?

 • Jak končí tok řeky?
 • 2 levé přítoky:
 • 2 pravé přítoky

Labe –

Morava –

Odra –

Vytiskněte si přiloženou mapu a vyznačte si řeky – Vltava, Labe, Morava a Odra + ke každé řece 2 pravé a 2 levé přítoky. Mapu si vlep nebo vlož do sešitu.

Anglický jazyk – 4. třída, Ing. Ivana Seidlová

Dobrý den, čtvrťáci,

věřím, že vám úkoly z AJ minulý týden nečinily žádné obtíže!

Tento týden věnujeme opakování a procvičování 🙂

Pokyny:

pracovní sešit str. 30.

Učebnice str. 30, 31 – play the game Snake! (zahraj si hru Had). Použij figurku a kostku ze hry člověče nezlob se. Dvojstrana v učebnici ti poslouží jako hrací plánek, figurku polož na start a odpovídej na otázky, eventuálně plň pokyny dle zadání.

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

1.  Zopakuj si hlasité čtení a překlad z učebnice str. 28.

2. učebnice str. 29, cv.3: Přečti si otázku a odpověď a přelož. Jakou barvu má moje křída? Opakuj si nahlas v angličtině otázku, ukazuj na barvy a odpovídej. Totéž dělej ve cv.4. anglicky: Líbí se ti žlutá sukně nebo červená?  Odpovídej celou větou.

3. pracovní sešit str.28, cv.3: V 1. sloupci doplň barvy, v 2. čísla podle obrázku v učebnici.

Let’s draw pictures of food, fruit and vegetables. Nakresleme obrázek jídla, ovoce a zeleniny.

Nakresli obrázek do sešitu.

Udělej si v prac. sešitě str. 29, cv 4.

Až vše uděláš, nakresli si sluníčko.

Výuka na dálku, 4. třída, 23.3.2020

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz, 774 643 840

Matematika

Opakování, pracovní list:

 • do pracovního listu můžete psát a počítat – úkoly 1 – 5 a pracovní list uložit a poté odeslat na emailovou adresu: reditelna@zsbrnenec.cz nebo si list vytiskněte a doplňte

Na papír:

 • matematika II, strana 53, cvičení 5 – výpočet a odpověď, cvičení 10.

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Učebnice str. 54/18 – na fólii nebo s rodiči ústně
 2.  Přečíst stranu v učebnici – str. 55

PÍSEMNÁ ČÁST: do zvláštního sešitu!!! (z učebnice českého jazyka)

 1. Uč. 54/16
 2. Uč. 54/17 – napsat diktát s rodiči nebo s někým, kdo Vám nadiktuje text, poté kontrola
 3. Na dvě části
 4. Do ČJ Š – zapsat Rozlišujte (uč. Str. 54) + naučit
 5. Uč. 55/1 – vypsat pouze podstatná jména rodu mužského a určit pád + číslo
 6. Uč. 55/2 – vypsat pouze podstatná jména rodu mužského a určit životnost
 7. Do ČJ Š – vyskloňovat vzor PÁN
 8. Uč. 56/3  

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečíst z čítanky str. 92-94 + zodpovězte si otázky ze stran 92-94 ústně

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Přečíst z čítanky str. 97 + napsat do sešitu čtení – název, autor, otázky + odpovědi

VLASTIVĚDA

!!!Všechny úkoly a zápisy, které Vám zašlu do Vlastivědy pište klasicky do sešitu Vlastivědy, děkuji!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Opakujte si pohoří a hory ČR z mapy ze sešitu

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vyznačte si v sešitě na mapě s pohořím nížiny zelenou barvou + popište – podle mapy v učebnici str. 24
 2. Do sešitu z učebnice str. 27/1., 2., 3., 4. otázka + napsat odpovědi
 3. Pracovní listy – vytisknout + vyplnit
 4. Do sešitu Vlastivědy zápis:

VODSTVO ČR

 • Vodu v krajině dělíme :
 • Povrchová – na povrchu země (potoky, řeky,….)
 • Podpovrchová – pod povrchem země (půdní voda, podzemní voda

VODNÍ TOKY – řeky a potoky

 • Řeka začíná jako pramen =) teče jako potok =) přibírá z levé i pravé strany levé a pravé přítoky =) rozšiřuje se v řeku =) vlévá se do jiné řeky nebo ústí do moře
 • Místo, kde se řeky spojují = soutok
 • ZJISTĚTE A POPIŠTE, JAK URČÍME LEVÝ A PRAVÝ BŘEH ŘEKY!!! (nápověda: učebnice str. 28)
 • Pod tento zápis si nakreslete schéma Voda v krajině (uč. Str. 28) + Tok řeky od pramene (učebnice str. 28)

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečíst z učebnice strana 42-44

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Přírodovědy si napište zápis:

SAVCI

 • rodí živá mláďata
 • mláďata sají mateřské mléko
 • dýchají plícemi
 • člověk je také savec
 • mezi savce patří: DOPIŠ CO NEJVÍCE SAVCŮ, KTERÉ ZNÁŠ!!!
 • tělo živočichů se skládá z různých orgánů
 • každý živý jedinec = organismus
 • Nakresli si hned pod zápis vnitřní ústrojí kočky – učebnice strana 66
 • Do sešitu pod obrázek odpovědět na otázky z učebnice str. 43/8, 9, 12, 13

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

 • tento týden procvičování lekce 13
 • učebnice str. 28 : Článek ze cvičení 1 jsme ve škole četli. Několikrát si ho přečtěte nahlas a přeložte. Napište nová slovíčka do slovníčku. Výslovnost v závorkách vám teď napíši českými písmeny, správnou výslovnost dopilujeme, až se setkáme. crayon (krájn), gold (gould), silver silvr, nejasné r),chalk (čók), know (nou), think(sink, s jazyk mezi zuby)
 • cvičení 2:Výslovnost stejná jak ve cv. 1. Překlad: Kolik pastelek je v krabici? Je tam…… 21….. There are…. se používá v množném čísle
 • otázku tvoříme obrácením slovosledu: Are there…? Is there..?
 • v pracovním sešitě zkus vyplnit str. 28

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Milí žáci,

opakujte si učivo lekce 9 – 13, po návratu do školy bude velká písemná práce. Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si dle potřeby zkrátí i zadávané úkoly do AJ. Pokud nebudete některému slovíčku rozumět, vyhledejte si jej ve slovníku, popřípadě na google překladači. Následovně si jej přepište do svého slovníčku Vocabulary.

I nadále si opakujte i písničku Time to play.

Také vám doporučuji aplikace pro procvičování AJ, které jsou zdarma ke stažení v Google store na vašich mobilních telefonech. Netravte na nich ale příliš času J!

Aplikace: boom cards, angličtina pro děti, Fun Easy Learn – zdařilá aplikace, pěkná grafika, můžete zde psát v AJ, poslouchat, přiřazovat slova, doplňovat i cvičit výslovnost

Translate it and draw the monster:

(nemusíte překlad psát, pouze překreslit)

(Nejprve si příšerku nakresli cvičně, pak ji překresli na velký papír, který si nalep do sešitu)

Hi children! My name is Helena and I am a monster. My colour is green. I am a girl. I have got a big head, short wide neck. I have got 4 brown eyes on the left and 4 brown eyes on the right on the face. I have got long green nose and big red mouth.

I have got six green ears (three on the left and three on the right). I have got two long arms with big hands.

I have got got five fingers on each hand. I am wearing pink short skirt. I like skirts very much.

I am wearing white shirt. It is my favourite shirt. I have got five legs. I have got five shoes. One shoe is brown, one is orange, one is red, one is yellow.

I have got brown hair. I am wearing a tail with pink ribbon.

Přelož do sešitu následující věty:

1) Já jsem hodný žák / žákyně.
2) Oni jsou velcí přátelé.
3) Ty jsi velmi rychlý.
4) On je pomalý.
5) Ona je nemocná.
6) To je dvoupatrový autobus.
7) To je velký a těžký dort.
8) Banán je levný.
9) Ona je smutná.
10) My jsme na lodi.
11) To je snadné.
12) Hrnek je velký a těžký.
13) Film je napínavý.
14) Kniha je drahá.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit.

Můj e-mail: ivana.seidlova@seznam.cz a telefon: 792 368 996, mám i Messenger.

Výuka na dálku – 4. třída, 16.3.2020

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz, 774 643 840

MATEMATIKA, Mgr. Lenka Kašparová

Procvičování: učebnice strana 53, cvičení 1 (pouze výpočet a odpověď) – na papír

Strana 53, cvičení 6 – první řádek, 5 příkladů s kontrolou – na papír

Zaokrouhli čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony (dle vlastních možností) – na papír

12 806

954 391

1 208 111

Každý si může procvičovat matematické operace na tomto webovém odkazu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

cvičení 12, 16 pro čtvrtý ročník

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

!!! Budu moc ráda, když si založíte zvláštní sešit do českého jazyka, do kterého budete plnit všechny úkoly, které zde napíši, sešit si prosím klasicky podepiště na hlavní straně, až se uvidíme a sejdeme ve škole, tak mi sešit donesete, děkuji. !!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Zopakujte si jaké máme vzory podstatných jmen u rodu středního a ženského.
 2. Vyskloňujte si každý vzor v jednotném i množném čísle.
 3. Uvědomte si jaké vzory jsou tvrdé a jaké vzory jsou měkké.
 4. Podívejte se do ČJ Š – skloňování každého vzoru, kde se píše tvrdé a kde měkké i,y.

PÍSEMNÁ ČÁST: do zvláštního sešitu!!! (z učebnice českého jazyka)

 1. 48/13 – napište do sešitu pouze podstatná jména, která se skloňují podle vzoru kuře
 2. 51/2 – např. žába – žena
 3. 53/14 – přepište a slova v závorkách napište v náležitých tvarech
 4. 54/15

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte z čítanky str. 86 – 87.
 2. Přečtěte si z čítanky str. 88- 91 Člověk z doby před milionem let.

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Čj – čtení, psaní si napište a doplňte:

Člověk z doby před milionem let

Autor:

Úryvek z knihy:

 O čem úryvek byl:

Co je trilobit:

Jak se vám příběh líbil?:

PŘÍRODOVĚDA

!!!Vše, co zašlu do přírodovědy – písemné úkoly a zápisky pište klasicky do sešitu Přírodovědy,děkuji.!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v sešitě zápisy od: Světové strany – Měsíc.
 2. Odpovězte si na otázky:
 3. Co je směrová růžice?
 4. Nakreslete si směrovou růžici a určete světové strany.
 5. Kde bývá chladněji – na severu nebo na jihu?
 6. Pomocí čeho můžeme určit světové strany?
 7. Z čeho se skládá a jak funguje kompas?
 8. Kdy se tyčové magnety přitahují a kdy se odpuzují?
 9. Kdy je jarní a podzimní rovnodennost a co to znamená?
 10. Kdy je letní a zimní slunovrat a co to znamená?
 11. Řekněte si nahlas všechny planety sluneční soustavy.
 12. Co je to Slunce a z čeho se skládá?
 13. Co nám dává Slunce?
 14. Kolikátá je planeta Země od Slunce?
 15. Proč je život na planetě Zemi a na jiné planetě není?
 16. Co je to glóbus?
 17. Jaké dva pohyby vykonává planeta Země? Co se při těchto pohybech střídá a jak dlouho tento pohyb trvá?
 18. Jaké fáze má Měsíc a jaký pohyb vykonává?
 19. Přečtěte si text v učebnici na straně 42 – 43.

VENKU SI ZAHREJTE NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU – někdo bude planeta Země, někdo bude Slunce a někdo bude Měsíc – vykonávejte pohyby stějně jako vykonává Slunce, Země, Měsíc 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Přírodovědy si napište zápis:

PTÁCI

 • dělíme je:
 • stálé – žijí u nás po celý rok
 • stěhovavé – odlétají do teplých krajin
 • mají tělo přizpůsobené k letu
 • pohybují se pomocí křídel
 • tělo mají pokryto peřím
 • potravu přijímají zobákem
 • dýchají plícemi
 1. Nakresli si pod zápis obrázek sýkorky, pěnkavy a vrabce ze str. 42
 2. Pokud máte krmítko pro ptáky, pozoruj zda na krmítko přilétají ptáci, kteří jsou na obrázcích.

VLASTIVĚDA

!!!Všechny úkoly a zápisy, které Vám zašlu do Vlastivědy pište klasicky do sešitu Vlastivědy, děkuji!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si zápis v sešitě – Povrch ČR.
 2. Odpovězte si na otázky:
 3. V jakých jednotkách  měříme výšku krajiny?
 4. Jakými barvami se na mapě označuje povrch?
 5. Jakou barvou označujeme nížiny a jakou vysočiny?
 6. Jak se nazývá výškový bod s číslem, který označuje výšku krajiny?
 7. Jak se dělí krajina?
 8. Jaký je výškový rozdíl mezi rovinou, pahorkatinou, vrchovinou a hornatinou?
 9. Podívejte se na obrázky v učebnici na straně 23, kde vidíte rozdílné výšky v krajině.

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu jsme si společně vlepili mapu České republiky a na ní máme napsaná čísla pohoří, které jsme se učili.
 2. Podle mapy v učebnici nebo příruční mapy v učebnici si doplňte všech 15 pohoří, které máme vyznačená v mapě a k nim dopište nejvyšší horu.
 3. Poté si písemně vypracujte do sešitu otázky z učebnice str. 24.

ZAJDĚTE SI NA PROCHÁZKU DO PŘÍRODY, NADÝCHEJTE SE ČERSTVÉHO VZDUCHU A PODÍVEJTE SE NA KRAJINU KOLEM SEBE. VIDÍTE KOLEM SEBE ROVINU, PAHORKATINU, VRCHOVINU NEBO HORNATINU??? 🙂

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

Opakovat: slovíčka do 13. lekce, časování slovesa to be ( I am, you are, he is, …) plné, zkrácené tvary a zápor I am not, you aren´t, …)
množné číslo lekce 12, předložky on, in, under, next to, between
otázky a odpovědi: Have you a bus? Yes, I have. No, I haven´t.
Do you like stamps? Yes, I do. No, I don´t.
Vyplnit přiložený pracovní list.
Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Píseň str. 11 + odkaz na video – prosím  o její naučení a procvičování, budeme si ji potom zpívat společně

Procvičování slovíček

Přepis do slovníčku a naučení slovíček na str. 28, 29

Pracovní sešit – str. 28, 29

Úspěch v recitační soutěži

Dne 26. února se konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách. Pořadatelem bylo jako již tradičně Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Dramatickou školičkou.

Za naši školu se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy, kteří postoupili ze školního kola. Celkem devět našich žáků soutěžilo ve třech kategoriích. Před samotnou soutěží proběhla hlasová průprava a dramatické hry, aby se malí recitátoři rozmluvili a osmělili. Pak začala samotná soutěž, která s krátkými přestávkami trvala celých šest hodin. Účastnili se totiž žáci ze všech škol Svitav a okolních obcí. Přednášela se poezie i próza. Kritéria hodnocení byla přirozenost a kultura dětského projevu.

V silné konkurenci jsme v letošním roce obstáli na jedničku. V nulté kategorii byl oceněn Petr Škranc a postoupil tak do okresního kola. Petr navíc za svůj výkon dostal cenu laskavého diváka, pro kterou hlasují ostatní vystupující děti. Čestné uznání poroty pak obdrželi v první kategorii Jan Kaderka a Lukáš Vrobel. V druhé kategorii porota nikoho ze všech přednášejících žáků postoupit do okresu nenechala. Výkony jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a oceněna byla pouze dívka z Dramatické školičky.

Po soutěži se konal ještě rozborový seminář s odbornou porotou, kde se recitátoři mohli dozvědět pozitiva a nedostatky svého přednesu. Naše úspěchy jsme šli před odjezdem domů oslavit do nedaleké cukrárny.

Petrovi Škrancovi přejeme mnoho úspěchu v okresním kole, kterého se zúčastní 18. března ve Svitavách.

                                                                                             Mgr. Lenka Karlíková

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň ZŠ Brněnec

V úterý 18. února 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže prvního stupně ZŠ Brněnec, kterého se zúčastnilo 43 žáků. 

Opět jsme mohli slyšet celou řadu básniček, které se děti naučily krásně přednášet. Některé básně byly dlouhé, jiné kratší, zazněly básničky veselé i vážné. Děti volily verše Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Miloše Kratochvíla, Františka Zacharníka, J. V. Sládka, Josefa Lady i Jana Nerudy.

Odborná porota rozhodně neměla jednoduchý úkol vyhodnotit řadu šikovných recitátorů.

A jak to celé dopadlo?

1. třída
1. místo Petr Škranc
2. místo Gabriela Malásková
3. místo Simona Neudertová

2. třída
1. místo Jan Kaderka
2. místo Viktorie Blinková
3. místo Tereza Hájková

3. třída
1. místo Lukáš Vrobel
2. místo Kristýna Šmerdová
3. místo Anna Opršalová

4. třída 
1. místo Alžběta Veitová
2. místo Tomáš Lžičař
3. místo Adéla Knötigová

5. třída
1. místo Adéla Kašparová
2. místo Libor Oujezdský
3. místo Lucie Schusterová

Děkujeme děvčatům ze 3. třídy Aničce Opršalové a Radušce Blaškové za skvělou práci při moderování akce i předvedení pohybových písniček.

Všem recitátorům děkujeme za účast, těšíme se na další ročník recitační soutěže.

Mgr. Drahomíra Blažková

Plavecký výcvik 3. a 4. třída

9. 9. 2019 zahájili žáci třetí a čtvrté třídy ZŠ Brněnec plavecký výcvik ve Svitavách. 

Celkem proběhlo 10 dvojlekcí. Děti se zdokonalovaly v plaveckých dovednostech. 18. 11. 2019 byl plavecký výcvik ukončen. Děti obdržely Mokré vysvědčení, kde instruktoři plavání vyhodnotili následující body:

1. splývám – ano/ne

2. umím plavat ve stylu prsa, znak, kraul

3. skočím do vody, neskočím, skočím po nohách, skočím šipku

4. uplavu – želva 12, 5 m, kachna 25 m, kapr 50 m, štika 100 m, delfín 200 m

Většina žáků učinila v plavání velký pokrok, výcvik s různými pomůckami se dětem líbil.

Blažková Drahomíra, Báčová Denisa