Zdravá a nemocná příroda

Obrázky pro radost

I v letošním roce si zpestřují žáci ZŠ Brněnec distanční výuku tvořivou činností, kreslením, malováním. 

Čtvrťáci přispěli svými zdařilými výkresy do výtvarných soutěží Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje (Pardubice) a Tři králové (Charita Jeseník).

Posuďte sami, jak se jim obrázky povedly 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková

Výuka na dálku, 4. třída, od 18.1.2021

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Konzultace – pondělí 9, 30 – 10, 30 hodin, možnost přinést sešity s úkoly, obrázek – Tři králové, zváženou pomerančovou kůru. Úkoly mi můžete posílat i na můj e – mail. 

 • Čítanka – str. 80 – 86
  sešit Čtení
  Astrid Lindgrenová – švédská spisovatelka
  Nejznámější knihy: Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha, Emil Neplecha
  Mikulášovy průšvihy, Baterka – R. Gosciny
  + ilustrace k ukázce z Čítanky
 • Čj – Skloňování podstatných jmen rodu středního str. 45
  do Čj D – písemně 47/4, 47/7
  sešit Sloh
  Rozhovory, omluva
 • M – Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, pracovní sešit – str. 28
  Násobení a dělení 10 a 100, Jednoduchá konstrukční úloha, pracovní sešit – str. 29
  do MD – písemně 20/5, 21/1
  sešit MG – Kruh, kružnice – str. 18/2, 5 – náčrt + narýsovat
 • Vl – uč. 48, 49 + zápis
  Jih Čech
  České Budějovice, Český Krumlov (UNESCO)
  Boubínský prales, Šumava
  Písek – nejstarší kamenný most ve střední Evropě, řeka Otava
  Hluboká nad Vltavou – zámek
  Východ Čech
  Hradec Králové, Pardubice, skanzen Veselý kopec nedaleko Hlinska
  Litomyšl – zámek (UNESCO)
  ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
  Prachovské skály
  Adršpašsko – teplické skály
  Jihovýchod Čech, jihozápad Moravy
  Jihlava – ZOO, Třebíč (UNESCO), Telč (UNESCO), Žďár nad Sázavou, Zelená hora (UNESCO)
 • Př – 32, 33 + zápis
  Člověk a les
  Užitek pro člověka – zdroj dřeva, stavební materiál, topení, vaření, výroba papíru- lesní plody
  Les a životní prostředí- zdroj kyslíku, zachycování škodlivých látek – místo odpočinku
  – ochrana proti povodním
  – ochrana půdy
  Škodliviny – znečištěné ovzduší (továrny, výfukové plyny aut)
  Rekreace a orientace v přírodě – nerušíme zvěř křikem, netrháme zbytečně rostliny, nerozděláváme oheň, neodhazujeme odpadky
  – sever určíme v přírodě podle mraveniště, větví na osamělém stromě, podle hvězd Polárka (Severka)
  – na výlet chodíme do přírody s mapou, mobilem, dospělým, máme pití, svačinu
  – v případě zranění, zdravotnická záchranná služba – 155, linka 112
 • DÚ do sešitu Př – písemně, Vyber si jedno lesní zvíře ( nebo zajímavost o lese, počasí, stopách, noční obloze, přikrmování zvěře…..) vyhledej informace v encyklopedii, na internetu, stručně zapiš do sešitu + obrázek.
 • Dobrovolný úkol – Požární ochrana očima dětí 2021 – téma Zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu ( evakuace osob, vyproštění zraněných osob, požár vlaku ) – výtvarná soutěž, do 1. 2. 2021  

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci.

Mějte se hezky a buďte zdraví.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Rozvrh hodin, 4. třída, změna Anglický jazyk

Pro rodiče žáků 4. třídy
 

Dobrý den, vážení rodiče,

abychom si s dětmi lépe procvičili učivo, dojde k navýšení počtu hodin v AJ z jedné na dvě hodiny týdně.
Nově tedy platí:
skupina paní učitelky Seidlové: každé pondělí 8,00 – 8,45 a pátek 8,00 – 8,45 hod.
skupina paní učitelky Trundové: každé pondělí 8,00 – 8,45 a čtvrtek 9,15 – 10,00 hod.
S pozdravem
Vaše učitelky AJ Seidlová I., Trundová M.

Výuka na dálku, Anglický jazyk, 4. třída, od 11.1.2021

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová
Hello children :-)!

Zasílám vám úkoly na tento týden: 
 1. pracovní sešit, str. 20, 21
  Pozor! Nenechejte se zmást větami ve 2. cvičení na str. 20.
  Je zde sice uvedeno: on je, ona je, ale mluví se o věcech,
  proto použijte to je = it is (jednotné číslo)
  ony jsou = they are (množné číslo)
  (Cvičení 6 na str. 21:  How many? Kolik? napište si do slovníčku)
 2. Procvičujte si slovíčka na WocaBee.
 3. Řádně se naučte všechna pravidla pro tvorbu množného čísla.
 4. Dobrovolné, ale prospěšné úkoly:
  Sing the song (zazpívejte si písničku):
  https://www.youtube.com/watch?v=rzq9eiYt9Bg
  https://www.youtube.com/watch?v=1JdRn2HdAx8
 5. V příloze naleznete nepravidelná množná čísla (ta se naučte zpaměti).
  Stačí umět tučně zvýrazněná slova.
V pátek budeme mít také hodinu 8 – 8, 45.
A poté od 9 bude procvičování staršího učiva.
Připravte si na páteční hodinu prac. listy, které jsme dnes nestihli.
Zaslala jsem vám je minulý týden :-).
V případě potřeby mi pište, případně volejte.
S pozdravem
Seidlová I.

Anglický jazyk, Mgr. Marie Trundová

Vážení rodiče a milí čtvrťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do neděle 17. 1. 2021.

 1. pis do sešitu + naučit se tuto gramatiku:
  4. A AJ-Sešit-zápis 11th January 2021
 2. PS 21/3, 4, 5
  (Cv. 4 dělejte podle obr. PS 20/2.)
 3. Uč. 22 – 23 – vypsat slovíčka do slovníčku (sešit Vocabulary) a naučit se je.
 4. WocaBee (pro přihlášené)

Přeji Vám pěkný den.

Marie Trundová

Výuka na dálku, 4. třída, od 11.1.2021

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz

Dobrý den děti, posílám práci na doma. 

Konzultace, pondělí 9, 30 – 10, 30 hodin, možnost přinést sešity s úkoly, Matýska, obrázky Tři králové, Zdravá a nemocná příroda.  Možnost vyzvednout ČJ D, ČJ Diktáty (opravy), Vl – test, práce s mapou – nalepit do sešitu, Albatros, Fragment – kdo měl objednáno, prosím peníze. Úkoly mi můžete posílat i na můj e – mail. 

 • Čítanka: str. 76 – 79
  sešit Čtení
  Leden – měsíc ledu a novoročních předsevzetí.
  Svět her a bláznivých nápadů.
 • ČjD – učebnice 44/18 písemně, U okna je psací stůl. (u slova, které bylo v závorce nadepsat tužkou pád), 44/20 písemně, proběhnout cíl, 
 • M – Aplikační cvičení s osvojenými operacemi. Pamětné a písemné +, – do 1 000 000. M – prac. s. 26, 27
 • MD – písemně, 13/10 zápis, výpočet, odpověď, 14/21 poslední 4 př. + ZK, 15/7 poslední 4 př. + ZK
 • Vl – str. 46, 47 + zápis
  Cestujeme po naší vlasti – práce s mapou
  UNESCO – Seznam světového dědictví (kulturní památky)
  Střed Čech
  Praha – historické jádro (památka UNESCO)
  Kutná Hora – historické jádro (památka UNESCO)
  hrad Okoř
  Lidice – památník obětem 2. světové války
  Příbram – hornické muzeum
  Západ Čech
  Cheb, Karlovy Vary, Plzeň,
  Švihov – vodní hrad
  Sever Čech
  Ústí nad Labem, Liberec,
  Pravčická brána u Hřenska – největší skalní most v Evropě
  Máchovo jezero
  Říp – památná hora
  Terezín – dříve pevnost, koncentrační tábor za 2. světové války
 • Př – str. 31 + zápis
  Živočichové v lese
  kukačka obecná – živí se hmyzem, klade vajíčka do hnízd jiných ptáků
  veverka obecná – dobře skáče a šplhá, na zimu si dělá zásoby, živí se semeny, houbami, hmyzem
  kuna lesní – dobře šplhá, je aktivní v noci, živí se veverkami, ptáky, lesními plody
  liška obecná – ukrývá se v norách, živí se malými hlodavci, lesními plody
  srnec obecný – krátké parůžky, srna – samice, srnče – mládě, živí se rostlinami, větvičkami stromů
  jelen lesní – větší než srnec, má mohutné paroží, samice – laň, mládě – kolouch, živí se rostlinami
  prase divoké – samec – kanec, samice – bachyně, mládě – sele, živí se kořínky rostlin, hraboši, larvami hmyzu
  vyber si 3 živočichy, nakresli obrázky  

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci. Mějte se hezky a buďte zdraví.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Výuka na dálku, 4. ročník, Anglický jazyk, od 4.1.2021

Angličtina, 4. ročník, Marie Trundová, zadání na 4. – 10. 1. 2021

Milí rodiče a milí čtvrťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do neděle 10. 1. 2021.

 1. PS 18, 19 (jen poslat ke kontrole, dělali jsme před Vánocemi)
 2. Uč. 20 – 21 – naučit se slovíčka (odkaz na nahrávku výslovnosti je v Microsoft Teams)
 3. Uč. 20/1 (ústně)
  Uč. 20/2 nejprve ústně, potom do sešitu English:
  nadepsat: Homework
  opsat otázky a napsat k nim pravdivé odpovědi, např. pokud má Vaše dítě kolo, napíše:
                      Have you got a bike?      Yes, I have.
  Nahrávky jsou v materiálech na Microsoft Teams.
 4. WocaBee – pro přihlášené

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová, Ivana.Seidlova@seznam.cz

Zdravím čtvrtou třídu :-)!

Doufám, že jste si pěkně užili sváteční dny. 
Zasílám vám úkoly na tento týden: 
 1. do sešitu si napište nadpis Množné číslo podstatných jmen a opište si pravidla pro tvorbu množného čísla – učebnice, str. 20 – žlutá                 tabulka – všechna tato pravidla jsme si ještě neříkali, ale už si je napište a přečtěte si je, příště se jim budeme věnovat a procvičíme je.
 2. Procvičujte si slovíčka na WocaBee – všichni zde ještě nejste přihlášení, tak to rychle napravte!
 3. Znovu si přečtěte prezentaci, kterou jsme dnes probírali, tisknout a lepit do sešitu si ji nemusíte.
 4. 11. 1. bude v čase 7 – 20 hodin dostupný test – slovíčka z lekce 9, test je povinný.
 5. V příloze také naleznete pracovní listy, které si, prosím, vytiskněte, nevyplňujte je a mějte je připravené na další hodinu – společně si je vyplníme.
Využijte času doma a pravidelně si procvičujte i starší učivo.
To je tento týden ode mě vše ;-).
Vykročte správnou nohou do nového roku, přeji Vám pevné zdraví a mnoho školních úspěchů.
V případě potřeby mi pište, případně volejte.
S pozdravem
Seidlová I.

Výuka na dálku, 4. třída, od 4.1.2021

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

 • Konzultace – pondělí 9, 30 – 10, 30 hodin, možnost přinést sešity s úkoly, Matýska – 2. kolo. 
 • On – line výuka, rozvrh stejný jako na podzim, web školy.
 • Po – Aj 8 – 8, 45 h.
  Út – Čj, M, Vl – 8 – 9, 30 h.
  St – Čj, M, Př – 8 – 9, 30 h.
  Čt – Čj, M – 8 – 9 h.
 • Čítanka – Leden, měsíc ledu a novoročních předsevzetí, str. 72 – 75
 • Čj – Přehled o podstatných jménech ( co už známe ), uč. str. 41 zopakovat
  Čj – uč. str. 42 / 13a – ústně, 13b – písemně do Čj Š, 1. pád Kdo? Co? zebra, tričko, svetr
 • M – Čísla do milionu, jednoduchá konstrukční úloha, prac. sešit str. 24, 25
  M – uč. str. 8 – Porovnávání čísel ( rámeček ), M D – 8/2 písemně, 8/3 folie
  M – uč. str. 10 – Zaokrouhlování čísel ( rámeček ), M D – 10/3 písemně
 • Vl – uč. 44, 45 + zápis
  Chraňme přírodu
  Členění krajiny – krajina přírodní, kulturní, poškozená, zdevastovaná
  Chráněná území
  Národní parky – zvlášť cenná území
  Krkonošský NP, NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko
  Chráněná krajinná oblast – oblasti se zachovalou přírodou
  např. CHKO Moravský kras, CHKO Žďárské vrchy, CHKO Železné hory
  Značky pro zásady chování v Národní přírodní rezervaci Moravský kras
  3 si vyber a nakresli
  Naučné stezky – speciální stezky, informační tabule o přírodě chráněného území
 • Př – Zimní přikrmování ptactva
  Př – uč. 30 + zápis
  Živočichové v lese
  mravenec lesní – staví si mraveniště, všežravý, chráněný + obrázek
  klíště obecné – parazit, může přenášet nemoci, samička se živí krví živočichů (člověka)
  slepýš křehký – beznohá ještěrka, živí se žížalami, hmyzem
  zmije obecná – had, na hřbetě klikatá čára, vyhřívá se na slunci na mýtinách, pasekách, loví myši, ještěrky, jedovatý,
  chráněný + obrázek
  datel černý – vytesává zobákem otvory do kmenů stromů, živí se škůdci, brouky, larvami + obrázek
  sojka obecná – při nebezpečí vydává poplašný křik, živí se plody rostlin i živočichy
 • Dobrovolný úkol
  Vl – uč. 42/8, kartičky – pohoří, nejvyšší hora, např. Šumava – Plechý
  Pč, Vv – Tři králové v roce 2021 – nakresli, nalep šaty (můžeš využít vánoční papír) na čtvrtku A4, do 18. 1. (vybrané obrázky budou poslány do výtvarné soutěže)
  Pč, Vv – Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
  Téma:

  • Zdravá a nemocná příroda
   Vize ekologické dopravy
   Třídí celá rodina
   volná technika na čtvrtku A4, A3, do 11. 1. (vybrané obrázky budou poslány do výtvarné soutěže)

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci. Mějte se hezky a buďte zdraví.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

 

Aktuální informace pro rodiče k nástupu žáků od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) budou vyučovány distančně.

 • prezenční výuka (1. a 2. ročník) bude probíhat dle rozvrhu
 • rozvrh hodin pro ostatní ročníky, kde bude výuka probíhat distančně, budou zveřejněny na webu školy a třídních mailech jednotlivých ročníků
 • školní družina bude probíhat za dodržení homogenity jednotlivých tříd pro žáky 1. a 2. ročníku
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy
 • Žáci si mohou vyzvednout materiály k vypracování úkolů v pondělí 4. 1. 2021 od 14:00 – 16:00 a ve čtvrtek 7.1.2021. od 9:00 do 11:00.

 Stravování

 • V době distanční výuky od 1.2021 mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za dotovanou (obvyklou) cenu.
 • Oběd ve školní jídelně si mohou zkonzumovat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si odeberou oběd do jídlonosiče v čase od 11:00 do 13:00.
 • Případné odhlášení či nahlášení obědů pro žáka si rodiče sjednají telefonicky (461 523 134) nebo po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Kučírková).