Třídní učitel: Denisa Částková

Počet: 22 (11 chlapců, 11 dívek)

Blinka Kryštof
Felkl Vojtěch
Gerneš Štěpán
Komenda František
Loukota Patrik
Martinik David
Novák Tomáš
Smolka Jiří
Smolka Slávek
Vlček Patrik
Zelený Tomáš
Balašová Alexandra
Kalasová Karolína
Knötigová Michaela
Komendová Eliška
Mušzyňská Vendula
Nečasová Adéla
Petraszová Kateřina
Sklenářová Adéla
Šmerdová Natálie
Taberyová Veronika
Huppertová Sabina

Rozvrh 4. třída

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJ mlMČJ mlTVVV VV
ÚtČJ mlMPříAJČJ čt
StMAJTVVLČJ čt
ČtMMČJ mlČJ sl
ČJ mlPříAJVLHV

Stavebnice Merkur

V předmětu Pracovní činnosti si chlapci i děvčata ze 4. třídy prakticky vyzkoušeli základy konstruování podle návodu i podle fantazie, práce montážní a demontážní.

Naše škola vlastní 5 velkých sad stavebnice Merkur, která je ideálním prostředkem nejen pro hru dětí, ale i pro výuku k osvojení motorických návyků a praktické zručnosti. Technické poznání a dovednosti jsou pro žáky důležité, zvlášť v době, kdy děti a mládež ztrácí zájem o technické obory.

Závěrem tip na prázdninový výlet. Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují nabízí expozici Ocelové město, vláčky, hernu. Vše pod heslem KDO ŠROUBUJE, NEZLOBÍ 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková, Ing. Andrea Luňáčková

Moravský kras, Skalní mlýn u Blanska – školní výlet, 4. třída

V pondělí 29. května 2017 se vypravili žáci 4. třídy do Moravského krasu, Skalního mlýna u Blanska.

Nejdříve jsme navštívili Dům přírody v Moravském krasu, což je moderní středisko se zábavně naučnou expozicí.

V přízemí byla expozice zaměřena na PRAVĚK – neandrtálce, lovce mamutů, moderního člověka – lovce sobů a koní, zbraně a nástroje doby kamenné, objevy ( jehla, vrhač oštěpů ), záhady Býčí skály z doby železné, způsoby obživy ( zemědělství ), posvátné rituály.

V prvním patře jsme pak prozkoumali výstavu HISTORIE MORAVSKÉHO KRASU – osidlování Slovany, první jílové pece na tavbu železné rudy, středověkou tavbu a zpracování železa pomocí hamrů, stavbu hradů. Dozvěděli jsme se, jak rozvoj průmyslu silně ovlivnil vzhled krajiny krasu i jak 20. století přineslo objevování a zpřístupňování jeskyní. Nechyběl ani pohled na ochranu přírody a zamyšlení, jak se bude krajina krasu měnit dál.

Součástí programu Příběh Moravského krasu bylo také objevování na dotykových obrazovkách s úkoly k daným tématům a 3D film Říše zkamenělého času, dokument o krásách a tajemstvích Moravského krasu se zajímavými záběry z nepřístupných jeskyní i makrosnímky rostlin a zvířat.

Následoval přesun do příjemného chládku Kateřinské jeskyně, kde jsme zvládli prohlídkovou trasu. Obdivovali jsme podzemní chodby, komíny, krápníkovou výzdobu i barevně osvětlený útvar “ Čarodějnici „, symbol Kateřinské jeskyně.

Před návratem domů jsme jako správní turisté neváhali a zakoupili řadu suvenýrů, upomínkových předmětů.

Za bezproblémovou, bezpečnou jízdu autobusem v horkém počasí děkuje naše akční skupina panu řidiči Sedlákovi ze společnosti ČSAD Tišnov.

žáci 4. třídy, Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá

Taneční soutěž

V pátek 19.5.2017 se konal již šestý ročník taneční soutěže. Školního kola se poprvé účasnili žáci 2. až 9.ročníku. Mohli jsme vidět jednotlivce nebo skupiny. I v letošním roce byly taneční styly velmi bohaté – Mažoretky, street dance, dokonce i balet.

Během soutěže byli zapojeni i divá se porota skládala z paní učitelek.

Na závěr se představila skupina s ukázkou Street Workoutu.

Umístění:

Jednotlivci

1.místo           Komendová Eliška (3.ročník), Komenda Jiří (2.ročník)

2.místo           Troboková Eliška (8.ročník)

3.ročník          Schusterová Lucie (2.ročník)
Skupiny

1.místo            Čermáková Markéta a Čermáková Martina (4.ročník)

2.místo            Bártová Klára a Sobol Adam (9.ročník)

3.místo            Vybíhalová Sára a Němcová Karolína (4.a 5.ročník)

Všem tanečníkům děkujeme za jejich krásné výkony a těšíme se na sedmý ročník.

                                                                                               Mgr. Eva Švancarová

Soutěž Matýsek

V letošním školním roce se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili matematické korespondenční soutěže Matýsek. Soutěž probíhala ve třech kolech. Každé kolo bylo vždy řádně vyhodnoceno a každý řešitel byl seznámen s výsledky. Nejúspěšnější řešitelé jsou zváni na závěrečné soustředění. Letos se mezi nejúspěšnější řešitele zařadili i naši žáci. Ze 4. ročníku Kučka Martin, Lžičař Miroslav, Urbánek Mikoláš, Radiměř Tadeáš, z 5. ročníku Kašpar Matěj a Oujezdská Karolína.

Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v soutěžích.

Mgr. Zuzana Vymazalová, Mgr. Drahomíra Blažková

Požární ochrana očima dětí 2017

V pátek 5. května 2017 převzali tři žáci ZŠ Brněnec, při zahájení Dne bezpečnosti a cyklistiky, ocenění Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2017. Diplomy i věcné ceny předali poručík Ing. Alena Cejpová a kapitán Mgr. Vlastimil Štrumfa.

1. místo Leona Balintová  4. třída, kategorie ZŠ 2

2. místo Roman Herian  4. třída, kategorie ZŠ 2

3. místo Nela Stupenová 5. třída, kategorie ZŠ 2

Blahopřejeme! Chválíme a přejeme mnoho úspěchů při dalších výtvarných soutěžích.

Mgr. Drahomíra Blažková

Leona Balintová

Roman Herian 

Nela Stupenová

Hvězdárna a planetárium Brno – 4. třída

Žáci čtvrté třídy oslavili Den Země ( svátek naší modré planety ) exkurzí do Hvězdárny a planetária v Brně.

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 jsme se vydali autobusem do Brna, kde jsme vystoupali za větrného počasí na Kraví horu. Zde jsme nejdříve navštívili Vědeckou stezku, která je instalována v přilehlém parku. Pobyt venku nám zpestřila řada volně přístupných, hravých experimentů z fyziky a astronomie. Například planetární auto, astronomický dalekohled, meteostanice,  spektroskop, kaleidoskop, polární dalekohled, gravitační siloměr, zvukovod, 3D skener, krasohled, planetární váhy. Potom jsme se přesunuli do budovy hvězdárny a ve foyer si vybalili svačiny. Čekání na představení Země v pohybu jsme si zpříjemnili prohlídkou plakátů o vesmíru a nákupem suvenýrů v astro-obchůdku.

Pořad pro 4. třídu ZŠ Země v pohybu se zabýval těmito klíčovými tématy: změny počasí, orientace na hvězdné obloze, střídání ročních období, délka dne a noci, koloběh uhlíku. Délka představení v sále digitária byla 50 minut. Prozkoumali jsme zemské klima – komplikovaný systém ovlivňující všechny živé organismy. Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. V části vedené moderátorem jsme si ukázali základní pohyby naší planety: střídání dne a noci, ročních období. Vysvětlili jsme si, proč Měsíc mění fáze. Podívali jsme se na vzdušné proudy, oceány i síly, díky nimž je Země v pohybu. Zkusili jsme odhadnout budoucnost našeho domova, jediné ve vesmíru známé obydlené planety. V představení Země v pohybu jsme se názorně seznámili i s koloběhem uhlíku mezi biosférou, litosférou, hydrosférou a atmosférou. Pořad Země v pohybu pochází z dílny společnosti Spitz a s úspěchem se promítá ve více než stovce digitálních planetárií celého světa.

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně se vydařila, moc se nám zde líbilo. Poděkování patří ČSAD Tišnov s. r. o, panu řidiči Josefu Kozelkovi za klidnou a bezpečnou jízdu autobusem.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá


Pěvecká soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 16.3.2017 se konalo již tradiční školní kolo pěvecké soutěže. Celkem se zúčastnilo přes padesát dětí z 1.-6. ročníku.

Žáci si připravili nejen písně lidové, ale také moderní. Během celé akce také probíhalo menší soutěžení pro jednotlivce či skupinky v poznávání pohádkové hudby.

Samozřejmě k hudbě patří i tanec, takže všechny děti se také zapojily do tanečních chvilek a na závěr byla pro žáky připravena diskotéka.

Umístění:

1. třída
1. místo Knötigová Adélka
2. místo Šedová Iva
3. místo Gloser Šimon

2. třída
1. místo Kašparová Adéla
2. místo Kaderková Barbora
3. místo Komenda Jiří

3. třída
1. místo Nečasová Adéla
2. místo Sklenářová Adéla, Huppertová Sabina
3. místo Gerneš Štěpán

4. třída
1. místo Čermáková Martina, Čermáková Markéta
2. místo Radiměř Tadeáš
3. místo Martínek Radim, Lžičař Miroslav

5. třída
1. místo Homolka Michal, Žižka Adrian
2. místo Heger Roman
3. místo Čuhelová Michaela

6. třída
1. místo Crhová Karolína, Lidmilová Sára

Všem moc gratulujeme a už nyní se těšíme na příští rok.

Mgr. Eva Švancarová

eva pevci

Recitační soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 16.2.2017 proběhlo na naší základní škole školní kolo recitační soutěže. Této recitace se zúčastnili žáci a žákyně 1.-5. ročníku. Celkem se účastnilo 55 dětí.

Každý si připravil básničku, kterou ostatním zarecitoval. Slyšeli jsme básničky zábavné,

o zvířátkách, o ročních obdobích nebo ze školního prostředí.

Nechyběl ani doprovodný program v podobě hry Kufr nebo hry Pantomima.

Umístění:

1.třída
1.místo Neudert Jaroslav
2.místo Knötigová Adéla
3.místo Gloser Šimon

2. třída
1.místo Kašparová Adéla
2.místo Kaderková Barbora
3.místo Mareček Zbyšek

3. třída
 1.místo Knötigová Michaela
2.místo Vlček Patrik
3.místo Šmerdová Natálie

4. třída
1.místo Čermáková Martina
2.místo Rössner Vojtěch
3.místo Přichystalová Karolína

5. třída
1.místo Oujezdská Karolína
2.místo Havlíková Tereza
3.místo Furchová Nela

recitace

 

Domestos

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila soutěže „Domestos pro školy 2016“.

Principem soutěže bylo sbírání bodů jednotlivými účastníky prostřednictvím plnění soutěžních aktivit. Této soutěže se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Žáci plnili tyto aktivity:
1. pět hygienických pravidel, 2. dekorace toalety, 3. měřidlo na toaletní papír, 4. označení dveří, 5. básně o čistotě.

V letošním ročníku jsme opět získali vedlejší cenu v podobě čisticích prostředků na toalety od značky Domestos.

                                                                                                                 Mgr. Zuzana Vymazalová

domes 2