Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

  • 9.ročník od 11.5. 2020
  • 1. stupeň od 25.5. 2020
  • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Výuka na dálku, 2. třída, 15.6.2020

Naďa Rybová

Milé děti, posílám vám poslední úkoly.

ČJ – PS velký – dokončit po str. 45
         PS malý – str. 36, cv. 1a,b
                            str. 37, cv. 2a,b

PÍSANKA – dokončit

M – PS str. 8 – VÍC NEDĚLAT!
       PZ str. 9, 10 – VÍC NEDĚLAT!

Prv – PS str. 70

DALŠÍ INFORMACE:

Pokud máte pomerančovou kůru a byliny, doručte zvážené a podepsané do školy do 18.6.2020.

25.6. od 7.00 – 7.30 nebo od 12.00 – 13.00 hodin (čtvrtek)

                                      1. předání vysvědčení
                                      2. přinést igelitovou tašku na výkresy
                                      3. odevzdat – ŽK s podpisem rodičů

                                                          – podepsané a slepené učebnice (čítanka, ČJ)
                                                             – dokončené PS (ČJ, Prv)

                             – M – PS 7 a PZ 3 – nechat obalené na příští školní rok
                                         – ČJ – PS malý – nechat také obalený do 3. třídy

Výuka na dálku, 2. třída, 8.6.2020

Naďa Rybová

ČJ – malý PS – str. 31, cv. a, b, c
         velký PS – str. 31, 32, 33, 34, 35
         uč. str. 97, cv. 4, 5 ústně

PÍSANKA – str. 34, 35

M – PS str. 6, 7
       nakopírovaný PL č. 4, přední strana a sl. 17, 18, 57, 58

Prv – PS str. 69

Zdravím vás, děti. Posílám více učiva z ČJ, protože tam toho máme víc. Naopak v M spěchat nemusíme, raději si hodně opakujte násobilku, protože číslem 5 skončíme a pokračovat budete až ve 3. třídě. Záměrně jsem přeskočila str. 5 (kdyby vás to zmátlo).

Mějte se moc hezky, pozdravují vás ostatní děti z vaší třídy.

Výuka na dálku, 2. třída, 25.5.2020

Naďa Rybová

Úkoly pro děti,které nenastoupí:

ČJ – opakovat slovní druhy(i jaké mají číslo – např.:slovesa – 5, zájmena – 3,……)
      – zaměřit se hlavně na podstatná jména a slovesa
    – uč. str.93,cv.4 – opsat, nad podstatná jména a slovesa nadepsat číslici a podtrhnout podst. jm. rovně,slovesa vlnkou(obojí oranžovou pastelkou)

      – uč. str.94 – přečíst žlutou tabulku
                         – cv. 2,3 ústně

PÍSANKA – str.29,30

M – opakovat násobilku 2,3,4
     – PS 7 str.1,2 (na str.2 písemné odčítání společně,jenom jsme na to narazili,děti si asi nebudou pamatovat)
     – PZ 3 str.7

Prv – PS – vzadu vyplnit zelené lístečky

Pokud bude nějaký problém,volejte,pište a občas pošlete ofocenou práci,abych viděla,jak to dětem jde.Všechny zdravím, mějte se hezky.

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Výuka na dálku, 2. třída, 18.5.2020

Naďa Rybová

ČJ – PS str. 24,25,26
         uč. str. 93, cv. 2,4 ústně

PÍSANKA str. 27, 28

M – PL se slovními úlohami celý – vyřešit na 2. polovinu papíru
       PL – omalovánka se slonem
       PZ 3 – str.6

Prv – PS str.65,66

Děti, které přijdou 25.5. do školy, přinesou všechny sešity, které mají doma, dále PL z matematiky č. 4 (násobilka č. 5 – uděláme ve škole) a PL z ČJ (dokončíme ve škole). Dále nezapomeňte na čestné prohlášení(kdo nemá možnost vytisknout si je,můžete si je vyzvednout ve škole v Brněnci ve středu 20.5. do 11.00 hodin).

Pokud jste mi nenahlásili,kolik měly děti sběru, napište jim to,prosím, do ŽK.

Mějte se hezky, uvidíme se za týden.

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

  • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
  • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Výuka na dálku, 2. třída, 11.5.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

ČJ – PS str. 22, 23
         PL – č.34, 35
         uč. str. 91, cv. 4 a 5 ústně
         opakovat zpaměti slovní druhy

 PÍSANKA – str. 25, 26

M – PL č. 3 (obě strany)
       PL – omalovánka s myškou

Prv – PS str. 64

Děti, nezapomínejte číst a zapište si přečtené knížky do čtenářského deníku.