Třídní učitel: Mgr. Ludmila Slezáková

Počet: 22 (9 chlapců, 13 dívek)

Andrlík Jáchym
Báča Matouš
Gloser Šimon
Hai Anh Ngo
Lžičař Tomáš
Michl Tomáš
Neudert Jaroslav
Újezdský Ladislav
Valter Václav
Etzlerová Kristýna
Fialová Adéla
Janků Ilona
Kalasová Tereza
Klemšová Lucie
Knötigová Adéla
Kvapilová Martina
Schusterová Nikola
Stupková Anežka
Šedová Iva
Špačková Eva Marie
Veitová Alžběta
Jinková Ema

Rozvrh 2. třída

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoHVČJMČJPRV
ÚtČJMTVČJ
StVVČJMPRVČJ
ČtČJMČJ
ČJMTVČJ

Výlet do Boskovic

V úterý, 6. června, se druhý a třetí ročník naší školy vydal na školní výlet. Navštívili jsme nedaleké, ale malebné město Boskovice. Pro mnohé výletníky byla dobrodružná již cesta, protože jsme jeli vlakem. Po příjezdu byl naším prvním cílem krásný Boskovický zámek. Zde nás vřele přivítaly a provedly dvě komtesy v dobových kostýmech. Vyprávění o historii zámku bylo opravdu zajímavé a často i zábavné. Asi nejvíce jsme se nasmáli u „zrcadla krásy“, o němž se říká, že kdo se do něj podívá a co nejvíce se usměje, zkrásní. Tak uvidíme, po prázdninách, zda se jedná o pověru nebo to opravdu bude fungovat. Po prohlídce vnitřních prostor zámku naše kroky vedly do zámecké zahrady, kde na nás čekali rytíři. Ti pro nás měli připraveny různé dobové soutěže a každý žáček si také zkusil vystřelit z opravdového luku nebo z kuše.

Po chutné svačince, kterou jsme spořádali na zámeckém nádvoří, jsme se vydali do nedalekého muzea. Zde jsme společně s paní průvodkyní pokračovali v naší cestě za poznáváním historie města. Procházka židovskou čtvrtí byla moc zajímavá a všichni jsme se dozvěděli spoustu nového. Děti byly zvídavé a neustále kladly otázky. Ty se týkaly jak života obyčejných židovských lidí, tak i jejich kultury a zvyků. Příjemnou prohlídku jsme zakončili v synagoze, která děti nadchla zejména svojí výzdobou na stěnách. Po skončení prohlídky jsme dojedli poslední zásoby jídla, které jsme měli připraveno v batůžcích. Sladkou tečkou byla pro některé zmrzlina, pro jiné zase ledová tříšť. Čas uplynul jako voda a my jsme se vydali zpět na vlakové nádraží. Příjemně unavení jsme vystoupili v Moravské Chrastové na nádraží, kde už na výletníky čekali jejich milovaní rodiče. Odtud se všichni ubírali k domovům a po cestě byly slyšet střípky zážitků, které děti začerstva sdělovaly rodičům, aby náhodou na některý z nich nezapomněly.

Taneční soutěž

V pátek 19.5.2017 se konal již šestý ročník taneční soutěže. Školního kola se poprvé účasnili žáci 2. až 9.ročníku. Mohli jsme vidět jednotlivce nebo skupiny. I v letošním roce byly taneční styly velmi bohaté – Mažoretky, street dance, dokonce i balet.

Během soutěže byli zapojeni i divá se porota skládala z paní učitelek.

Na závěr se představila skupina s ukázkou Street Workoutu.

Umístění:

Jednotlivci

1.místo           Komendová Eliška (3.ročník), Komenda Jiří (2.ročník)

2.místo           Troboková Eliška (8.ročník)

3.ročník          Schusterová Lucie (2.ročník)
Skupiny

1.místo            Čermáková Markéta a Čermáková Martina (4.ročník)

2.místo            Bártová Klára a Sobol Adam (9.ročník)

3.místo            Vybíhalová Sára a Němcová Karolína (4.a 5.ročník)

Všem tanečníkům děkujeme za jejich krásné výkony a těšíme se na sedmý ročník.

                                                                                               Mgr. Eva Švancarová

Výtvarná soutěž

Žáci druhé a třetí třídy se zapojili do dvanáctého ročníku dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, letos na téma: Voda a životní prostředí, kterou pořádá Povodí Moravy v Brně.

Žáci v hodinách výtvarné výchovy i ve svém volném čase vytvářeli obrázky a za obě třídy bylo do soutěže odesláno téměř třicet obrázků.

Mgr. Ludmila Slezáková

vytvarna soutěž

Pěvecká soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 16.3.2017 se konalo již tradiční školní kolo pěvecké soutěže. Celkem se zúčastnilo přes padesát dětí z 1.-6. ročníku.

Žáci si připravili nejen písně lidové, ale také moderní. Během celé akce také probíhalo menší soutěžení pro jednotlivce či skupinky v poznávání pohádkové hudby.

Samozřejmě k hudbě patří i tanec, takže všechny děti se také zapojily do tanečních chvilek a na závěr byla pro žáky připravena diskotéka.

Umístění:

1. třída
1. místo Knötigová Adélka
2. místo Šedová Iva
3. místo Gloser Šimon

2. třída
1. místo Kašparová Adéla
2. místo Kaderková Barbora
3. místo Komenda Jiří

3. třída
1. místo Nečasová Adéla
2. místo Sklenářová Adéla, Huppertová Sabina
3. místo Gerneš Štěpán

4. třída
1. místo Čermáková Martina, Čermáková Markéta
2. místo Radiměř Tadeáš
3. místo Martínek Radim, Lžičař Miroslav

5. třída
1. místo Homolka Michal, Žižka Adrian
2. místo Heger Roman
3. místo Čuhelová Michaela

6. třída
1. místo Crhová Karolína, Lidmilová Sára

Všem moc gratulujeme a už nyní se těšíme na příští rok.

Mgr. Eva Švancarová

eva pevci

Recitační soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 16.2.2017 proběhlo na naší základní škole školní kolo recitační soutěže. Této recitace se zúčastnili žáci a žákyně 1.-5. ročníku. Celkem se účastnilo 55 dětí.

Každý si připravil básničku, kterou ostatním zarecitoval. Slyšeli jsme básničky zábavné,

o zvířátkách, o ročních obdobích nebo ze školního prostředí.

Nechyběl ani doprovodný program v podobě hry Kufr nebo hry Pantomima.

Umístění:

1.třída
1.místo Neudert Jaroslav
2.místo Knötigová Adéla
3.místo Gloser Šimon

2. třída
1.místo Kašparová Adéla
2.místo Kaderková Barbora
3.místo Mareček Zbyšek

3. třída
 1.místo Knötigová Michaela
2.místo Vlček Patrik
3.místo Šmerdová Natálie

4. třída
1.místo Čermáková Martina
2.místo Rössner Vojtěch
3.místo Přichystalová Karolína

5. třída
1.místo Oujezdská Karolína
2.místo Havlíková Tereza
3.místo Furchová Nela

recitace

 

Sběr kaštanů

V letošním roce se v širokém okolí Brněnce urodilo velké množství kaštanů. Chválíme všech 33 dětí naší školy, které se soutěže zúčastnily. Žáci nasbírali celkem velmi pěkných 848 kg kaštanů. Ing. Josef Hoch z Mysliveckého sdružení Brněnec – Bělá nad Svitavou měl z velkého množství kaštanů radost. Myslivci budou v zimě nasbíranými plody přikrmovat lesní zvěř.

Šikovné děti si zasloužily sladkou odměnu a drobný dárek. Nejpilnější sběrači obdrželi krásné obrazové encyklopedie o zvířatech a přírodě.

Gratulujeme!

Děkujeme Mysliveckému sdružení Brněnec – Bělá nad Svitavou a ČOKO KLASIK DRUŽSTVU ČESKÁ TŘEBOVÁ za spolupráci.

Lesní zvířata děkuji za dobroty na zimu!

1. třída
Neudert Jára 86 kg
Stupková Anežka 67 kg
Báča Matoušek 37 kg
Gloser Šimonek 24 kg
Újezdský Ládík 20 kg
Knötigová Adélka 16 kg
Valter Vašík 15 kg
Veitová Bětuška 14 kg
Šedová Ivanka 11 kg
Špačková Evička Marie 8 kg
Schusterová Nikolka 7 kg

2. třída
Kaderková Barunka 56 kg
Žahour Denis 15 kg
Havránek Honzík 8 kg
Janková Šárka 6 kg
Schusterová Lucie 6 kg

3. třída
Petrazová Kačenka 95 kg
Zelený Tomáš 72 kg
Blinka Kryštof 25 kg
Knötigová Míša 16 kg
Mušzyňská Vendulka 14 kg
Nečasová Adélka 6 kg
Smolka Slávek 6 kg

4. třída
Troboková Adélka 72 kg
Klouda Josífek 35 kg
Herian Roman 28 kg
Pleskot Jakub 15 kg
Radiměř Tadeáš 10 kg
Bušová Inuška 6 kg

5. třída
Řezník Jakub 22 kg
Pleskot Dominik 20 kg

6. třída
Janků Petr 5 kg

8. třída
Furchová Tereza 5 kg

Mgr. Drahomíra Blažková

kaštany

2. trida

Třídní učitel: Alžběta Bártová

Počet: 25 (11 chlapců, 14 dívek)

Krajmerová Zuzana
Andrlík Bohuslav
Šmerdová Aneta
Ondráčková Natálie
Martinik Patrik
Abrhám Matyáš
Žahour Denis
Kopecký Petr
Janková Šárka
Komenda Jiří
Štursová Kristýna
Basáková Lucie
Kučerová Monika
Supper Jan
Nováková Alena
Večeřová Jana
Poršová Eliška
Mareček Zbyšek
Kaderková Barbora
Kašparová Adéla
Bednářová Lucie
Havránek Jan
Schusterová Lucie
Oujezdský Libor
Drábek Filip

Rozvrh 2. třídy

Rozvrh 2. třída

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoHVČJMČJPRV
ÚtČJMTVČJ
StVVČJMPRVČJ
ČtČJMČJ
ČJMTVČJ