Sběr pomerančové kůry

I v době distanční výuky naše škola sbírá pomerančovou kůru.

Usušenou a zváženou kůru lze odevzdat každé pondělí od 14:00 do 16:00 nebo čtvrtek od 9:00 do 11:00 p. Hnátové v budově v Moravské Chrastové.

Kůru můžete také nosit, až  se sejdeme opět ve škole.

Ing. Andrea Dvořáková

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Aktuální informace pro rodiče k nástupu žáků od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) budou vyučovány distančně.

 • prezenční výuka (1. a 2. ročník) bude probíhat dle rozvrhu
 • rozvrh hodin pro ostatní ročníky, kde bude výuka probíhat distančně, budou zveřejněny na webu školy a třídních mailech jednotlivých ročníků
 • školní družina bude probíhat za dodržení homogenity jednotlivých tříd pro žáky 1. a 2. ročníku
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy
 • Žáci si mohou vyzvednout materiály k vypracování úkolů v pondělí 4. 1. 2021 od 14:00 – 16:00 a ve čtvrtek 7.1.2021. od 9:00 do 11:00.

 Stravování

 • V době distanční výuky od 1.2021 mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za dotovanou (obvyklou) cenu.
 • Oběd ve školní jídelně si mohou zkonzumovat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si odeberou oběd do jídlonosiče v čase od 11:00 do 13:00.
 • Případné odhlášení či nahlášení obědů pro žáka si rodiče sjednají telefonicky (461 523 134) nebo po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Kučírková).

Adventní radost zdravotníkům

Na přelomu listopadu a prosince se podařilo ZŠ Brněnec zrealizovat akci DÁRKY PRO ZDRAVOTNÍKY č. 2. Tentokrát výrobky s přáním k Vánocům a do nového roku 2021 putovaly do Nemocnice Svitavy na příjmovou ambulanci covid 19, ARO, JIP a LDN. 

Poděkování a velká pochvala patří všem, kteří vyrábění podpořili. Ruku k dílu přiložili žáci a učitelé 1. stupně i jejich rodinní příslušníci, děti a paní vychovatelky ze školní družiny, kolegové z 2. stupně. Nádherně voňavé a překrásně zdobené perníčky jsou z dílny vynikající cukrářky, paní učitelky Seidlové. Spolupráce všech zúčastněných na 1*! 

Věříme, že se dárečky budou zdravotníkům líbit, práce z kávových zrn či jiných přírodnin ozdobí nemocniční chodby. Doufáme, že perníčky přijdou k chuti, přispějí k předvánoční atmosféře a potěší i VYSVĚDČENÍ PRO ZDRAVOTNÍKY, co obrázek, to originál 🙂

Ve středu 2. 12. 2020 si dárky převzal pan Milan Čermák, záchranář Nemocnice Svitavy, který je nadělí na příslušná nemocniční oddělení, za což mu děkujeme. 

ZŠ Brněnec přeje všem lidem krásný adventní čas a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková

Život u vody i pod vodou – výtvarná soutěž

Redakční rada Povodí Moravy přeložila z jara na podzim, kvůli covidu – 19, vyhodnocení XV. ročníku výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, tentokrát s podtitulem Život u vody i pod vodou.

Letos se do soutěže přihlásilo 81 škol. Sešlo se celkem 727 děl. Nejčastěji se podle pořadatelů v dílech objevovaly z živočichů ryby, které děti rády malují. Dále se ve velké míře na obrázcích vyskytovali vážky, kachny, žáby, raci, včelky a také ledňáčci.

Máme velkou radost, že ZŠ Brněnec v soutěži uspěla 🙂

Umístění našich žáků:

Výtvarná část – přehled cen

 1. kategorie ZŠ a MŠ

Cena GŘ

Viktorka Blinková – Můj rybníček ,, Brčálníček” (ŠD)
Adélka Nagyová – Adélčin svět pod vodou a nad vodou (ŠD)

Cena RR 

Klárka Hlaváčková – U vody (nyní 2. třída)

Prostorová tvorba – 2. kategorie

3. místo – Anička Opršalová, Karolínka Pelíšková, Petruška Bártová – Život u rybníka (nyní 4. třída)

Literární tvorba

 1. kategorie PRÓZA

Nelinka Valterová – Žabka v rybníku (nyní 4. třída)

proza-2-kat-nelinka-valterova-zabka-v-rybniku-zs-brnenec

Gratulujeme!!!

Je listopad, čas, kdy Povodí Moravy tradičně vyhlašuje nový ročník soutěže. Děti mohou tvořit na téma ,, Barvy vody “. Zájemci z řad dětských malířů a básníků, přemýšlejte, co vytvoříte 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková

Poděkování zdravotníkům

S potěšením oznamujeme, že se dětem ze ZŠ Brněnec podařilo zrealizovat poděkování zdravotníkům. Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 jsme předali prostřednictvím pana Milana Čermáka (člena záchranné služby) dárečky pro radost zdravotníkům i pacientům Nemocnice Svitavy – záchranné službě a dětskému oddělení. 

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

Sbírka pro Vendolí byla předána

V pátek 13. listopadu 2020, na Světový den laskavosti, jsme naložili plné auto krmení a pomůcek pro naše zvířecí přátele a vše odvezli do záchranné stanice a psího útulku Zelené Vendolí.

Do materiální sbírky pořádané naší školou se zapojili nejen žáci prvního a druhého stupně, ale také učitelé a rodinní příslušníci. Kromě granulí, konzerv a nejrůznějších pamlsků pro psy nosili dárci také obilí, kukuřici, slunečnicová semínka nebo sušený chléb. Někteří darovali obojky, postroje a vodítka, aby i pejsci z útulku měli v čem vyrazit na procházku.

Kvůli omezením spojeným s epidemií se předání nemohli zúčastnit žáci a do Vendolí jeli jen zástupci učitelů. Sbírku od nás převzal přímo vedoucí stanice, pan Zelený, který naším prostřednictvím děkuje všem dárcům!

Až to situace dovolí, uspořádáme do Vendolí exkurzi s komentovanou prohlídkou i pro vybrané žáky. Dozvíme se tak mnoho nového nejen o tamních zvířatech, ale také o důvodech, kvůli kterým se zvířata nejčastěji do záchranných stanic dostávají.

Marie Trundová