Výuka na dálku, 1. třída, 30.3.2020

Mgr. Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – procvičování hlásky a písmene Č, č
                      – nové písmeno Ž, ž
                      -str. 63 – 64

PS K SLABIKÁŘI – str. 36 – 37

PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 23 – 25
                     – procvičuj opis a přepis slov, přepis krátkých vět

MATEMATIKA

UČEBNICE 3. DÍL – nové učivo – LITR
                                 – str. 24 -25
                                 – připrav si různé druhy nádob, přelévej a porovnávej množství tekutin

PZ1  – procvičování  učiva
         – vypočítej vše po sloupeček č. 49

PRVOUKA

          – téma – JARO NA STATKU
          – str. 50

 Která zvířata chováme pro maso, mléko, vejce…?

 Pojmenuj a vybarvi zvířata na obrázcích.

 Zkus ke každému z obrázků v úkolu s domečkem vymyslet slovní úlohu.

TV, VV, HV – projdi se na čerstvém vzduchu, nakresli oblíbené jarní mláďátko a zazpívej si  

Děkuji rodičům za spolupráci.

Zdravím všechny děti. Už se moc těším, až se opět setkáme v naší třídě.

Výuka na dálku, 1. třída, 23.3.2020

Mgr. Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

 • SLABIKÁŘ – procvičování hlásky a písmene B, b
 • nové písmeno Č, č
 • str. 61 – 62
 • PS K SLABIKÁŘI – str. 34 -35
 • PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní, str. 20 – 22

MATEMATIKA

 • UČEBNICE 3. DÍL – nové učivo – VZTAHY – o několik více, o několik méně
 • str. 21 – 23
 • počítej názorně – nakresli, modeluj, používej k počítání těstoviny, fazole…
 • PZ1 – procvičování učiva
 • vypočítej vše po sloupeček č. 48

PRVOUKA

 • pozoruj změnu stromů a keřů na jaře
 • str. 49, téma – STROMY A KEŘE NA JAŘE
 • vystřihni kartičky v bočním sloupci a sestav obrázek rostliny
 • nakresli, co se ti líbí na jarní přírodě

Děkuji všem rodičům za spolupráci.

Výuka na dálku – 1. třída, 16.3.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – procvičování hlásky a písmene H, h
                      – nové písmeno B, b
                    – upevnění všech čtyř tvarů písmene – tiskací i psací podoba,
– velké a malé písmeno
– str. 58 – 60
PS K SLABIKÁŘI – str. 29 – 33
PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní, udělej další tři strany

MATEMATIKA

UČEBNICE 3. DÍL – nové učivo – METR
                                  – popros rodiče o metr
                                  – změř délku místností vašeho bytu
                              – str. 18 -20

PZ1  – procvičování učiva
         – vypočítej další dva sloupečky

PRVOUKA

       – vyprávěj si s rodiči nebo prarodiči o jarní přírodě, práce na zahradě       – str. 48 
– U babičky na zahradě

Úspěch v recitační soutěži

Dne 26. února se konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách. Pořadatelem bylo jako již tradičně Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Dramatickou školičkou.

Za naši školu se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy, kteří postoupili ze školního kola. Celkem devět našich žáků soutěžilo ve třech kategoriích. Před samotnou soutěží proběhla hlasová průprava a dramatické hry, aby se malí recitátoři rozmluvili a osmělili. Pak začala samotná soutěž, která s krátkými přestávkami trvala celých šest hodin. Účastnili se totiž žáci ze všech škol Svitav a okolních obcí. Přednášela se poezie i próza. Kritéria hodnocení byla přirozenost a kultura dětského projevu.

V silné konkurenci jsme v letošním roce obstáli na jedničku. V nulté kategorii byl oceněn Petr Škranc a postoupil tak do okresního kola. Petr navíc za svůj výkon dostal cenu laskavého diváka, pro kterou hlasují ostatní vystupující děti. Čestné uznání poroty pak obdrželi v první kategorii Jan Kaderka a Lukáš Vrobel. V druhé kategorii porota nikoho ze všech přednášejících žáků postoupit do okresu nenechala. Výkony jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a oceněna byla pouze dívka z Dramatické školičky.

Po soutěži se konal ještě rozborový seminář s odbornou porotou, kde se recitátoři mohli dozvědět pozitiva a nedostatky svého přednesu. Naše úspěchy jsme šli před odjezdem domů oslavit do nedaleké cukrárny.

Petrovi Škrancovi přejeme mnoho úspěchu v okresním kole, kterého se zúčastní 18. března ve Svitavách.

                                                                                             Mgr. Lenka Karlíková

Březen – měsíc knih

V ZŠ Brněnec vedeme celoročně děti k tomu, aby:

– rády a samostatně četly s porozuměním

– považovaly knihy za běžnou součást života

– samy si uměly vybrat knihu ke čtení dle svého zájmu

– vzájemně si doporučovaly knihy

– mluvily o tom, co četly – co se jim líbilo, nelíbilo

– zajímaly se o to, co čtou ostatní

– všímaly si svých prožitků při četbě

– zformulovaly, co konkrétně se jim v textu líbilo, nelíbilo, co je zaujalo či nezaujalo

– plánovaly, co chtějí přečíst

Další aktivity ZŠ Brněnec na podporu čtení:

– žáci mají k dispozici školní knihovnu

– spolupracujeme s Obecní knihovnou v Moravské Chrastové a Městskou knihovnou ve Svitavách

– vedeme žáky k pravidelným zápiskům přečtených knih do Čtenářských deníků

– organizujeme školní recitační soutěže a zúčastňujeme se recitačních okresních kol ve Svitavách

– knižní důvěrník předkládá dětem a rodičům knižní novinky, katalogy z nakladatelství MF, Albatros, Fragment

– pořádáme ve třídách výstavky knih na různá témata

– podporujeme účast dětí v literárních soutěžích

– na konci školního roku odměňujeme děti knihou – například za sběr léčivých bylin a pomerančové kůry

– pedagogové se vzdělávají v oblasti čtenářské gramotnosti

Mgr. Drahomíra Blažková

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň ZŠ Brněnec

V úterý 18. února 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže prvního stupně ZŠ Brněnec, kterého se zúčastnilo 43 žáků. 

Opět jsme mohli slyšet celou řadu básniček, které se děti naučily krásně přednášet. Některé básně byly dlouhé, jiné kratší, zazněly básničky veselé i vážné. Děti volily verše Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Miloše Kratochvíla, Františka Zacharníka, J. V. Sládka, Josefa Lady i Jana Nerudy.

Odborná porota rozhodně neměla jednoduchý úkol vyhodnotit řadu šikovných recitátorů.

A jak to celé dopadlo?

1. třída
1. místo Petr Škranc
2. místo Gabriela Malásková
3. místo Simona Neudertová

2. třída
1. místo Jan Kaderka
2. místo Viktorie Blinková
3. místo Tereza Hájková

3. třída
1. místo Lukáš Vrobel
2. místo Kristýna Šmerdová
3. místo Anna Opršalová

4. třída 
1. místo Alžběta Veitová
2. místo Tomáš Lžičař
3. místo Adéla Knötigová

5. třída
1. místo Adéla Kašparová
2. místo Libor Oujezdský
3. místo Lucie Schusterová

Děkujeme děvčatům ze 3. třídy Aničce Opršalové a Radušce Blaškové za skvělou práci při moderování akce i předvedení pohybových písniček.

Všem recitátorům děkujeme za účast, těšíme se na další ročník recitační soutěže.

Mgr. Drahomíra Blažková

Pohádky Boženy Němcové

Děvčata z kroužku Šikovné ruce si v průběhu školního roku zkouší různé výtvarné techniky i tvoření z rozličných materiálů. Nedílnou součástí hodin je i práce s fantazií a zapojování se do výtvarných soutěží.

Žákyně přispěly též do soutěže Pohádky Boženy Němcové, kterou vyhlásilo STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BÁJO ČESKÁ SKALICE. 

Pohádky Boženy Němcové není třeba nijak zvlášť představovat. Je v nich i přes všechna kouzla a čáry vždy na prvním místě pravda a spravedlnost. Moudrost přemůže hloupost, trpělivost pýchu a dobro zvítězí nad zlem. V klasických českých pohádkách je skryta hloubka lidové moudrosti. Proto je rádi čtou malí i velcí. 

Do soutěže byly přijímány ilustrace na téma známých i neznámých pohádek Boženy Němcové, jejíž dvousté výročí narození si v roce 2020 připomínáme. 

Pohádky Boženy Němcové – Jak šlo vejce na vandr, Pohádka o kohoutkovi a slepičce, Pohádka o perníkové chaloupce, Čert a Káča, O Smolíčkovi, Sedmero krkavců, Chytrá horákyně, Princ Bajaja, O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních.

Mgr. Drahomíra Blažková

LVÍ KRÁL

Dne 13.12.2019 se všechny třídy ZŠ Brněnec vydaly do kina v Boskovicích.

Těšili jsme se na nové zpracování příběhu Lvího krále.

Jednalo se o počítačem animovaný hudební dobrodružný film z roku 2019, produkovaný společností Walt Disney Pictures.

Snímek Lví král se odehrává v africké savaně, kde se narodil Simba – budoucí panovník všeho živého. Svoji vládu si však musí získat. Děj je plný intrik a dramat. Za pomoci dvou přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

Návštěvu kina jsme si moc užili. Už nyní se těšíme na návštěvu příští.

                                                                                        Učitelé a žáci ZŠ Brněnec