Aktuální informace pro rodiče k nástupu žáků od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) budou vyučovány distančně.

 • prezenční výuka (1. a 2. ročník) bude probíhat dle rozvrhu
 • rozvrh hodin pro ostatní ročníky, kde bude výuka probíhat distančně, budou zveřejněny na webu školy a třídních mailech jednotlivých ročníků
 • školní družina bude probíhat za dodržení homogenity jednotlivých tříd pro žáky 1. a 2. ročníku
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy
 • Žáci si mohou vyzvednout materiály k vypracování úkolů v pondělí 4. 1. 2021 od 14:00 – 16:00 a ve čtvrtek 7.1.2021. od 9:00 do 11:00.

 Stravování

 • V době distanční výuky od 1.2021 mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za dotovanou (obvyklou) cenu.
 • Oběd ve školní jídelně si mohou zkonzumovat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si odeberou oběd do jídlonosiče v čase od 11:00 do 13:00.
 • Případné odhlášení či nahlášení obědů pro žáka si rodiče sjednají telefonicky (461 523 134) nebo po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Kučírková).

Rozvrh hodin, 5. třída, od 4.1.2021

ROZVRH HODIN – 5. TŘÍDA

Platný od 4.1.202128

  1 2        
PO M ČJ        
ÚT VL/PŘÍ M        
ST ČJ AJ        
ČT M ČJ        
___ ___        

Vyučovací hodina bude klasicky probíhat 45 minut, poté vždy následuje 15 minut přestávka a další hodina začíná v celou hodinu,
tzn.: v pondělí M od 8.00 – 8.45, poté ČJ od 9.00 – 9.45.

Rozvrh distanční výuky od 4.1.2021

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí ČJ M  
Úterý M Př / Fy  
Středa AJ M  
Čtvrtek ČJ Z / D  
Pátek M ČJ  

 

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí ČJ AJ  
Úterý ČJ M  
Středa M    
Čtvrtek Z / D Př / Fy M
Pátek NJ   ČJ

 

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí ČJ M CH
Úterý AJ Z / Př  
Středa ČJ M  
Čtvrtek NJ M  
Pátek      

 

 1. třída
Den / Hodina 1. hodina           8.00 – 8.45 2. hodina
9.00 – 9.45
3. hodina
10.00 – 10.45
Pondělí M ČJ AJ
Úterý M ČJ  
Středa NJ ČJ  
Čtvrtek M CH  
Pátek Z / Př / Fy    

 

Během distanční výuky budou probíhat třídnické hodiny po domluvě s třídním učitelem.

Adventní radost zdravotníkům

Na přelomu listopadu a prosince se podařilo ZŠ Brněnec zrealizovat akci DÁRKY PRO ZDRAVOTNÍKY č. 2. Tentokrát výrobky s přáním k Vánocům a do nového roku 2021 putovaly do Nemocnice Svitavy na příjmovou ambulanci covid 19, ARO, JIP a LDN. 

Poděkování a velká pochvala patří všem, kteří vyrábění podpořili. Ruku k dílu přiložili žáci a učitelé 1. stupně i jejich rodinní příslušníci, děti a paní vychovatelky ze školní družiny, kolegové z 2. stupně. Nádherně voňavé a překrásně zdobené perníčky jsou z dílny vynikající cukrářky, paní učitelky Seidlové. Spolupráce všech zúčastněných na 1*! 

Věříme, že se dárečky budou zdravotníkům líbit, práce z kávových zrn či jiných přírodnin ozdobí nemocniční chodby. Doufáme, že perníčky přijdou k chuti, přispějí k předvánoční atmosféře a potěší i VYSVĚDČENÍ PRO ZDRAVOTNÍKY, co obrázek, to originál 🙂

Ve středu 2. 12. 2020 si dárky převzal pan Milan Čermák, záchranář Nemocnice Svitavy, který je nadělí na příslušná nemocniční oddělení, za což mu děkujeme. 

ZŠ Brněnec přeje všem lidem krásný adventní čas a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková