ZA POZNÁNÍM DO VIDA CENTRA

Při příležitosti začátku nového školního roku připravilo brněnské VIDA centrum na poslední srpnový víkend zajímavou akci pro učitele. Mohli jsme vyzkoušet jak nové exponáty, tak pokusy z výukových programů pro žáky. Navštívila jsem také science show Led nad zlato.

Přestože jsem s dětmi už několikrát VIDA centrum navštívila, opět nám „vidátoři“ mají co nového nabídnout. Jde např. o venkovní expozici s mnoha zajímavými exponáty a Bastlírnu – prostor otevřený všem kutilům.

Výuka v zábavním vědeckém parku bude určitě další alternativou a vítanou změnou při osvojování základů fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.

CO VŠECHNO na děti ČEKÁ?

  • výukové programy pro školní skupiny (lidské srdce, barevná chemie, luminiscence, suroviny, magnetismus a mnoho dalších)
  • vnitřní i venkovní expozice s hravými exponáty (všechny jsou interaktivní)
  • science show se zábavnými pokusy
  • 3D kino

Mgr. Šárka Dirrová

Organizace výuky a hodnocení výsledků vzdělávání

Po zahájení školního roku bude kromě nového učiva zjišťována úroveň zvládnutí učiva probíraného v rámci distanční výuky. Zmapujeme, co děti umí, případně neumí, co je třeba docvičit.

V tomto období bude upřednostňováno formativní hodnocení – slovní hodnocení, smajlíci, razítka apod. Hodnocení známkou bude pouze orientační, nikoli zásadní (nebude sloužit jako podklad ke klasifikaci).

Že se známky zase stávají součástí klasifikace, se rodiče dozví s dostatečným časovým předstihem.

Zahájení školního roku 2020/2021

 Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020.

 

Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy

ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

 

Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy

ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou

 i školní aktovku.

Rodiče prvňáčků počkají u hřiště za školou.

V případě zájmu mohou své děti doprovodit do třídy v rouškách a za stanovených hygienických podmínek.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 2.9.2020 do 4.9.2020 se bude vyučovat na

1.stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny

2.stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec

Pravidla pro dodržování hygieny

Pravidla pro dodržování hygieny dle Manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21

1) Žáci budou dodržovat minimální rozestupy 1,5- 2 m při pohybu ve škole, v šatně a ve školní jídelně.

2) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Žáci budou školu opouštět ve skupinách dle pokynů vyučujícího.

5) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, která budou k dispozici při vstupu do školy, ve třídě a na WC.

6) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

7) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů vyučujícího.

Termíny prázdnin

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Pololetní prázdniny:    pátek 29.ledna 2021

 Jarní prázdniny: 15. února 2021 až 21. února 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021

Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2021

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka  1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021