Pravidla pro dodržování hygieny

Pravidla pro dodržování hygieny dle Manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21

1) Žáci budou dodržovat minimální rozestupy 1,5- 2 m při pohybu ve škole, v šatně a ve školní jídelně.

2) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Žáci budou školu opouštět ve skupinách dle pokynů vyučujícího.

5) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, která budou k dispozici při vstupu do školy, ve třídě a na WC.

6) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

7) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů vyučujícího.