Organizace výuky a hodnocení výsledků vzdělávání

Po zahájení školního roku bude kromě nového učiva zjišťována úroveň zvládnutí učiva probíraného v rámci distanční výuky. Zmapujeme, co děti umí, případně neumí, co je třeba docvičit.

V tomto období bude upřednostňováno formativní hodnocení – slovní hodnocení, smajlíci, razítka apod. Hodnocení známkou bude pouze orientační, nikoli zásadní (nebude sloužit jako podklad ke klasifikaci).

Že se známky zase stávají součástí klasifikace, se rodiče dozví s dostatečným časovým předstihem.