Výuka na dálku – 4. třída, 16.3.2020

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz, 774 643 840

MATEMATIKA, Mgr. Lenka Kašparová

Procvičování: učebnice strana 53, cvičení 1 (pouze výpočet a odpověď) – na papír

Strana 53, cvičení 6 – první řádek, 5 příkladů s kontrolou – na papír

Zaokrouhli čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony (dle vlastních možností) – na papír

12 806

954 391

1 208 111

Každý si může procvičovat matematické operace na tomto webovém odkazu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

cvičení 12, 16 pro čtvrtý ročník

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

!!! Budu moc ráda, když si založíte zvláštní sešit do českého jazyka, do kterého budete plnit všechny úkoly, které zde napíši, sešit si prosím klasicky podepiště na hlavní straně, až se uvidíme a sejdeme ve škole, tak mi sešit donesete, děkuji. !!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Zopakujte si jaké máme vzory podstatných jmen u rodu středního a ženského.
 2. Vyskloňujte si každý vzor v jednotném i množném čísle.
 3. Uvědomte si jaké vzory jsou tvrdé a jaké vzory jsou měkké.
 4. Podívejte se do ČJ Š – skloňování každého vzoru, kde se píše tvrdé a kde měkké i,y.

PÍSEMNÁ ČÁST: do zvláštního sešitu!!! (z učebnice českého jazyka)

 1. 48/13 – napište do sešitu pouze podstatná jména, která se skloňují podle vzoru kuře
 2. 51/2 – např. žába – žena
 3. 53/14 – přepište a slova v závorkách napište v náležitých tvarech
 4. 54/15

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte z čítanky str. 86 – 87.
 2. Přečtěte si z čítanky str. 88- 91 Člověk z doby před milionem let.

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Čj – čtení, psaní si napište a doplňte:

Člověk z doby před milionem let

Autor:

Úryvek z knihy:

 O čem úryvek byl:

Co je trilobit:

Jak se vám příběh líbil?:

PŘÍRODOVĚDA

!!!Vše, co zašlu do přírodovědy – písemné úkoly a zápisky pište klasicky do sešitu Přírodovědy,děkuji.!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v sešitě zápisy od: Světové strany – Měsíc.
 2. Odpovězte si na otázky:
 3. Co je směrová růžice?
 4. Nakreslete si směrovou růžici a určete světové strany.
 5. Kde bývá chladněji – na severu nebo na jihu?
 6. Pomocí čeho můžeme určit světové strany?
 7. Z čeho se skládá a jak funguje kompas?
 8. Kdy se tyčové magnety přitahují a kdy se odpuzují?
 9. Kdy je jarní a podzimní rovnodennost a co to znamená?
 10. Kdy je letní a zimní slunovrat a co to znamená?
 11. Řekněte si nahlas všechny planety sluneční soustavy.
 12. Co je to Slunce a z čeho se skládá?
 13. Co nám dává Slunce?
 14. Kolikátá je planeta Země od Slunce?
 15. Proč je život na planetě Zemi a na jiné planetě není?
 16. Co je to glóbus?
 17. Jaké dva pohyby vykonává planeta Země? Co se při těchto pohybech střídá a jak dlouho tento pohyb trvá?
 18. Jaké fáze má Měsíc a jaký pohyb vykonává?
 19. Přečtěte si text v učebnici na straně 42 – 43.

VENKU SI ZAHREJTE NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU – někdo bude planeta Země, někdo bude Slunce a někdo bude Měsíc – vykonávejte pohyby stějně jako vykonává Slunce, Země, Měsíc 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Přírodovědy si napište zápis:

PTÁCI

 • dělíme je:
 • stálé – žijí u nás po celý rok
 • stěhovavé – odlétají do teplých krajin
 • mají tělo přizpůsobené k letu
 • pohybují se pomocí křídel
 • tělo mají pokryto peřím
 • potravu přijímají zobákem
 • dýchají plícemi
 1. Nakresli si pod zápis obrázek sýkorky, pěnkavy a vrabce ze str. 42
 2. Pokud máte krmítko pro ptáky, pozoruj zda na krmítko přilétají ptáci, kteří jsou na obrázcích.

VLASTIVĚDA

!!!Všechny úkoly a zápisy, které Vám zašlu do Vlastivědy pište klasicky do sešitu Vlastivědy, děkuji!!!

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si zápis v sešitě – Povrch ČR.
 2. Odpovězte si na otázky:
 3. V jakých jednotkách  měříme výšku krajiny?
 4. Jakými barvami se na mapě označuje povrch?
 5. Jakou barvou označujeme nížiny a jakou vysočiny?
 6. Jak se nazývá výškový bod s číslem, který označuje výšku krajiny?
 7. Jak se dělí krajina?
 8. Jaký je výškový rozdíl mezi rovinou, pahorkatinou, vrchovinou a hornatinou?
 9. Podívejte se na obrázky v učebnici na straně 23, kde vidíte rozdílné výšky v krajině.

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu jsme si společně vlepili mapu České republiky a na ní máme napsaná čísla pohoří, které jsme se učili.
 2. Podle mapy v učebnici nebo příruční mapy v učebnici si doplňte všech 15 pohoří, které máme vyznačená v mapě a k nim dopište nejvyšší horu.
 3. Poté si písemně vypracujte do sešitu otázky z učebnice str. 24.

ZAJDĚTE SI NA PROCHÁZKU DO PŘÍRODY, NADÝCHEJTE SE ČERSTVÉHO VZDUCHU A PODÍVEJTE SE NA KRAJINU KOLEM SEBE. VIDÍTE KOLEM SEBE ROVINU, PAHORKATINU, VRCHOVINU NEBO HORNATINU??? 🙂

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

Opakovat: slovíčka do 13. lekce, časování slovesa to be ( I am, you are, he is, …) plné, zkrácené tvary a zápor I am not, you aren´t, …)
množné číslo lekce 12, předložky on, in, under, next to, between
otázky a odpovědi: Have you a bus? Yes, I have. No, I haven´t.
Do you like stamps? Yes, I do. No, I don´t.
Vyplnit přiložený pracovní list.
Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Píseň str. 11 + odkaz na video – prosím  o její naučení a procvičování, budeme si ji potom zpívat společně

Procvičování slovíček

Přepis do slovníčku a naučení slovíček na str. 28, 29

Pracovní sešit – str. 28, 29

Výuka na dálku – 5. třída, 16.3.2020

Mgr. Ludmila Portlová, Lidush.P@seznam.cz

ČESKÝ JAZYK

Učebnice:

s. 75/ cv. 1 (ústně)

s. 76/ cv. 1 a) b) (do sešitu)

s. 79/ cv. 8 (nadiktovat diktát do sešitu)

dodělat pracovní listy na přídavná jména, které žáci dostali ve škole

MATEMATIKA

Učebnice:

s. 28/cv. 4, 5,7,8 (do sešitu)

s. 29/cv. 1,2,3 (do sešitu) 4,5,6,7 (dobrovolně)

s. 32/cv. 1,2 (ústně + do sešitu)

GEOMETRIE

Učebnice s. 31

VLASTIVĚDA

Video Dějiny udatného českého národa:

pracovní list (vytisknout, nalepit do sešitu, doplnit)

Přírodověda

Opakování: Polární pás, Život v oceánech a mořích, Přizpůsobivost rostlin a živočichů.
Pročíst v učebnici kapitolu Lidské tělo str. 54 – 56, zkusit vypracovat přiložený pracovní list.

Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky
do sešitu.

Zapsat též do sešitu práci, kterou jsem vykonal s příslušným datem.

Z přírodovědy stačí vypracovat každý týden 1 pracovní list podle učebnice. Napsala jsem slovo zkusit, to znamená, pokud se něco nedaří, vynechat.

Anglický jazyk – Mgr. Alena Nováková

Dopsat neznámá slovíčka ze 3lekce do slovníčku.
Procvičování časování to be – plné, zkrácené a záporné tvary.
Časování have got – plné, zkrácené a záporné tvary.
Otázky: Have you got a pet? Has she (he, it) got a pet? Yes, I have. No, I haven’t.

Tázací zájmena: What…? Co..? Jaký..?
When..? Kdy..? Where..? Kde..? Who…? Kdo..? How..?Jak..?
Procvičovat 3.lekci do str.33 z učebnice, vyplnit pracovní sešit do str. 27 a pracovní list food.

Pokud nelze vytisknout, napsat poznámky.

Důležité je i z angličtiny zapisovat do sešitu datum a práci, kterou jsem ten den udělal. Někdo stihne práce víc, někdo méně. Nevadí, když nestihneš vše. 

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Přepis zbývajících slovíček 2. lekce a jejich naučení
Pracovní sešit str. 17 /5, 6
Pracovní sešit str. 18
SB (učebnice) 23/4b – do sešitu
24/1 do sešitu!
My adress:
25/1 a překlad – do sešitu
25/2 25/4 do sešitu

Přírodověda – Mgr. Alena Nováková

Opakování: Polární pás, Život v oceánech a mořích, Přizpůsobivost rostlin a živočichů.
Pročíst v učebnici kapitolu Lidské tělo str. 54 – 56, zkusit vypracovat přiložený pracovní list.
Pokud nelze vytisknout,napsat poznámky do sešitu. Zapsat též do sešitu práci, kterou jsem vykonal s příslušným datem.

Výuka na dálku – 3. třída, 16.3.2020

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz,605 418 077

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Hravá vyjmenovaná slova – pracovní sešit, vyjmenovaná slova po P,  27 – 31

Opakování vyjmenovaných slov B, L, M, P, 32 – 35

M – pracovní sešit 10

M – učebnice 104 – 110, výběrově, folie, školní sešit

Prv – učebnice 40 – 41

Prv – pracovní sešit 46 – 47

Písanka 15, 16

Pracovní listy.

Včely – královny života. Tajemství úlu. – výtvarná soutěž. Inspirujte se životem v úlu, barevnými úly. Můžete například nakreslit komiksový příběh pruhovaných hrdinek, včelí portrét, královnu a její včelí nebo lidskou rodinu, život v úlu, roli včel v přírodě, návrh včelína, pohádkový příběh včelích rodin, záchranu včel a podobně.

Soutěž navazuje na knihu Včely, polského ilustrátora Piotra Sochy, kterou jsme si prohlíželi ve škole a dozvěděli se v ní spoustu informací o včelách a jejich zvycích, ale také o včelařích a medu.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Opakovat si slovíčka

Práce na pracovních listech – prosím o jejich vytisknutí budu  je kontrolovat

Naučit se a zapsat slovíčka  My week str. 42, 43

Pracovní sešit str. 42, 43

Výuka na dálku – 1. třída, 16.3.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – procvičování hlásky a písmene H, h
                      – nové písmeno B, b
                    – upevnění všech čtyř tvarů písmene – tiskací i psací podoba,
– velké a malé písmeno
– str. 58 – 60
PS K SLABIKÁŘI – str. 29 – 33
PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní, udělej další tři strany

MATEMATIKA

UČEBNICE 3. DÍL – nové učivo – METR
                                  – popros rodiče o metr
                                  – změř délku místností vašeho bytu
                              – str. 18 -20

PZ1  – procvičování učiva
         – vypočítej další dva sloupečky

PRVOUKA

       – vyprávěj si s rodiči nebo prarodiči o jarní přírodě, práce na zahradě       – str. 48 
– U babičky na zahradě

Potvrzení OČR

Žádosti o ošetřování člena rodiny budou vydávány každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hod. v kanceláři základní školy Moravská Chrastová 100

Výuka na dálku

Doporučujeme

Informace k samostudiu žáků:

 • pro první stupeň (aktualizováno jednou týdně) v sekci Rubriky pro příslušný ročník
 • pro druhý stupeň (aktualizováno průběžně) v třídních emailech:

6. třída: nasepartabrnenec@seznam.cz
Ing. Ivana Seidlová, 792 368 996, ivana.seidlova@seznam.cz
Mgr. Petra Šípková, 604 739 006, sipkova23@seznam.cz

7. třída: 6.brnenec@seznam.cz
Mgr. Šárka Dirrová, 606 669 599, sarkadirrova@seznam.cz

8. třída: andilcizesedmicky@seznam.cz
Mgr. Aneta Moravcová, 777 192 115, kocenka@tiscali.cz

9. třída: sestacibrnenec2016@seznam.cz
Ing. Andrea Dvořáková, 736 253 732, andrea.l@centrum.cz