LVÍ KRÁL

Dne 13.12.2019 se všechny třídy ZŠ Brněnec vydaly do kina v Boskovicích.

Těšili jsme se na nové zpracování příběhu Lvího krále.

Jednalo se o počítačem animovaný hudební dobrodružný film z roku 2019, produkovaný společností Walt Disney Pictures.

Snímek Lví král se odehrává v africké savaně, kde se narodil Simba – budoucí panovník všeho živého. Svoji vládu si však musí získat. Děj je plný intrik a dramat. Za pomoci dvou přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

Návštěvu kina jsme si moc užili. Už nyní se těšíme na návštěvu příští.

                                                                                        Učitelé a žáci ZŠ Brněnec

Koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka v Evangelickém kostelíčku v Moravské Chrastové

Sobotní podvečer 21. prosince 2019 patřil radostnému očekávání vánočních svátků, koncertu Cimbálové muziky Antonína Stehlíka ze Znojma. 

Přítomní návštěvníci se těšili nejen na muzikanty z Moravy, ale i na program, který si pro ně připravili žáci ze ZŠ Brněnec. Potěšily i malé dárečky v podobě vánočních přání s motivem kostelíčka a vánoční svíčky vytvořené dětmi ze 3. třídy. K chuti přišly rovněž vánoční perníčky z dílny starších žáků, které s dětmi rozdávala paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová.

Děti v předvánočním čase pilně a poctivě cvičily, proto se jim vánoční pásmo vskutku podařilo. Zazněla báseň Prosinec Zdeňka Svěráka v podání Radušky Blaškové, Štědrý večer od Jiřího Žáčka zarecitovala Sofinka Langerová. Honzík Kaderka přednesl Koledu. Nechyběl ani zpěv, moravská koleda Byla cesta, byla ušlapaná, se sólovým zpěvem Aničky Opršalové a Lukáška Vrobela, koleda Pásli ovce valaši s doprovodem flétny a tradiční píseň Narodil se Kristus Pán. Pěvecký sbor tvořila šikovná děvčata Viktorka Blinková, Terezka Hájková, Žanetka Charousová, Deniska Štrofová, Karolínka Pelíšková a Kristýnka Šmerdová. 

Vážení a milí hosté odměnili usměvavé účinkující vřelým potleskem. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Česko zpívá koledy

Jak se již stalo tradicí, dne 11. prosince proběhlo u vánočního stromu u Obecního úřadu v Brněnci předvánoční setkání Česko zpívá koledy s Deníkem.

Milou celorepublikovou akci si nenechaly ujít celé rodiny, což bylo velmi pěkné. Mohli jsme se pyšnit skvělými zpěváky. Letos jsme si společně zanotovali koledy:

Nesem vám noviny

Narodil se Kristus Pán

Půjdem spolu do Betléma

Jak jsi krásné, neviňátko

Pásli ovce Valaši

Vánoce, Vánoce přicházejí

O hudební doprovod se postarala Eliška Řezníková – klávesy, Jitka Ježová – kytara a Karolína Oujezdská – flétna.

V mrazivém počasí potěšilo bohaté občerstvení pro zahřátí. Děti i dospělí si užili příjemný adventní večer a všichni se už na přicházející vánoční svátky moc těší.

Mgr. Drahomíra Blažková

Dárky od dětí potěší nejvíce

Sociální komise obce Brněnec ani letos nezapomněla pozvat naše seniory na oblíbené předvánoční setkání. Stalo se již tradicí, přivítat příchozí milým dárečkem od našich nejmenších žáčků ze Základní školy Brněnec, které děti vyrobily pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové.

Rádi bychom jim poděkovali za dárky, které i letos rozzářily oči  babiček, dědečků a všem, kteří se příjemného odpoledne účastnili.

                                                                            Kozáková Eva, místostarostka

Vánoce v ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

Dne 11. prosince 2019 proběhl v Lidovém domě v rámci vánočních aktivit pořad Staročeské Vánoce. Přišli jsme si společně s rodiči a dětmi zavzpomínat a připomenout si, jak slavily Vánoce naše praprababičky. Dozvěděli jsme se něco zajímavého o historii Vánoc a také, že Vánoce nebyly vždy jen o stresu, frontách v obchodech a drahých dárcích. Celým adventním pásmem nás provázeli herci v dobových kostýmech. Pověděli nám o starých zvycích v našich zemích a následně i tradicích v cizích zemích. Během představení se někteří z dětských diváků zapojili do staročeského zdobení stromečku a přípravy sladkých pochoutek. 

Vánoční atmosféru jsme si přenesli do budov v  ZŠ v Brněnci a v ZŠ Moravské Chrastové, kde pokračoval vánoční program Dnem otevřených dveří, vánočním jarmarkem, výstavkou žákovských prací a videoprojekcí letošních školních akcí.

Den jsme si slavnostně užili a děkujeme všem za hojnou účast.

Přejeme dětem a rodičům pohodové vánoční svátky, šťastný nový rok 2020 a pevné zdraví.

Žáci a učitelé ZŠ Brněnec

Vánoce v Poličce

Ve čtvtek 19.12.2019, těsně před vánočními svátky, se naši sedmáci vydali do Městského muzea a galerie v Poličce, kde jejich cílem byla výstava nesoucí název Vánoce a tradiční pokrmy. Žáci se zde dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, jak se dříve slavily Vánoce.

Vánoce jsou prastaré svátky – křesťanské i pohanské. O zimním slunovratu se lidé těšili na prodlužující se dny a snažili se zajistit zdar nového hospodářského roku – úrody – jídla. Každá slavnost je proto spojena se štědrou hostinou.

Tak jako v jiných oblastech Čech, i v Poličce a okolí se na Štědrý den jedlo „devatero pokrmů“. Co mezi ně patřilo, se dozvídáme z časopisu Jitřenka (1894). Mělo v nich být, co dal les, pole i sad. A tak se pekla například „nadivajna“ s houbami, vařil se hrách, čočka, kroupy, zelí, řepa, „muzika“ atd. atd. Štědrodenní večeře měla rodinu nejen nasytit, ale každý pokrm také něco symbolizoval. Část večeře nakonec dostal dobytek, drůbež a stromy i duchové zemřelých.

Na výstavě ve třídě Bohuslava Martinů jsme viděli prostřené stoly a porovnali jsme, co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Prohlédli jsme si také dobové mlsy – křížaly, které děti dostávaly často v podobě panáčků z mikulášských trhů. Děti měly také možnost ochutnat sladký řepný cukr a sladkou ovocnou kaši zvanou muzika.

Naše objevování starých zvyků a tradic jsme zakončili na Majáku ve Svitavách, kde si sedmáci zahráli bowling a po krátkém rozchodu na náměstí jsme se vydali směrem domů.

Mgr. Šárka Dirrová, Ing. Andrea Dvořáková

Adventní čas

Ve středu 11. prosince strávili žáci 8. třídy místo výuky předvánoční dopoledne v Muzeu ve Svitavách a na XV. výstavě betlémů v Baníně. Tvořili vánoční ozdoby z plsti, vyráběli přáníčka pomocí akvarelových pastelek nebo si pochutnávali na vánočních vosích hnízdech. V Baníně si prohlédli více než 100 nejrůznějších druhů betlémů a dozvěděli se mimo jiné o historii a tradici betlémářství u nás i ve světě.

Mgr. Aneta Moravcová