Vánoce v ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

Dne 11. prosince 2019 proběhl v Lidovém domě v rámci vánočních aktivit pořad Staročeské Vánoce. Přišli jsme si společně s rodiči a dětmi zavzpomínat a připomenout si, jak slavily Vánoce naše praprababičky. Dozvěděli jsme se něco zajímavého o historii Vánoc a také, že Vánoce nebyly vždy jen o stresu, frontách v obchodech a drahých dárcích. Celým adventním pásmem nás provázeli herci v dobových kostýmech. Pověděli nám o starých zvycích v našich zemích a následně i tradicích v cizích zemích. Během představení se někteří z dětských diváků zapojili do staročeského zdobení stromečku a přípravy sladkých pochoutek. 

Vánoční atmosféru jsme si přenesli do budov v  ZŠ v Brněnci a v ZŠ Moravské Chrastové, kde pokračoval vánoční program Dnem otevřených dveří, vánočním jarmarkem, výstavkou žákovských prací a videoprojekcí letošních školních akcí.

Den jsme si slavnostně užili a děkujeme všem za hojnou účast.

Přejeme dětem a rodičům pohodové vánoční svátky, šťastný nový rok 2020 a pevné zdraví.

Žáci a učitelé ZŠ Brněnec