Zdravá a nemocná příroda

Obrázky pro radost

I v letošním roce si zpestřují žáci ZŠ Brněnec distanční výuku tvořivou činností, kreslením, malováním. 

Čtvrťáci přispěli svými zdařilými výkresy do výtvarných soutěží Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje (Pardubice) a Tři králové (Charita Jeseník).

Posuďte sami, jak se jim obrázky povedly 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková

Třeťáci získali bronz !!!

Angličtináři ze třetí třídy Základní školy Brněnec vybojovali ve WocaBee podzimním šampionátu 1. místo v okresní soutěži a krásné třetí místo v krajském kole pardubického kraje. Od druhého místa je dělilo pouhých 15 bodů.

Zvláštní poděkování si zaslouží nejpilnější zástupci třídy: Viktorie Blinková, Žaneta Charousová, Milan Rykr, Tereza Hájková a Natálie Škrancová.

Průměrný počet bodů v soutěžním týdnu činil neuvěřitelných 1 084 na jednoho žáka!

Děti byly rovnocennými soupeři páťáků a deváťáků z Výprachtic a Živanic.

Všem zúčastněným dětem velice děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Ing. Ivana Seidlová

Úspěch žáků 3. třídy v aplikaci WocaBee – gratulujeme!!!

     V době distanční výuky naši pedagogové využívají různorodé prostředky, aby dětem pomohli s výukou a zároveň tak ulevili jejich rodičům.

Jedním z nich je i aplikace WocaBee, která slouží k výuce jazyků. V naší škole máme s touto aplikací velmi dobré zkušenosti. Využíváme ji ve vybraných třídách v anglickém i německém jazyce.

Velkou výhodou této aplikace je, že děti slyší výslovnost a při soustavném procvičování si zapamatují nová slovíčka ve správném znění. WocaBee je zábavné a děti si ani neuvědomí,

že se vlastně učí 😊! Při procvičování slovíček děti doprovází žlutá včelka (odtud část názvu Bee – včela) 😊.

Minulý školní rok v ní excelovala žákyně 8. třídy, v německém jazyce pod taktovkou paní učitelky Moravcové.

V nynějším školním roce se podařilo žákům 3. třídy, pod vedením paní učitelky Seidlové zvítězit v okresním kole podzimního WocaBee šampionátu, který probíhal minulý týden 9.11. – 13. 11. 2020. Postupují tak do krajského kola, které se koná nyní.

A tím žáci ZŠ Brněnec opět potvrdili, že obstojí v konkurenci velkých škol.

Všichni jim budeme držet pěsti 😊. 

Go on, children!!!

Do toho, děti!!!

                                                                                        Ing. Ivana Seidlová

Život u vody i pod vodou – výtvarná soutěž

Redakční rada Povodí Moravy přeložila z jara na podzim, kvůli covidu – 19, vyhodnocení XV. ročníku výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, tentokrát s podtitulem Život u vody i pod vodou.

Letos se do soutěže přihlásilo 81 škol. Sešlo se celkem 727 děl. Nejčastěji se podle pořadatelů v dílech objevovaly z živočichů ryby, které děti rády malují. Dále se ve velké míře na obrázcích vyskytovali vážky, kachny, žáby, raci, včelky a také ledňáčci.

Máme velkou radost, že ZŠ Brněnec v soutěži uspěla 🙂

Umístění našich žáků:

Výtvarná část – přehled cen

  1. kategorie ZŠ a MŠ

Cena GŘ

Viktorka Blinková – Můj rybníček ,, Brčálníček” (ŠD)
Adélka Nagyová – Adélčin svět pod vodou a nad vodou (ŠD)

Cena RR 

Klárka Hlaváčková – U vody (nyní 2. třída)

Prostorová tvorba – 2. kategorie

3. místo – Anička Opršalová, Karolínka Pelíšková, Petruška Bártová – Život u rybníka (nyní 4. třída)

Literární tvorba

  1. kategorie PRÓZA

Nelinka Valterová – Žabka v rybníku (nyní 4. třída)

proza-2-kat-nelinka-valterova-zabka-v-rybniku-zs-brnenec

Gratulujeme!!!

Je listopad, čas, kdy Povodí Moravy tradičně vyhlašuje nový ročník soutěže. Děti mohou tvořit na téma ,, Barvy vody “. Zájemci z řad dětských malířů a básníků, přemýšlejte, co vytvoříte 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková

Sběr kaštanů a žaludů pro Myslivecké sdružení Brněnec – Bělá nad Svitavou

Ve dnech 22. a 23. října 2020 proběhl oblíbený podzimní sběr lesních plodů pro zimní přikrmování zvěře. Tradiční soutěž, kterou ZŠ Brněnec pořádá ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Brněnec – Bělá nad Svitavou, zná vítěze. A jak se letos žáci činili? 21 dětí z 1. až 5. třídy nasbíralo celkem 294 kg kaštanů. Dobrá práce 🙂 Šikovní sběrači se mohou těšit na zaslouženou pochvalu, diplom a odměnu. Blahopřejeme! Děkujeme za spolupráci rodičům a prarodičům!

Výsledková listina:
Sofie Langerová – 4. třída, 50 kg
Václav Valter – 5. třída, 37 kg
Matěj Valehrach, Dominik Dvořák – 3. třída, 31 kg
Maxmilián Jukl – 4. třída, 30 kg
Viktorie Blinková – 3. třída, 27 kg
Jakub Kolář – 1. třída, 16 kg
Veronika Písaříková – 2. třída, Milan Rykr – 3. třída, 13 kg
Václav Jachan – 1. třída, 10 kg
Martin Elbl – 4. třída, 7 kg
Petr Škranc – 2. třída, Natálie Škrancová 3. třída, 4 kg
Marie Kaderková – 1. třída, Simona Neudertová – 2. třída, Jan Žahour – 3. třída, Neli Valterová – 4. třída, Lukáš Vrobel – 4. třída, Adam Kulka – 4. třída, 3 kg
Tomáš Svoboda – 2. třída, 2 kg, Jan Kaderka – 3. třída, 1 kg

Sběrové aktivity na ZŠ Brněnec pokračují, sbírejte starý papír,

pomerančovou kůru.

Děkujeme.

Mgr. Drahomíra Blažková

Škola hrou

Městská knihovna Svitavy

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Kde končí svět

Tuto formu literární a výtvarné soutěže vyhlašuje vždy ve dvouletých cyklech Národní knihovna ve spolupráci se Svazem knihovníků. Letos byla zaměřena k výročí Jana Amose Komenského.

 Výtvarná část bývá ukončena krajskými koly, v literární je nejvyšším možným oceněním titul Rytíře krásného slova udělovaným za každý kraj v Praze.

Omezení, která zasáhla na jaře knihovny a školy, zastavila organizaci soutěže na místních úrovních a posunula celkové ukončení soutěže na příští rok.

Literární části soutěže se zúčastnila pouze ZŠ Radiměř. 

Ve výtvarné části byla účast mnohem vyšší. Obrázky na téma Škola hrou obdržela knihovna od ZŠ v Radiměři, Brněnci a Svitavské školy TGM. Zde bylo rozhodování velmi těžké. Zvláštní ocenění obdržela také Sofie Langerová, žákyně 3. třídy ZŠ Brněnec.

Městská knihovna Svitavy děkuje všem zúčastněným dětem a pokud budete mít čas, můžete si obrázky dětí přijít prohlédnout. Jsou umístěné na dvou panelech vedle vstupu do knihovny.

Blahopřejeme!

Mgr. Drahomíra Blažková

Úspěch v recitační soutěži

Dne 26. února se konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách. Pořadatelem bylo jako již tradičně Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Dramatickou školičkou.

Za naši školu se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy, kteří postoupili ze školního kola. Celkem devět našich žáků soutěžilo ve třech kategoriích. Před samotnou soutěží proběhla hlasová průprava a dramatické hry, aby se malí recitátoři rozmluvili a osmělili. Pak začala samotná soutěž, která s krátkými přestávkami trvala celých šest hodin. Účastnili se totiž žáci ze všech škol Svitav a okolních obcí. Přednášela se poezie i próza. Kritéria hodnocení byla přirozenost a kultura dětského projevu.

V silné konkurenci jsme v letošním roce obstáli na jedničku. V nulté kategorii byl oceněn Petr Škranc a postoupil tak do okresního kola. Petr navíc za svůj výkon dostal cenu laskavého diváka, pro kterou hlasují ostatní vystupující děti. Čestné uznání poroty pak obdrželi v první kategorii Jan Kaderka a Lukáš Vrobel. V druhé kategorii porota nikoho ze všech přednášejících žáků postoupit do okresu nenechala. Výkony jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a oceněna byla pouze dívka z Dramatické školičky.

Po soutěži se konal ještě rozborový seminář s odbornou porotou, kde se recitátoři mohli dozvědět pozitiva a nedostatky svého přednesu. Naše úspěchy jsme šli před odjezdem domů oslavit do nedaleké cukrárny.

Petrovi Škrancovi přejeme mnoho úspěchu v okresním kole, kterého se zúčastní 18. března ve Svitavách.

                                                                                             Mgr. Lenka Karlíková

POEZIE v podání žáků 2. stupně

Kategorie 6. a 7. třída

  1. místo: Veronika Taberyová
  2. místo: Karolína Přichystalová
  3. místo: Aleš Adámek, Čermáková Martina

Čestné uznání: Radim Martinek, Ondřej Prášek

Kategorie žáků 8. a 9. třída

  1. místo: Tereza Stupková
  2. místo: Adéla Juránková
  3. místo: Nela Stupenová

Čestné uznání: Karolína Oujezdská

Mgr. Aneta Moravcová