Dárky pro naše seniory od dětí

Rok 2020byl pro všechny zvláštní. Pandemie nemoci Covid-19 nám znemožnila pořádat akce, které nás vždy provází celým rokem a na které se všichni těší. V předvánočním čase mezi ně neodmyslitelně patří i setkání seniorů v Lidovém domě. Děti ze základní školy k příležitosti tohoto setkání vyrábějí různá přání, která účastníci akce dostanou.

Ani letos naše děti ze 4. třídy na babičky a dědečky nezapomněly a v hodinách Pracovních činností, pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové a v kroužku Šikovné ruce, vyrobily krásná vánoční přání a „zápichy“. Pozornosti dostali naši senioři spolu s Brněneckým občasníkem do schránek. Paní učitelce a dětem děkujeme, byl to dárek, který všechny potěšil.

                                                                                                                   Eva Kozáková

Adventní radost zdravotníkům

Na přelomu listopadu a prosince se podařilo ZŠ Brněnec zrealizovat akci DÁRKY PRO ZDRAVOTNÍKY č. 2. Tentokrát výrobky s přáním k Vánocům a do nového roku 2021 putovaly do Nemocnice Svitavy na příjmovou ambulanci covid 19, ARO, JIP a LDN. 

Poděkování a velká pochvala patří všem, kteří vyrábění podpořili. Ruku k dílu přiložili žáci a učitelé 1. stupně i jejich rodinní příslušníci, děti a paní vychovatelky ze školní družiny, kolegové z 2. stupně. Nádherně voňavé a překrásně zdobené perníčky jsou z dílny vynikající cukrářky, paní učitelky Seidlové. Spolupráce všech zúčastněných na 1*! 

Věříme, že se dárečky budou zdravotníkům líbit, práce z kávových zrn či jiných přírodnin ozdobí nemocniční chodby. Doufáme, že perníčky přijdou k chuti, přispějí k předvánoční atmosféře a potěší i VYSVĚDČENÍ PRO ZDRAVOTNÍKY, co obrázek, to originál 🙂

Ve středu 2. 12. 2020 si dárky převzal pan Milan Čermák, záchranář Nemocnice Svitavy, který je nadělí na příslušná nemocniční oddělení, za což mu děkujeme. 

ZŠ Brněnec přeje všem lidem krásný adventní čas a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková

Výsadba patronátního stromu

Výsadba patronátního stromu

V pondělí 9. 11. 2020 se žáci a učitelé ZŠ Brněnec zúčastnili výsadby patronátního stromu v obecní aleji ovocných stromů v Moravské Chrastové na Vyhlídce. Podpořili akci obce Brněnec a společnými silami zasadili ořešák seifersdorfský. Ať roste, vzkvétá, bohatě plodí a dožije se vysokého věku :-) 

Mgr. Drahomíra Blažková, Ing. Ivana Seidlová

Tonda obal na cestách

V pondělí 5.10.2020 se naší škole uskutečnila beseda zabývající se problematikou třídění a recyklace odpadu – Tonda obal na cestách.

Tématem nás provedly dvě zkušené lektorky, které žákům 3.-9. třídy vysvětlily, jak správně třídit odpad nebo co se následně s odpadem děje v třídírnách. Ochotně zodpověděly i dotazy dětí a názorně předvedly, do kterého kontejneru vyhazovat rozličné odpady. Více se dočtete v reportáži žákyň 4. Aničky Opršálové a Radušky Blaškové.

Ing. Andrea Dvořáková, Mgr. Drahomíra Blažková

Přijela paní lektorka Irena a povídala nám o odpadu a recyklaci. Nejprve jsme si říkali, co je to recyklace a potom jsme mluvili o tom, proč se odpady třídí a jak.

Teď už víme, že nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.

Dozvěděli jsme se, že do zbytkového směsného odpadu (do černého kontejneru) dáváme jen odpad, který nejde dále třídit.  

Překvapilo nás, že Jedna polyesterová mikina se dá prý vyrobit  z 50 PET lahví. 

A nakonec jsme si prohlédli  kufr a v něm byly různé druhy odpadu, které se dají recyklovat.

Dostali jsme také záložku s kontejnery.

A jestli vás zajímá, jak přednášku zhodnotili naši spolužáci, tak čtěte dál:

  • Sofča: 10 z 10
  • Fanda:10 z 10
  • Nelča:9 z 10
  • Michal:5 z 10

No a to je vše. Loučí se s vámi reportérky  4.třídy ANIČKA A RADUŠKA

Tajemství staré bambitky

Ve středu 30. 9. 2020 přijali žáci 1. stupně ZŠ Brněnec pozvání na veselou pohádku Tajemství staré bambitky, kterou uváděl Divadelní kroužek Dráček DDM Kamarád, Česká Třebová při ZŠ Březová nad Svitavou. 

Pohádkový příběh vypráví o jednom malém království, kde kraluje panovník, kterého máloco udrží doma. Král Vilém s královnou Olivií jsou stále na dobrodružných cestách. Vládu přenechávají královské radě, kde mají hlavní slovo rádcové Ferenc a Lorenc, kteří vypisují stále nové daně a získávají příjmy do vlastní kapsy. Loupežník Karaba nespravedlivě vybrané peníze vrací původním majitelům a snaží se ochránit práva obyčejných lidí. Výpravná pohádka s písničkami se povedla. Zamilovaný princ Jakub si musel lásku prosté loupežnické dívky Aničky zasloužit a dokázat, že může vládnout království i bez chamtivých rádců.

Představení se nám moc líbilo. Ocenili jsme kostýmy, kulisy a především pěkné dětské herecké i pěvecké výkony. Malí divadelníci byli skvělí, po zásluze jsme je odměnili vřelým potleskem a sladkou odměnou. Velká pochvala 🙂

Akce proběhla za přísných hygienických podmínek.

Výprava dětí z 1. stupně ZŠ si užila také vycházku po cyklostezce z Brněnce do Březové a zpět, i když bylo pošmourné podzimní počasí. Procházeli jsme i kolem mlýna v Zářečí, kde se nachází zajímavá Pouliční výstava Hlavu vzhůru do Oken Historie. Celkově se poslední zářijové dopoledne vydařilo, naštěstí nepršelo 🙂 

Mgr. Drahomíra Blažková, foto Naďa Rybová

Co obnáší povolání: spisovatel – spisovatelka? a Kočkohrátky

Co obnáší povolání: spisovatel – spisovatelka?

Naši školu navštívila v úterý 22. září spisovatelka Markéta Harasimová. Přijela k nám z Hustopečí u Brna a žákům představila svoji převážně dobrodružnou a detektivní tvorbu.

Přiblížila nám, jak vzniká kniha. Formou prezentace jsme se seznámili např. s pojmy anotace, epilog, prolog nebo třeba korektura. M. Harasimová trpělivě odpovídala žákům na jejich dotazy a působila velice sympaticky. Přiblížila jim i svoji práci redaktorky a scénáristky.

Děkujeme za milou návštěvu a přejeme spoustu dalších námětů a nápadů na nové knihy.

Kočkohrátky

V úterý 22. září navštívila ZŠ Brněnec spisovatelka Markéta Harasimová, která žákům 1. až 4. třídy představila svoji  dětskou knížku Z deníku kočičky Ťapičky. Příběhy bílého koťátka byly dětem  představeny formou interaktivního divadla. Komponovaný pořad se dětem líbil.

Zájemci si mohli bohatě ilustrovanou knížku doplněnou o úkoly, bludiště i omalovánky od autorky zakoupit i s věnováním a podpisem.

Na závěr odměnili malí čtenáři paní spisovatelku velkým potleskem. Kulturní akce proběhla za přísných hygienických opatření.

Učitelé a žáci 1. – 4. třídy.☺

Výzkum v oblasti dětské diagnostiky a vývoje testů

ZŠ Brněnec využila nabídku Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny se zapojit do finalizace vývoje počítačově administrované diagnostické metody, která má v budoucnosti školám sloužit jako screeningový nástroj pro zmapovaní schopností dětí v oblasti asociační paměti. Tento výzkum probíhal ve dnech 8.-14.9. a s pomoci žáků 2.- 6. třídy jej pro svoji diplomovou práci zrealizovala bývalá studentka naší školy Bc. Nela Slezáková z Masarykovy univerzity v Brně. Zapojilo se celkem 47 žáků, jejichž rodiče podepsali informovaný souhlas. Děti se nejprve účastnili testování na počítačích a poté jim individuálně byly administrovány ještě další dvě krátké úlohy. Výsledky žáků jsou uloženy anonymně, pod kódem, ten je dočasně spojen pouze s e-mailem rodiče, na který budou zaslány výsledky.

Děkujeme za spolupráci všem žákům, rodičům, pedagogům a paní ředitelce Mgr. Lence Kašparové, kteří se zajímavého projektu za přísných hygienických podmínek zúčastnili.

Kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec

Hudební akce „Hurá do školy!“

V pátek 4. září k nám do Brněnce zavítal Kristián Alexandr Šebek – účastník soutěže Česko-Slovensko má talent. Slyšeli jsme nejen písničky z pohádek a filmů, ale i české a zahraniční diskotékové skladby. Společně jsme si zatancovali na hřišti za školou a příjemně jsme se tak nastartovali do nového školního roku.

Děkujeme Divadlu Slunečnice z Brna za super atmosféru a těšíme se příště!

Mgr. Aneta Moravcová

ZA POZNÁNÍM DO VIDA CENTRA

Při příležitosti začátku nového školního roku připravilo brněnské VIDA centrum na poslední srpnový víkend zajímavou akci pro učitele. Mohli jsme vyzkoušet jak nové exponáty, tak pokusy z výukových programů pro žáky. Navštívila jsem také science show Led nad zlato.

Přestože jsem s dětmi už několikrát VIDA centrum navštívila, opět nám „vidátoři“ mají co nového nabídnout. Jde např. o venkovní expozici s mnoha zajímavými exponáty a Bastlírnu – prostor otevřený všem kutilům.

Výuka v zábavním vědeckém parku bude určitě další alternativou a vítanou změnou při osvojování základů fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.

CO VŠECHNO na děti ČEKÁ?

  • výukové programy pro školní skupiny (lidské srdce, barevná chemie, luminiscence, suroviny, magnetismus a mnoho dalších)
  • vnitřní i venkovní expozice s hravými exponáty (všechny jsou interaktivní)
  • science show se zábavnými pokusy
  • 3D kino

Mgr. Šárka Dirrová