Březen – měsíc knih

V ZŠ Brněnec vedeme celoročně děti k tomu, aby:

– rády a samostatně četly s porozuměním

– považovaly knihy za běžnou součást života

– samy si uměly vybrat knihu ke čtení dle svého zájmu

– vzájemně si doporučovaly knihy

– mluvily o tom, co četly – co se jim líbilo, nelíbilo

– zajímaly se o to, co čtou ostatní

– všímaly si svých prožitků při četbě

– zformulovaly, co konkrétně se jim v textu líbilo, nelíbilo, co je zaujalo či nezaujalo

– plánovaly, co chtějí přečíst

Další aktivity ZŠ Brněnec na podporu čtení:

– žáci mají k dispozici školní knihovnu

– spolupracujeme s Obecní knihovnou v Moravské Chrastové a Městskou knihovnou ve Svitavách

– vedeme žáky k pravidelným zápiskům přečtených knih do Čtenářských deníků

– organizujeme školní recitační soutěže a zúčastňujeme se recitačních okresních kol ve Svitavách

– knižní důvěrník předkládá dětem a rodičům knižní novinky, katalogy z nakladatelství MF, Albatros, Fragment

– pořádáme ve třídách výstavky knih na různá témata

– podporujeme účast dětí v literárních soutěžích

– na konci školního roku odměňujeme děti knihou – například za sběr léčivých bylin a pomerančové kůry

– pedagogové se vzdělávají v oblasti čtenářské gramotnosti

Mgr. Drahomíra Blažková

O kapitánu Ploutvičkovi

V pondělí 24. února 2020 byli žáci 2. třídy pozváni do MŠ U dvou sluníček na loutkové divadlo pod názvem O kapitánu Ploutvičkovi.

Děti se  během představení seznámily s postavičkami kapitána Ploutvičky, piráta Pruďase a koktavého Mouly, kteří se plavili po moři a zažili společně s loutkou papouška různá dobrodružství.

Děj pohádky přinesl dětem ponaučení, že na světe jsou i cennější věci než poklad v podobě peněz nebo šperků, že si lidé nemají navzájem ubližovat a že krást je špatné.

Pohádka se nám líbila a moc děkujeme paní ředitelce Homolkové za pozvání a našim malým kamarádům za jejich milou společnost.

Za naše druháčky třídní učitelka Naďa Rybová.

The Onlines

Příběh je jednoduchý. Náš hrdina Milan žije s mámou. Máma má Milana ráda. Milan má rád mámu, svého psa a Zuzku, která mu lajkla status. Ale něco v jeho životě je nanic a Miloš musí přijít na to, co to je… Tato inscenace v anglickém jazyce je o světě, ve kterém není všechno tak, jak vypadá, o lajcích, smajlících, o přikrášlené realitě a o tom, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru je jako hledat smysl života v hromadě špinavých ponožek. Příběh o Milanovi, Zuzce a Márovi, o lákavém tajemném hlase, o představách a skutečnosti. On, ona, oni – online vždy a všude. Existuje ještě vůbec život offline? A odváží se Miloš oslovit Zuzku? To jsou otázky, které nám naše anglická inscenace zodpoví….

Žáci 8. a 9. třídy se 18.2.2020 zúčastnili cizojazyčného představení The Onlines ve svitavském multikulturním centru Fabrika. A jak se jim představení líbilo?

Ing. Andrea Dvořáková

Divadlu jsem rozuměla, protože zde byla používána (za mě) jednoduchá angličtina. Kdyby tam byli rodilí mluvčí, tak by se mi to líbilo ještě víc. Představení se povedlo a sem tam pobavilo, bylo podáno vtipně. Myslela jsem si, že herci budou povídat o mobilech a závislosti na nich.

Leona T, 8. třída

Divadlo se mi líbilo, ale špatně jsem slyšel díky nedostatečnému ozvučení.

Matěj K., 8.třída

Úterní divadlo se mi líbilo. Myslím, že bylo dobře zpracované. Děj, který se na jevišti odehrával byl srozumitelný.

Karolína C., 9. třída

Divadlo se mi líbilo, rozuměl jsem zhruba všemu, co se tam odehrávalo.

Petr J., 9. třída

Výletování o jarních prázdninách

Ani zimní období nebrání sportu a naučným aktivitám, a tak se skupinka dětí z 2. stupně vydala  ve středu 12.2. 2020 do nedalekých Svitav, aby strávila příjemný den v knihovně a na krytém zimním stadionu.

Nejprve naše kroky zamířily do Městské knihovny ve Svitavách. Zde nás paní knihovnice provedla celou knihovnou, zavedla nás do dětského oddělení i do oddělení knih pro dospělé a poté se žáci zabývali dnes velmi populární tematikou-komiksem. Děti se dozvěděly zajímavé informace o tvorbě komiksu, podívaly se na nejznámější komiksové knížky, ať už na Čtyřlístek nebo Garfielda, a nakonec si samy komiksovou postavu i s příběhem vymyslely.

Po krátkém rozchodu na náměstí následovalo bruslení na krytém zimním stadionu. Zde jsme strávili příjemnou hodinu a půl, pak jsme se vydali směrem vlakové nádraží a příjemně vyčerpaní dorazili domů.

Ing. Andrea Dvořáková

O krůček dál v poznávání okolního světa

Chemické bádání deváťáků a osmáků přijely podpořit svou road show studentky Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích se svým učitelem.

Efektní chemické pokusy zaměřily na poznávání vlastností látek pro člověka životně důležitých jako je např. vzduch nebo voda. Měli jsme tedy možnost sledovat, co vše je možné provádět s dusíkem, zopakovali jsme si způsoby výroby kyslíku, ale i oxidu uhličitého, objevovali jsme vlastnosti peroxidu vodíku.

Zabrousili jsme společně také do oblasti organické chemie a kromě acetylenu používaného při svařování, nám dívky vyrobily také neviditelný inkoust nebo falešnou krvavou ránu.

Na této show byli přítomni také sedmáci, kteří se na hodiny chemie teprve těší.  Určitě i pro ně to byla zajímavá podívaná, která jim pootevřela vrátka do zatím neznámé vědní oblasti.

Mgr. Šárka Dirrová

Poklad Inků a JumpPark Brno

Prázdniny jsou časem, kdy se mají zažívat nová dobrodružství a objevovat nové informace, naši sedmáci nelenili a o pololetních prázdninách se vydali do Brna – na výstavu Poklad Inků a zadovádět si na trampolíny do JumpParku.

Nejprve jsme se vydali směrem výstaviště, na němž se pořádá světová výstava Poklad Inků, která vznikla pod záštitou peruánské vlády a prezentuje největší zlatý poklad světa, který dokládá bohatství a vyspělost předkolumbovské Ameriky. Tento zlatý poklad poprvé opustil hranice jihoamerického kontinentu, aby byl vystaven v Evropě a prezentoval dlouhou historii Peru. Až tisíc let staré originální zlaté exponáty doplňuje velká sbírka předmětů z Národního muzea a Moravského zemského muzea. Výstava názorně zpracovává celou historii osidlování amerického kontinentu. Tato výstava nám poskytla vyčerpávající množství informací o velkolepé Incké říši a získané informace žáci zúročili vyplněním pracovního listu týkajícího se Inků.

Po výstavě jsme se vydali do JumpParku, kde jsme si zaskotačili na rozličných trampolínách a gymnastických prvcích jako Ninja dráze nebo Pěnové jámě, někteří si společně zahráli basketbal nebo 3D volejbal. Energii jsme se vydali doplnit do Vaňkovky, zde jsme si zakoupili něco dobrého snědku a rychlíkem jsme se v odpoledních hodinách vydali domů. Na shledanou na dalším výletě!

Mgr. Šárka Dirrová, Ing. Andrea Dvořáková

LVÍ KRÁL

Dne 13.12.2019 se všechny třídy ZŠ Brněnec vydaly do kina v Boskovicích.

Těšili jsme se na nové zpracování příběhu Lvího krále.

Jednalo se o počítačem animovaný hudební dobrodružný film z roku 2019, produkovaný společností Walt Disney Pictures.

Snímek Lví král se odehrává v africké savaně, kde se narodil Simba – budoucí panovník všeho živého. Svoji vládu si však musí získat. Děj je plný intrik a dramat. Za pomoci dvou přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.

Návštěvu kina jsme si moc užili. Už nyní se těšíme na návštěvu příští.

                                                                                        Učitelé a žáci ZŠ Brněnec

Dárky od dětí potěší nejvíce

Sociální komise obce Brněnec ani letos nezapomněla pozvat naše seniory na oblíbené předvánoční setkání. Stalo se již tradicí, přivítat příchozí milým dárečkem od našich nejmenších žáčků ze Základní školy Brněnec, které děti vyrobily pod vedením p. učitelky Drahomíry Blažkové.

Rádi bychom jim poděkovali za dárky, které i letos rozzářily oči  babiček, dědečků a všem, kteří se příjemného odpoledne účastnili.

                                                                            Kozáková Eva, místostarostka

Vánoce v ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

Dne 11. prosince 2019 proběhl v Lidovém domě v rámci vánočních aktivit pořad Staročeské Vánoce. Přišli jsme si společně s rodiči a dětmi zavzpomínat a připomenout si, jak slavily Vánoce naše praprababičky. Dozvěděli jsme se něco zajímavého o historii Vánoc a také, že Vánoce nebyly vždy jen o stresu, frontách v obchodech a drahých dárcích. Celým adventním pásmem nás provázeli herci v dobových kostýmech. Pověděli nám o starých zvycích v našich zemích a následně i tradicích v cizích zemích. Během představení se někteří z dětských diváků zapojili do staročeského zdobení stromečku a přípravy sladkých pochoutek. 

Vánoční atmosféru jsme si přenesli do budov v  ZŠ v Brněnci a v ZŠ Moravské Chrastové, kde pokračoval vánoční program Dnem otevřených dveří, vánočním jarmarkem, výstavkou žákovských prací a videoprojekcí letošních školních akcí.

Den jsme si slavnostně užili a děkujeme všem za hojnou účast.

Přejeme dětem a rodičům pohodové vánoční svátky, šťastný nový rok 2020 a pevné zdraví.

Žáci a učitelé ZŠ Brněnec