Zahájení školního roku 2017/2018

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září 2017. ZŠ Brněnec uvítala v 1. třídě 19 žáků. Po úvodním přivítání si děti v doprovodu paní vychovatelky Rybové prohlédly školu a školní družinu. S rodiči proběhla první třídní schůzka. Rodiče byli seznámeni s tím, co budou děti do školy potřebovat, s organizací školního roku a se vším, co ke škole patří. S malými školáky a rodiči se přišla přivítat paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová a také zástupkyně Obce Brněnec, paní místostarostka Eva Kozáková.

Děkujeme Pardubickému kraji, Ovoci do škol a vydavatelství CN INVEST ( dětské časopisy Sluníčko, Mateřídouška ) za pěkné dárečky pro prvňáčky.

Našim novým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, úspěšný start a klidný průběh celého školního roku.

 Mgr. Drahomíra Blažková

Olomouc, město nečekaných zážitků

Když se řekne Olomouc, většina z nás si vybaví překrásné město s mnoha památkami. Není asi třeba zmiňovat ty nejznámější, jakými jsou například sloup Nejsvětější Trojice nebo orloj na náměstí.

Na školní výlet se sem letos vydali osmáci, kteří místo ryze kulturních zážitků hledali v tomto městě adrenalin a užívali si zde nová dobrodružství plnými doušky!

První den zahájili na pevnosti Radíkov kurzem přežití. Ověřili si, že není úplně jednoduché rozdělat oheň křesadlem, zkoušeli své štěstí při hledání pokladů s detektorem kovů, nechyběly ani úkoly z první pomoci, ale zlatým hřebem byla pro mnohé střelba ze vzduchovek.

A co dělali osmáci v Olomouci druhý den? Šli do muzeí? Kdepak, vyzkoušeli si jízdu na raftech! Pro mnohé to byla první zkušenost se sjížděním řeky, ale všichni to úžasně zvládli a dojeli do cíle. Aby vody nebylo málo, byl druhý den výletu zakončen v aquaparku.

Třetí den už zbývalo jen navštívit zoologickou zahradu a pak…hurá domů.

Výlety našich sportovně založených osmáků jsou rok od roku dobrodružnější, a tak se všichni těšíme, co zažijí příští rok!

Mgr. Helena Peterková

Školní výlet šesťáků v Lednici

Konec školního roku přišel opět nečekanou rychlostí, a tak žáky šestého ročníků a 4 žáky sedmého čekala odměna za celoroční úsilí ve škole v podobě školního výletu. Letos padl los na jižní Moravu a tak jsme se v úterý a ve středu 27.6.-28.6. 2017 vydali směrem Lednice. Zde jsme tyto dva dny věnovali prohlídce Lednicko-valtického areálu, přesněji pouze části rozkládající se v Lednici. Nejdříve jsme navštívili zahrady v okolí zámku a pak se přesunuli do parku, kde nás čekala ukázka různých rostlin a hlavně stromů. Letos žáci probírali v přírodopise botaniku, tak mnozí z nich mohli zúročit svoje znalosti. Další zastávkou byl bezmála šedesátimetrový Minaret, ze kterého jsme obdivovali nádherný výhled do okolí. Odtud jsme se přesunuli kousek do přístaviště, kde jsme nastoupili na lodičku, nesoucí nás po části Staré Dyje až k loveckému zámečku Janohradu.

Druhý den jsme nemohli opomenout zámek v duchu anglické novogotiky a zúčastnili jsme se prohlídky přízemí, kde se nachází hlavně reprezentační místnosti. Pak už nás čekala cesta domů s malou zastávkou v největším moravském městě Brně a rozchodem v nákupním centru Vaňkovka na menší nákupy. Výletu zdar!

Ing. Andrea Luňáčková, Mgr. Ivana Kvapilová

Pozdravy z Liberce

Ve dnech 21.-23.6.2017 jsme se se žáky 9. třídy vypravili na výlet do Liberce.

Počasí nám přálo, a tak jsme toho pořádně využili. Nejprve jsme se vydali na Ještěd, kde jsme se pokochali krásnou vyhlídkou, zastavili jsme se v IQlandii, kde jsme pozdravili Alberta Einsteina a naše putování jsme završili v liberecké zoo, kde jsme si nemohli nechat ujít slavné bílé tygry. 

Výlet jsme si všichni užili a odnesli jsme si z něj krásné a zajímavé vzpomínky.

Mgr. Helena Peterková a žáci 9. třídy

Výlet do Boskovic

V úterý, 6. června, se druhý a třetí ročník naší školy vydal na školní výlet. Navštívili jsme nedaleké, ale malebné město Boskovice. Pro mnohé výletníky byla dobrodružná již cesta, protože jsme jeli vlakem. Po příjezdu byl naším prvním cílem krásný Boskovický zámek. Zde nás vřele přivítaly a provedly dvě komtesy v dobových kostýmech. Vyprávění o historii zámku bylo opravdu zajímavé a často i zábavné. Asi nejvíce jsme se nasmáli u „zrcadla krásy“, o němž se říká, že kdo se do něj podívá a co nejvíce se usměje, zkrásní. Tak uvidíme, po prázdninách, zda se jedná o pověru nebo to opravdu bude fungovat. Po prohlídce vnitřních prostor zámku naše kroky vedly do zámecké zahrady, kde na nás čekali rytíři. Ti pro nás měli připraveny různé dobové soutěže a každý žáček si také zkusil vystřelit z opravdového luku nebo z kuše.

Po chutné svačince, kterou jsme spořádali na zámeckém nádvoří, jsme se vydali do nedalekého muzea. Zde jsme společně s paní průvodkyní pokračovali v naší cestě za poznáváním historie města. Procházka židovskou čtvrtí byla moc zajímavá a všichni jsme se dozvěděli spoustu nového. Děti byly zvídavé a neustále kladly otázky. Ty se týkaly jak života obyčejných židovských lidí, tak i jejich kultury a zvyků. Příjemnou prohlídku jsme zakončili v synagoze, která děti nadchla zejména svojí výzdobou na stěnách. Po skončení prohlídky jsme dojedli poslední zásoby jídla, které jsme měli připraveno v batůžcích. Sladkou tečkou byla pro některé zmrzlina, pro jiné zase ledová tříšť. Čas uplynul jako voda a my jsme se vydali zpět na vlakové nádraží. Příjemně unavení jsme vystoupili v Moravské Chrastové na nádraží, kde už na výletníky čekali jejich milovaní rodiče. Odtud se všichni ubírali k domovům a po cestě byly slyšet střípky zážitků, které děti začerstva sdělovaly rodičům, aby náhodou na některý z nich nezapomněly.

Stavebnice Merkur

V předmětu Pracovní činnosti si chlapci i děvčata ze 4. třídy prakticky vyzkoušeli základy konstruování podle návodu i podle fantazie, práce montážní a demontážní.

Naše škola vlastní 5 velkých sad stavebnice Merkur, která je ideálním prostředkem nejen pro hru dětí, ale i pro výuku k osvojení motorických návyků a praktické zručnosti. Technické poznání a dovednosti jsou pro žáky důležité, zvlášť v době, kdy děti a mládež ztrácí zájem o technické obory.

Závěrem tip na prázdninový výlet. Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují nabízí expozici Ocelové město, vláčky, hernu. Vše pod heslem KDO ŠROUBUJE, NEZLOBÍ 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková, Ing. Andrea Luňáčková

Moravský kras, Skalní mlýn u Blanska – školní výlet, 4. třída

V pondělí 29. května 2017 se vypravili žáci 4. třídy do Moravského krasu, Skalního mlýna u Blanska.

Nejdříve jsme navštívili Dům přírody v Moravském krasu, což je moderní středisko se zábavně naučnou expozicí.

V přízemí byla expozice zaměřena na PRAVĚK – neandrtálce, lovce mamutů, moderního člověka – lovce sobů a koní, zbraně a nástroje doby kamenné, objevy ( jehla, vrhač oštěpů ), záhady Býčí skály z doby železné, způsoby obživy ( zemědělství ), posvátné rituály.

V prvním patře jsme pak prozkoumali výstavu HISTORIE MORAVSKÉHO KRASU – osidlování Slovany, první jílové pece na tavbu železné rudy, středověkou tavbu a zpracování železa pomocí hamrů, stavbu hradů. Dozvěděli jsme se, jak rozvoj průmyslu silně ovlivnil vzhled krajiny krasu i jak 20. století přineslo objevování a zpřístupňování jeskyní. Nechyběl ani pohled na ochranu přírody a zamyšlení, jak se bude krajina krasu měnit dál.

Součástí programu Příběh Moravského krasu bylo také objevování na dotykových obrazovkách s úkoly k daným tématům a 3D film Říše zkamenělého času, dokument o krásách a tajemstvích Moravského krasu se zajímavými záběry z nepřístupných jeskyní i makrosnímky rostlin a zvířat.

Následoval přesun do příjemného chládku Kateřinské jeskyně, kde jsme zvládli prohlídkovou trasu. Obdivovali jsme podzemní chodby, komíny, krápníkovou výzdobu i barevně osvětlený útvar “ Čarodějnici „, symbol Kateřinské jeskyně.

Před návratem domů jsme jako správní turisté neváhali a zakoupili řadu suvenýrů, upomínkových předmětů.

Za bezproblémovou, bezpečnou jízdu autobusem v horkém počasí děkuje naše akční skupina panu řidiči Sedlákovi ze společnosti ČSAD Tišnov.

žáci 4. třídy, Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá

Vystoupení žáků dramatického kroužku

V letošním roce na naší škole probíhala činnost dramatického kroužku. Žáci se scházeli a věnovali se nacvičování klasické pohádky Sůl nad zlato. Očekávaný den nastal v pátek 26. května, kdy se třetí třída proměnila v divadelní jeviště a svoje úsilí představili členové dramatického kroužku. Celkem sehráli tři představení. Na to jak sůl je vzácnější než zlato a drahé kamení, se přišli podívat žáci ZŠ Brněnec i děti z MŠ Brněnec. Hecům se divadelní představení velmi vydařilo a všichni si za svoji práci zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Slezáková Ludmila

Školní výlet 1. a 5.ročník

Ve čtvrtek 25.5.2017 se žáci prvního a pátého ročníku vydali na školní výlet. Letos byl naším cílem hrad a zámek Potštejn.

Nejprve jsme navštívili hrad, kde nás čekala velmi zajímavá prohlídka s výkladem. Během putování byly dětem pokládány různé otázky a za správnou odpověď získaly body.

Naše další cesta vedla na zámek, kde jsme zavítali do Školy magie, kouzel a pokusů. Učili jsme se lektvarologie, levitaci, věštit z run a vykládat karty, převtělování a umění zmizet.

Po prohlídce čekala děti prohlídka sklepení Bubákov (5.ročník) a Dobrodružná stezka v zámeckém parku (1.ročník).

                                                                       Mgr. Eva Švancarová, Mgr. Zuzana Vymazalová