Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Výuka na dálku, 2. třída, 18.5.2020

Naďa Rybová

ČJ – PS str. 24,25,26
         uč. str. 93, cv. 2,4 ústně

PÍSANKA str. 27, 28

M – PL se slovními úlohami celý – vyřešit na 2. polovinu papíru
       PL – omalovánka se slonem
       PZ 3 – str.6

Prv – PS str.65,66

Děti, které přijdou 25.5. do školy, přinesou všechny sešity, které mají doma, dále PL z matematiky č. 4 (násobilka č. 5 – uděláme ve škole) a PL z ČJ (dokončíme ve škole). Dále nezapomeňte na čestné prohlášení(kdo nemá možnost vytisknout si je,můžete si je vyzvednout ve škole v Brněnci ve středu 20.5. do 11.00 hodin).

Pokud jste mi nenahlásili,kolik měly děti sběru, napište jim to,prosím, do ŽK.

Mějte se hezky, uvidíme se za týden.

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

1) Podmínky nástupu do školy:

  • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
  • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Výuka na dálku, 2. třída, 11.5.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

ČJ – PS str. 22, 23
         PL – č.34, 35
         uč. str. 91, cv. 4 a 5 ústně
         opakovat zpaměti slovní druhy

 PÍSANKA – str. 25, 26

M – PL č. 3 (obě strany)
       PL – omalovánka s myškou

Prv – PS str. 64

Děti, nezapomínejte číst a zapište si přečtené knížky do čtenářského deníku.

Výuka na dálku, 2. třída, 4.5.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

Milé děti, ve škole jsem vám nechala hromádky s novou matematikou, PL(pracovní listy) a obálku, ve které máte kartičky s násobilkou a můžete si s jejich pomocí násobilku procvičovat. Budu ráda, když je neztratíte, můžete je ještě potřebovat. V matematice jsme se srovnali, proto zatím nebudeme novou začínat a budete si opakovat pomocí PL. Je tam vše,co již znáte, takže byste neměli mít problém. Budu ráda,když mi občas nějaký vypracovaný PL vyfotíte a pošlete na WhatsApp, Messenger,popřípadě mailem. Aspoň uvidím, jak vám to jde.

Mějte se hezky, už se na vás na všechny moc těším. Rodičům znovu moc děkuji.

ČJ – PS str.19,20,21
         uč. str.90 cv.2,3,4 ústně
         PL cv.33 RÁNO NA VENKOVĚ

PÍSANKA str.23,24

M – PL č.1 a 2 (z obou stran)

Prv – PS str.63

Výuka na dálku, 2. třída, 27.4.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

ČJ – PS str. 18
         PS malý str. 27,28

Písanka str. 21, 22

M – PS str.32(zkusit sami, pomoc při řešení slovních úloh) a str. 33

        PZ 3 str.5

Prv – PS str. 62

Milí rodiče, příští pondělí, 4. května, budete mít v šatně ZŠ Brněnec připraven pro děti nový díl matematiky. Prosím, abyste si ho vyzvedli v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Při této příležitosti mi tam nechejte dokončenou velkou matematiku a PZ 2 (mělo by být hotovo vše po str.18 včetně). Pokud jste odevzdávali sběr, můžete mi připsat, kolik ho děti měly.
Kdyby se vyskytl nějaký problém, telefon na mě máte a jestliže  používáte WhatsApp, můžete i přes něj. Moc děkuji za ochotu a spolupráci a pozdravujte ode mě děti.

Výuka na dálku, 2. třída, 20.4.2020

Naďa Rybová,

ČJ – PS str. 17
         uč. str. 82, cv. 5 – na papír
         uč. str. 80, cv 8b – diktát na papír

PÍSANKA –  str.20

M – PS str. 30 celá (cv. 9 na papír – zápis, výpočet, odpověď) a str. 31(zkusit samostatně)

PZ 3 – str. 4

Prv – PS str.60, 61

Milé děti a rodiče! Naše škola pořádá příští týden sběr papíru. Pokud nějaký máte, můžete ho dávat do kontejneru, který bude přistaven za školou v Moravské Chrastové od úterý 21.4. do pátku 24.4.
Nezapomeňte si zapsat, kolik papíru máte, třeba se nám podaří vyhrát stejně jako na podzim. Děkujeme.