Zdravá a nemocná příroda

Obrázky pro radost

I v letošním roce si zpestřují žáci ZŠ Brněnec distanční výuku tvořivou činností, kreslením, malováním. 

Čtvrťáci přispěli svými zdařilými výkresy do výtvarných soutěží Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje (Pardubice) a Tři králové (Charita Jeseník).

Posuďte sami, jak se jim obrázky povedly 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková

Výuka na dálku, 4. třída, od 18.1.2021

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Konzultace – pondělí 9, 30 – 10, 30 hodin, možnost přinést sešity s úkoly, obrázek – Tři králové, zváženou pomerančovou kůru. Úkoly mi můžete posílat i na můj e – mail. 

 • Čítanka – str. 80 – 86
  sešit Čtení
  Astrid Lindgrenová – švédská spisovatelka
  Nejznámější knihy: Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha, Emil Neplecha
  Mikulášovy průšvihy, Baterka – R. Gosciny
  + ilustrace k ukázce z Čítanky
 • Čj – Skloňování podstatných jmen rodu středního str. 45
  do Čj D – písemně 47/4, 47/7
  sešit Sloh
  Rozhovory, omluva
 • M – Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, pracovní sešit – str. 28
  Násobení a dělení 10 a 100, Jednoduchá konstrukční úloha, pracovní sešit – str. 29
  do MD – písemně 20/5, 21/1
  sešit MG – Kruh, kružnice – str. 18/2, 5 – náčrt + narýsovat
 • Vl – uč. 48, 49 + zápis
  Jih Čech
  České Budějovice, Český Krumlov (UNESCO)
  Boubínský prales, Šumava
  Písek – nejstarší kamenný most ve střední Evropě, řeka Otava
  Hluboká nad Vltavou – zámek
  Východ Čech
  Hradec Králové, Pardubice, skanzen Veselý kopec nedaleko Hlinska
  Litomyšl – zámek (UNESCO)
  ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
  Prachovské skály
  Adršpašsko – teplické skály
  Jihovýchod Čech, jihozápad Moravy
  Jihlava – ZOO, Třebíč (UNESCO), Telč (UNESCO), Žďár nad Sázavou, Zelená hora (UNESCO)
 • Př – 32, 33 + zápis
  Člověk a les
  Užitek pro člověka – zdroj dřeva, stavební materiál, topení, vaření, výroba papíru- lesní plody
  Les a životní prostředí- zdroj kyslíku, zachycování škodlivých látek – místo odpočinku
  – ochrana proti povodním
  – ochrana půdy
  Škodliviny – znečištěné ovzduší (továrny, výfukové plyny aut)
  Rekreace a orientace v přírodě – nerušíme zvěř křikem, netrháme zbytečně rostliny, nerozděláváme oheň, neodhazujeme odpadky
  – sever určíme v přírodě podle mraveniště, větví na osamělém stromě, podle hvězd Polárka (Severka)
  – na výlet chodíme do přírody s mapou, mobilem, dospělým, máme pití, svačinu
  – v případě zranění, zdravotnická záchranná služba – 155, linka 112
 • DÚ do sešitu Př – písemně, Vyber si jedno lesní zvíře ( nebo zajímavost o lese, počasí, stopách, noční obloze, přikrmování zvěře…..) vyhledej informace v encyklopedii, na internetu, stručně zapiš do sešitu + obrázek.
 • Dobrovolný úkol – Požární ochrana očima dětí 2021 – téma Zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu ( evakuace osob, vyproštění zraněných osob, požár vlaku ) – výtvarná soutěž, do 1. 2. 2021  

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci.

Mějte se hezky a buďte zdraví.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Výuka na dálku, 3. třída, od 18.1.2021

Milé děti,

posílám úkoly, které si opět během týdne vypracujete. Připomínám, že si přijdete v pondělí 18.1. v době od 12.00 do 13.00 hodin pro opravené sešity a v pátek 22.1. ve stejný čas si opět vše vyberu ke kontrole.

 • PÍSANKA – str. 30,31
 • ČJ – uč. str. 43, cv. 5 – ze slabik složit vyjmenovaná slova, napsat je do školního sešitu a seřadit podle abecedy (označit číslicemi)
  – žlutý sešit str. 14, cv. 2,3
 • M – PZ 2 str. 23 (str. 21 a 22 přeskočíme)
   – G (sešit dodám) – na vložený čtverečkovaný papír narýsovat rovnoběžné a různoběžné přímky – uč. str. 38, cv 3
 • Prv – pod poslední zápis si ještě připsat: Lidské výtvory (výrobky)
  přírodnina     →     surovina    →   lidský výtvor
  a nakreslit jeden příklad (můžete podle uč. str. 25 nebo si vymyslete něco jiného)

V pondělí se na vás budu opět těšit.

Naďa Rybová

 

 

Rozvrh hodin 3. třída

____________________________________________________

                            9:00 – 9:45             10:00 – 10:45                10:45 – 11:30
____________________________________________________

Pondělí                     AJ                         Prv – dívky                    Prv – chlapci
__________________________________________________

                           9:00 – 10:20               10:30 – 11:50    __________________________________________________

Úterý                ČJ, M – dívky              ČJ, M – chlapci
__________________________________________________

Středa              ČJ, M – dívky             ČJ, M – chlapci
__________________________________________________

Čtvrtek            ČJ, M – dívky             ČJ, M – chlapci
__________________________________________________

Pátek               ČJ, M – dívky              ČJ, M – chlapci

Výuka na dálku, 5. třída, Anglický jazyk, od 13.11.2021

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 13. – 19. 1. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do úterý 19. 1. 2021.

 1. Vypsat si následující slovíčka do slovníčku a naučit se je. Výslovnost zde:
  Word lists (cambridge.org)The scary book (Uč. str. 18)
  noise                 hluk
  comic                komiks
  chase                honit
  quiet                  tichý
  boring               nudný
  scary                 strašidelný
  I’m bored.        Nudím se.
  I’m scared.       Bojím se.
  Me too.            Já také. 
 1. Uč. 17/2 – ústně, procvičovat otázky a odpovědi, příští online hodinu budu zkoušet rozhovor na známky. S výslovností pomůže nahrávka k Uč. 17/1
 2. PS 15
 3. Dobrovolné: Cvičení na MS Forms – za malou jedničku. 😊
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hQH1Egqt_0ury12ZG7td3Hlzbvz1FslJrRWLXjnfLR1UQVRMQUhDMDNCSVU2Rk04Q0xCQTVPRlBOWC4u

Nahrávky i další materiály jsou opět v MS Teams, složka Soubory.

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi.

Přeji Vám pěkný den!

Marie Trundová

trundova.marie@seznam.cz


Výuka na dálku, Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning, pupils :-),

I am sending you a new homework. (Posílám vám nové domácí úkoly):
1) učebnice
     str. 17 – cvičení 1:
     přečtěte si krátký rozhovor
     str. 17 – cvičení 2:
     do sešitu napiš, co lidé (Sam, Carla, Lucy and Nick) dělají na jednotlivých obrázcích.
     Picture 1: 
     Picture 2:
     Picture 3:
     Picture 4:
     Tip: pro snadnější práci si k postavám tužkou napište jména, která lze snadno vyvodit z bublin, které jsou nad obrázky.
 
2)  do slovníčku si napište a naučte se nová slovíčka:
       bored – znuděný
       everybody – všichni, každý
       scary – děsivý, strašidelný
       idea – nápad, myšlenka
       noise – hluk
       chase – honit
       recorder – přehrávač/zobcová flétna
       violin – housle
       piano – klavír
 
3) učebnice, str. 18 – cvičení 1:
     hlasitě si 2 x přečtěte příběh 
4) prac. sešit, str. 16 – cvičení 1
      rozhodněte, zda jsou věty pravdivé -TRUE, nebo nepravdivé – FALSE
 
Úkoly pro dobrovolníky za plusové body :-)
Pro získání plusových bodů stačí, když mi vyplněné prac. listy zašlete.
Naleznete je po kliknutí na jednotlivé odkazy:
 
 
Také doporučuji sledovat následující webové stránky: 
Naleznete zde mnoho zábavných aktivit :-) (hry, videa, básničky,…).
 
Úkoly si společně zkontrolujeme příští hodinu. 
 
Pěkný zbytek týdne :-).
V případě potřeby mě kontaktujte.
Seidlová I.

 

 

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Rozvrh hodin, 4. třída, změna Anglický jazyk

Pro rodiče žáků 4. třídy
 

Dobrý den, vážení rodiče,

abychom si s dětmi lépe procvičili učivo, dojde k navýšení počtu hodin v AJ z jedné na dvě hodiny týdně.
Nově tedy platí:
skupina paní učitelky Seidlové: každé pondělí 8,00 – 8,45 a pátek 8,00 – 8,45 hod.
skupina paní učitelky Trundové: každé pondělí 8,00 – 8,45 a čtvrtek 9,15 – 10,00 hod.
S pozdravem
Vaše učitelky AJ Seidlová I., Trundová M.

Výuka na dálku, Anglický jazyk, 4. třída, od 11.1.2021

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová
Hello children :-)!

Zasílám vám úkoly na tento týden: 
 1. pracovní sešit, str. 20, 21
  Pozor! Nenechejte se zmást větami ve 2. cvičení na str. 20.
  Je zde sice uvedeno: on je, ona je, ale mluví se o věcech,
  proto použijte to je = it is (jednotné číslo)
  ony jsou = they are (množné číslo)
  (Cvičení 6 na str. 21:  How many? Kolik? napište si do slovníčku)
 2. Procvičujte si slovíčka na WocaBee.
 3. Řádně se naučte všechna pravidla pro tvorbu množného čísla.
 4. Dobrovolné, ale prospěšné úkoly:
  Sing the song (zazpívejte si písničku):
  https://www.youtube.com/watch?v=rzq9eiYt9Bg
  https://www.youtube.com/watch?v=1JdRn2HdAx8
 5. V příloze naleznete nepravidelná množná čísla (ta se naučte zpaměti).
  Stačí umět tučně zvýrazněná slova.
V pátek budeme mít také hodinu 8 – 8, 45.
A poté od 9 bude procvičování staršího učiva.
Připravte si na páteční hodinu prac. listy, které jsme dnes nestihli.
Zaslala jsem vám je minulý týden :-).
V případě potřeby mi pište, případně volejte.
S pozdravem
Seidlová I.

Anglický jazyk, Mgr. Marie Trundová

Vážení rodiče a milí čtvrťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do neděle 17. 1. 2021.

 1. pis do sešitu + naučit se tuto gramatiku:
  4. A AJ-Sešit-zápis 11th January 2021
 2. PS 21/3, 4, 5
  (Cv. 4 dělejte podle obr. PS 20/2.)
 3. Uč. 22 – 23 – vypsat slovíčka do slovníčku (sešit Vocabulary) a naučit se je.
 4. WocaBee (pro přihlášené)

Přeji Vám pěkný den.

Marie Trundová

Výuka na dálku, 3. třída, Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Hello children ;-),

zasílám vám úkoly na tento týden:
 1. do slovníčku si opište a naučte se slovíčka ze str. 30 a 31 (oranžové rámečky)
 2. prac. sešit:
       str. 30 (kdo nestihl v hodině)
       str. 31
 3. příští pondělí naleznete na WocaBee povinný test na téma Toys (7 – 20 hod.)
  Pozn.: nezapomeňte ani na dnešní test
 4. Pro dobrovolníky:
     procvičujte si na těchto odkazech:
  https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Toys_(listen_and_choose)_ot1373gz
  https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Toys_listen_drag_and_drop_tc393997oh
 
Nová slovíčka z prac. listů:
 • boat = loď
  plane = letadlo
  robot = robot
Sing the song. (Zazpívejte si tuto písničku.)
 
Podívejte se na zábavné video se Stevem. Možná nebude rozumět všem slovíčkům, to ale vůbec nevadí.
Stačí, když budete vědět, o čem video je a uslyšíte zde aktuální slovní zásobu :-).
Pozn.: puppet = loutka
 
V příloze naleznete pracovní list – vybarvování hraček v hračkářství dle pokynů (roof = střecha, sign = znak, pogo stick = skákací tyč).
 
V pondělí 18. 1. bude na WocaBee zveřejněna nová písemka, kterou si můžete napsat mezi 7 – 20 hod.
Test je povinný.
Procvičujte si i starší slovní zásobu, ať se vám nevykouří z hlavy.
V případě potřeby mě kontaktujte.
Seidlová I.

colouring-toy-shop