Den otevřených dveří a slavnostní otevření sportovní haly

V sobotu 23. října 2021 se konal Den otevřených dveří v ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová a zároveň proběhl oficiální program při příležitosti slavnostního otevření Sportovní haly při ZŠ.

Obě tyto akce se těšily velké návštěvě rodičů a jejich ratolestí – současných žáků školy, ale i žáků, kteří již školu opustili. Zavzpomínat si přišli i pedagogové, kteří v této škole působili a nyní jsou v penzi.

Při příležitosti Dne otevřených dveří měli všichni možnost shlédnout práce dětí a prohlédnout si prostory školy s nově vybudovanými dílnami.

Stávající tělocvična již nevyhovuje nejen svojí velikostí, ale především po stránce technické. Nová sportovní hala, která ji nahradí, poskytne žákům školy adekvátní prostory včetně zázemí pro hodiny tělesné výchovy a zároveň bude sloužit pro sportovní vyžití veřejnosti. O její vybudování se zasloužil především starosta obce pan Mgr. Blahoslav Kašpar, který na akci promluvil. Z dalších řečníků to byla současná ředitelka Základní školy paní Mgr. Lenka Kašparová a Mgr. Miroslav Sýkora, který zde v minulosti působil také jako ředitel. Odvedenou práci na výstavbě haly ocenil ve svém projevu i starosta Letovic Mgr. Petr Novotný a zároveň popřál mnoho sportovních úspěchů. Vzácnou návštěvou byl hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický, který pomohl se zajištěním financování výstavby haly.

Sportovní program v tělocvičně proběhl pod dohledem Mgr. Karla Radimeckého. Úspěšně se zde prezentovali žáci naší základní školy a také ze školy v Letovicích. Nechyběl turnaj v sálové kopané v kategorii muži, v badmintonu a volejbalu a ukázka přípravky volejbalu.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na výstavbě nových dílen, krásné tělocvičny i na přípravě sobotního programu. Již se těšíme na hodiny tělesné výchovy i na práci v nových dílnách. Velký dík za to patří paní ředitelce Mgr. Lence Kašparové.

                                                            Za kolektiv pedagogů Ing. Ivana Seidlová