Výtvarné tvoření dětí

Únor si žáci ZŠ Brněnec a děti ze školní družiny zpříjemnili zamyšlením a tvořením na tři různá témata tradičních výtvarných soutěží.

  1. Požární ochrana očima dětí
  2. Zahrada plná života
  3. Voda štětcem a básní – barvy vody

Držte našim šikovným malířům palce, ať se jejich zajímavé práce porotě líbí. Přejme si, ať získají pěkné umístění 🙂         

D. Blažková, M. Kutláková

Podzimní návštěva v Mateřské škole U Dvou sluníček

Dne 11.11.2020 v dopoledních hodinách se kolektiv školní družiny vydal na návštěvu do Mateřské školy U Dvou sluníček. I Když se naše setkání uskutečnilo bez žáčků školní družiny, prožili jsme krásné chvíle s malými dětmi. Krátce jsme si pohráli a předali dárečky – Podzimníčky a Sovičky moudrosti.

Nasáli jsme podzimní atmosféru a tímto moc děkujeme za zázemí paní ředitelce Homolkové a celému kolektivu mateřské školy. Již teď se těšíme na předvánoční návštěvu.

Milena Kutláková, Monika Klemšová, Martina Přichystalová

PROJEKTOVÝ DEN – MALOVÁNÍ BROŽÍ

Dne 4.12.2019 nás navštívila paní P. Třísková, se kterou spolupracujeme každý rok. Ve výtvarné dílně letos žáci vyráběli textilní placky – brože. Malovali na plátno a požívali permanentní akvarelové pastelky. Speciální pastelky byly vodě odolné a otěruvzdorné. Děti i malování užily a zdařilé vyrobené práce si s radostí odnášely domů jako dárečky pro maminky. Děkujeme za krásné dopoledne a již se těšíme na další spolupráci.     

                                            vychovatelka Milena Kutláková

Výtvarná dílna – jaro 2019

Dne 15.4. žáci 2. a 3. třídy vyráběli dřevěné brože a přívěšky pod vedením lektorky Petry Třískové. Děti malovaly profesionálními akrylovými barvami s možností zdobení jednoduchými ornamenty.

Všechny práce se dětem zdařily a šťastně si hotový dárek odnesly domů.                                                               

Vychovatelka Milena Kutláková