Přeškoláci v ZŠ Brněnec

S příchodem měsíce dubna jsme si uvědomili, jak čas rychle ubíhá. Jako každý rok, tak i letos jsme v ZŠ Brněnec přivítali milou návštěvu, předškolní děti z MŠ Moravská Chrastová. Třetí dubnové úterý 17. 4. 2018 se přišlo do 1. třídy podívat 12 budoucích prvňáčků, společně s paní ředitelkou Věrou Vaňousovou a paní učitelkou Sárou Rumlovou. 

Setkání vnímáme jako možnost příjemně si popovídat, ukázat dětem naši školu, třídy, školní družinu a především předvést, co jsme se v první třídě od podzimu do jara naučili. Znalostí a dovedností máme hodně. Dokázali jsme, jací jsme dobří čtenáři, počtáři i písaři. K potěšení a dobré náladě přispěla také žákyňka Anička Opršalová, která s přehledem zahrála na zobcovou flétnu několik písniček. Děvčata Sofinka, Terezka, Peťulka a Natálka si zahrála na chvíli na paní učitelky. Tak trochu vyzkoušely předškoláky z barev, geometrických tvarů, zvířat i písmenek. Budoucí prvňáci vše zvládli na jedničku, jsou do školy velmi pečlivě připraveni. Všichni jsme si společně pěkně zacvičili, zazpívali. Nechybělo ani tolik oblíbené naučení se hlásit se o slovo, vyzkoušení prvňáčkovských lavic, prohlížení Slabikářů, sešitů, písanek a žákovských knížek s většinou jedniček. Děti ze školky nám na oplátku zarecitovaly krásnou jarní básničku. Vyměnili jsme si dárečky a rozloučili se.

V září škola volá! V ZŠ Brněnec se moc těšíme se na nové kamarády, správné prvňáky, kteří se chtějí mnohému naučit a dělat sobě, rodičům i učitelům spoustu radosti.

Mgr. Drahomíra Blažková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNĚNEC, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ 100,
OKRES SVITAVY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                      Výsledek řízení

 09/2018                                                                     přijata
 10/2018                                                                      přijata
11/2018                                                                     přijat
12/2018                                                                     přijat
13/2018                                                                     přijata
14/2018                                                                     přijata
15/2018                                                                     přijata
16/2018                                                                     přijata
17/2018                                                                     přijata
18/2018                                                                     přijata
19/2018                                                                     přijata
20/2018                                                                     přijata
21/2018                                                                     přijat
             22/2018                                                                     přijat (odklad)
23/2018                                                                     přijat
24/2018                                                                     přijat
25/2018                                                                     přijat
 26/2018                                                                     přijata
27/2018                                                                     přijat
             28/2018                                                                     přijat (odklad)

Vyvěšeno 11. dubna 2018

      Mgr. Lenka Kašparová 
ředitelka školy

Zápis do 1. třídy

Dne 5. dubna 2018 proběhl v ZŠ Brněnec zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavili chlapci a děvčata z Brněnce, Moravské Chrastové, Rozhraní, Želivska, Študlova, Bělé nad Svitavou a Chrastavce. Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly. Například znalost jména, věku a bydliště, poznávání barev, geometrických tvarů, počtu věcí do 5. Zaměřili jsme se i na správnou výslovnost, sluchové rozlišování hlásek na začátku a na konci slova. Praktické dovednosti, jako prostorová orientace, držení tužky, zavázání tkaničky, byly také na dobré úrovni. Děti zvládly nahlas zarecitovat básničku, nebo zazpívat oblíbenou písničku. Je chvályhodné, že řada dětí pozná písmenka.

Co se týká výslovnosti, v letošním roce se děti ve srovnání s minulými lety mírně zlepšily. Za splnění úkolu získávaly razítka s pochvalou. Budoucí prvňáčci si také vyzkoušeli pod vedením děvčat z 9. ročníku práci na interaktivní tabuli. Po zásluze si každý předškolák odnesl domů záznamový list s razítky, pamětní list k zápisu, drobné dárky od šikovných kamarádů z prvního a druhého stupně i ze školní družiny. 

V průběhu zápisu navštívila budoucí žáčky také paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová a paní ředitelka MŠ Moravská Chrastová Věra Vaňousová.

Na budoucí prvňáčky se opět těšíme v naší škole na začátku školního roku 2018/2019 a přejeme jim úspěšný start školní docházky. 

Kolektiv pedagogů Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá, Mgr. Ludmila Slezáková

 

Třídní schůzky 9.4.2018

Třídní schůzky 9.4.2018

Třída Den Hodina
I. třída Pondělí 9.4.2018 13.00 -15.30
II. třída Pondělí 9.4.2018 13.30 – 15.30
III. třída Pondělí 9.4.2018 13.00 – 16.00
IV. třída Pondělí 9.4.2018 14.15 – 16.00
V. třída Pondělí 9.4.2018 13.00 – 15.30
VI. třída Pondělí 9.4.2018 14.15 – 16.00
VII. třída Pondělí 9.4.2018 14.15 – 16.00 podle rozpisu
VIII. třída Pondělí 9.4.2018 13.45 – 15.15
IX. třída Pondělí 9.4.2018 podle rozpisu

 

Návštěva MŠ U Dvou sluníček v ZŠ Brněnec

V úterý 20. března 2018 navštívilo 14 předškoláků z MŠ U Dvou sluníček společně s p. ředitelkou J. Homolkovou a p. učitelkou B. Venclovou  děti v ZŠ Brněnec.

Nejprve děti ze školky zavítaly do 1. třídy, kde na vlastní oči viděly, jak v 1. třídě probíhá vyučování, co všechno se děvčata a kluci už naučili. Prvňáčci ukázali, jak jsou šikovní. Četli ze Slabikáře, počítali, sčítali i odčítali do 10, psali do Písanky. Žáci 1. třídy také vyzkoušeli předškoláky ze znalosti barev, geometrických tvarů a domácích zvířat. Školkáčkům zkoušení potíže nečinilo, vše zvládli na jedničku. Potom se posadili do školních lavic a naučili se, pro školáka zásadní věc, hlásit se o slovo. Společně jsme si i zazpívali a vzájemně si předali drobné dárečky. Návštěva nezapomněla nakouknout i do jarně nazdobených školních družin. Předškoláci se zašli podívat do 2. a 3. třídy, kde probíhala výuka matematiky. Předškolákům se u nás ve škole líbilo, zaujaly je nejen zbrusu nové tabule a vybavení tříd, ale i školní pomůcky, učebnice, výrobky a obrázky kamarádů ze školy. Návštěva se chýlila ke konci a nám nezbylo nic jiného, než se rozloučit.

Těšíme se na předškoláky a jejich rodiče,  5. dubna 2018 u zápisu dětí do 1. třídy 🙂

Učitelé a žáci ZŠ Brněnec

Základní škola Brněnec,
Mor.Chrastová 100,
okr.Svitavy

 

    Oznámení o konání zápisu do 1. třídy 

Ředitelství ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová 100 oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

se koná dne 5.4. 2018 v době od 8,00 do 16,00 hod. v budově školy v Brněnci.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1.9.2011 do 31.8.2012 a starší, které dosud školu nenavštěvují.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky.

ředitelka školy: Mgr. Kašparová Lenka

Březen – měsíc čtenářů 2018

Ve čtvrtek 8. března 2018 navštívili žáci 1. třídy ZŠ Brněnec Obecní knihovnu v Moravské Chrastové. Paní knihovnice Ivanovová seznámila děti s výpůjčním řádem knihovny i s řadou akcí, na které se můžeme v březnu těšit v Městské knihovně ve Svitavách. 

Žáky nejvíce zajímaly knihy pro začínající čtenáře. Edice První čtení nabízí velký výběr pěkných příběhů s krásnými ilustracemi, jednoduchým, srozumitelným textem a s velkými písmeny. To je velmi důležité pro děti, které s knížkou uskutečňují své první krůčky.

Děvčata i chlapci se také pochlubili svými čtenářskými dovednostmi. Neznají ještě všechna písmenka, ale protože je většina dětí zvídavá a čtení je baví, byla paní knihovnice příjemně překvapená. V červnu, na konci školního roku, děti čeká v knihovně zkouška ze čtení a slavnostní pasování na čtenáře, proto pilně trénují.

Na závěr jako poděkování prvňáčci předali paní Ivanovové obrázky s ilustracemi k českým pohádkám. Potom zazpívali jarní písničky Travička zelená a Skákala, žabka, skákala. 

Žáci odcházeli potěšeni velkou pochvalou za pravidelné výstavky dětských prací v prostorách místní knihovny.

Mgr. Drahomíra Blažková

LVK 2018

Postřehy žákyň sedmé a osmé třídy ZŠ Moravská Chrastová z lyžařského kurzu, který se opět uskutečnil v Harrachově ve dnech 18.2.-24.2. 2018.

Cituji : “ Lyžařský kurz se nám moc líbil. Sjezdovky byly pěkně upravené a dobře se na 
              nich lyžovalo. Poznaly jsme spoustu skvělých lidí, které jsme neznaly.“

“ Lyžařský výcvik jsme si moc užily. Jsme rádi,že byli učitelé hodní a měli trpělivost nás
              učit a dohlížet na nás.“

Na kurzu bylo 45 dětí. Z Chrastové šestnáct z Březové dvacetdevět.

Takže zase za rok na horách. 

                                                                                                    Mgr. Karel Radimecký