Výzkum v oblasti dětské diagnostiky a vývoje testů

ZŠ Brněnec využila nabídku Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny se zapojit do finalizace vývoje počítačově administrované diagnostické metody, která má v budoucnosti školám sloužit jako screeningový nástroj pro zmapovaní schopností dětí v oblasti asociační paměti. Tento výzkum probíhal ve dnech 8.-14.9. a s pomoci žáků 2.- 6. třídy jej pro svoji diplomovou práci zrealizovala bývalá studentka naší školy Bc. Nela Slezáková z Masarykovy univerzity v Brně. Zapojilo se celkem 47 žáků, jejichž rodiče podepsali informovaný souhlas. Děti se nejprve účastnili testování na počítačích a poté jim individuálně byly administrovány ještě další dvě krátké úlohy. Výsledky žáků jsou uloženy anonymně, pod kódem, ten je dočasně spojen pouze s e-mailem rodiče, na který budou zaslány výsledky.

Děkujeme za spolupráci všem žákům, rodičům, pedagogům a paní ředitelce Mgr. Lence Kašparové, kteří se zajímavého projektu za přísných hygienických podmínek zúčastnili.

Kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec

Kroužky 2020 – 2021

 Mgr. Blažková                      Šikovné ruce pro 4. ročník                Čtvrtek     6:44 – 7:45

Mgr. Blažková                      ČJ pro 4. ročník                                 Úterý        6:50 – 7:50

Mgr. Portlová                       Český jazyk po 5. a 6. ročník            Pondělí  14:00 – 15:00

Mgr. Radimecký                   Kroužek deskových her                    Středa   14:00 – 15:30

Mgr. Moravcová                   ČJ pro 9. ročník                                Čtvrtek     6:40 – 7:40

                                                                                                         Čtvrtek 14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                         M pro 9. ročník                                 Pondělí 14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                        M pro 8. ročník                                  Čtvrtek  14:00 – 15:00

Mgr. Teplá                            Kroužek RJ                                        Pondělí 13:45 – 14:45

Mgr. Trundová                     AJ pro 4. a 5. ročník                          Úterý     6:45 – 7:45

Ing. Dvořáková                     ČJ pro 8. ročník                                 Středa  13:50 – 14:50

Ing. Seidlová                         AJ pro 6. ročník                                 Čtvrtek 14:00 – 15:00

Kutláková                             Kroužek VV při ŠD                           Pondělí  14:15 – 15:15

Klemšová                              Kroužek AJ při ŠD                             Úterý   15:00 – 16:00

 

 

Konzultační hodiny Školní rok  2020/2021
   
   
Jméno, příjmení Den a čas
Mgr. Lucie Dosedělová Úterý 7:00 – 7:40
Mgr. Lenka Karlíková Čtvrtek 7:00 – 7:40
Naděžda Rybová Čtvrtek 7:00 – 7:40
Mgr. Drahomíra Blažková Čtvrtek 7:00 – 7:40
Denisa Částková Čtvrtek 8:50 – 9:35
Mgr. Ludmila Portlová Úterý 8:50 – 9:35
Ing. Andrea Dvořáková Pátek 8:00 – 8:45
Mgr. Šárka Dirrová Čtvrtek 10:00 – 10:40
Mgr. Aneta Moravcová Úterý 10:50 – 12:30
Mgr. Jana Teplá Čtvrtek 12:30 – 13:25
Mgr. Karel Radimecký Úterý 8:50 – 9:35
Ing. Ivana Seidlová Čtvrtek 10:50 – 11:35
Mgr. Marie Trundová Úterý 8:50 – 9:35
Bc. Martin Záruba Pondělí 7:55 – 8:40 

Hudební akce „Hurá do školy!“

V pátek 4. září k nám do Brněnce zavítal Kristián Alexandr Šebek – účastník soutěže Česko-Slovensko má talent. Slyšeli jsme nejen písničky z pohádek a filmů, ale i české a zahraniční diskotékové skladby. Společně jsme si zatancovali na hřišti za školou a příjemně jsme se tak nastartovali do nového školního roku.

Děkujeme Divadlu Slunečnice z Brna za super atmosféru a těšíme se příště!

Mgr. Aneta Moravcová

První den ve škole

V letošním roce jsme započali nový školní rok 2020/2021 symbolicky ve slavnostním duchu přesně 1. září.

V obou budovách školy žáky přivítaly jejich třídní učitelky společně s paní ředitelkou a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, které k nim pronesly srdečný proslov a popřály dětem i rodičům úspěšný start do nového školního roku. Žáčkům prvního ročníku, pro které to byl většinou vytoužený den, a jež se navždy zapíše do jejich paměti, předaly balíčky se školními pomůckami.

Žáci i vyučující byli plni krásných zážitků z prázdnin, které si všichni museli navzájem sdělit, přičemž jim na to zkrácený první vyučovací den ani nestačil. Naštěstí budeme mít ještě mnoho příležitostí k přátelským rozhovorům v průběhu celého školního roku.

Jménem celého učitelského sboru vítáme všechny „staré i nové“ tváře a přejeme jim nejen šťastný start do nového školního roku, ale také to, aby byl úspěšný a abychom jej všichni mohli strávit ve zdech naší milované školy.

Ing. Ivana Seidlová

ZA POZNÁNÍM DO VIDA CENTRA

Při příležitosti začátku nového školního roku připravilo brněnské VIDA centrum na poslední srpnový víkend zajímavou akci pro učitele. Mohli jsme vyzkoušet jak nové exponáty, tak pokusy z výukových programů pro žáky. Navštívila jsem také science show Led nad zlato.

Přestože jsem s dětmi už několikrát VIDA centrum navštívila, opět nám „vidátoři“ mají co nového nabídnout. Jde např. o venkovní expozici s mnoha zajímavými exponáty a Bastlírnu – prostor otevřený všem kutilům.

Výuka v zábavním vědeckém parku bude určitě další alternativou a vítanou změnou při osvojování základů fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.

CO VŠECHNO na děti ČEKÁ?

  • výukové programy pro školní skupiny (lidské srdce, barevná chemie, luminiscence, suroviny, magnetismus a mnoho dalších)
  • vnitřní i venkovní expozice s hravými exponáty (všechny jsou interaktivní)
  • science show se zábavnými pokusy
  • 3D kino

Mgr. Šárka Dirrová

Organizace výuky a hodnocení výsledků vzdělávání

Po zahájení školního roku bude kromě nového učiva zjišťována úroveň zvládnutí učiva probíraného v rámci distanční výuky. Zmapujeme, co děti umí, případně neumí, co je třeba docvičit.

V tomto období bude upřednostňováno formativní hodnocení – slovní hodnocení, smajlíci, razítka apod. Hodnocení známkou bude pouze orientační, nikoli zásadní (nebude sloužit jako podklad ke klasifikaci).

Že se známky zase stávají součástí klasifikace, se rodiče dozví s dostatečným časovým předstihem.

Zahájení školního roku 2020/2021

 Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020.

 

Žáci 1. – 3. ročníku se dostaví do budovy

ZŠ Brněnec 28 v 8.00 hod.

 

Žáci 4. – 9. ročníku se dostaví do budovy

ZŠ Moravská Chrastová 100 v 7.55 hod.

Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci si vezmou

 i školní aktovku.

Rodiče prvňáčků počkají u hřiště za školou.

V případě zájmu mohou své děti doprovodit do třídy v rouškách a za stanovených hygienických podmínek.

První den slavnostního uvítání bude trvat asi 1 hodinu.

Od 2.9.2020 do 4.9.2020 se bude vyučovat na

1.stupni (1. – 5. ročník) 4 hodiny

2.stupni (6. – 9. ročník) 5 hodin

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv pracovníků Základní školy Brněnec