Pasování na čtenáře

V pátek 8. 6. 2018 se v Místní knihovně v Brněnci – Moravské Chrastové uskutečnilo slavnostní pasování na čtenáře.

V rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka knihovnu navštívilo 19 děvčat a chlapců z 1. třídy ZŠ Brněnec.

Za přítomnosti paní ředitelky ZŠ Brněnec Mgr. Lenky Kašparové, paní knihovnice Mgr. Moniky Lžičařové a paní knihovnice Zdeny Ivanovové i pana fotografa Martina Záruby zdárně proběhla čtenářská zkouška. Všechny děti si postupně vylosovaly básničku, kterou nahlas přečetly. Následoval slib čtenářů do rukou rytíře Michala Ježe. Malí žáčci potom poklekli a byli rytířem slavnostně pasováni na čtenáře poklepáním meče. Děti dostaly na památku knížku Bráchova bota i fotografii z akce, za což patří velké poděkování ředitelství ZŠ Brněnec, Knihovně Svitavy a Knihovně Brněnec.
Knížka Bráchova bota vypráví příběh o rodině a sourozencích. Popletený pavouk Jeroným pobaví nejen děti, ale také rodiče. Knížka vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Je to neprodejná publikace určená pro první čtení, vydaná pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu ve školním roce 2017/2018.

Po skončení obřadu jsme využili prostor pro recitaci básně Měsíce i pro přednes veršované pohádky Červená Karkulka. Zahráli jsme si společně hru Abeceda a prohlíželi si dětské knihy. Seznámili jsme se také s projektem Čtení pomáhá.
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Známe všechna písmena, umíme číst, prázdniny mohou začít! Ahoj první třído! Těšíme se nejen na pohodové letní volno, ale i na dobrodružství s knížkami.

Mgr. Drahomíra Blažková

Soutěž Mladý zahrádkář

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili okresního kola nejstarší soutěže v ČR, která je organizovaná Českým svazem zahrádkářů. Zejména některé dívky dopadly skvěle. Nižší kategorii vyhrála Karolína Oujezská a hned za ní, na místě druhém skončila Sára Lidmilová. Karolína tak poustoupila do celostátního kola a zúčastní se 3 denního soustředění v Šumperku. Neztratila se ani žákyně starší kategorie – Tereza Čermáková, která obsadila krásné čtvrté místo.
Úspěšným žákyním blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Kvapilová

Školní výlet 8. třídy – Sedmihorky 2018

V úterý 15. května se žáci osmé třídy vydali na školní výlet do Českého Ráje. I přes nepřízeň počasí si výlet skvěle užili. V překrásné přírodě si během dvou několikahodinových túr zlepšili fyzickou kondici a pokochali se překrásnými výhledy do skalních měst.

 Večery pak trávili hraním her v jednom z nejoblíbenějších kempů ČR v Sedmihorkách. Jedním z nejsilnějších zážitků byla pro děti plavba na kánoi a pramici.

 Ve čtvrtek se všichni sice unavení, ale spokojení a plni zážitků vrátili bez újmy na zdraví domů.

                                                                       Mgr. Petra Šípková, třídní učitelka 8.třídy

Dětský den

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

V pátek 1. 6. 2018 si žáci ZŠ Brněnec společně s dětmi z MŠ U dvou sluníček a MŠ Moravská Chrastová vesele zasportovali na školním hřišti. Parné dopoledne všichni strávili velmi příjemně. Zatímco DJ Martin Záruba pouštěl dětské hity, písničky z pohádek a další taneční hudbu, děti využily možnost zadovádět si na několika atrakcích. Líbil se skákací hrad, malování na obličej, hod na cíl, slalom na odrážecích motorkách mezi kužely, prolézání tunelem i skok do písku. 

Nechyběla ani sladká odměna a spokojený úsměv na tvářích dětí 🙂

Prvňáci, druháci a třeťáci ze ZŠ Brněnec

Voda a plavba – výtvarná soutěž

Soutěž Voda štětcem a básní se již 13 let řadí mezi významné akce státního podniku Povodí Moravy. První ročník této soutěže byl vyhlášen v roce 2005 v souvislosti s významným jubileem – 40. výročím založením podniku Povodí Moravy.

Tématem XIII. ročníku soutěže Voda štětcem a básní byla Voda a plavba.

Do soutěže se letos zapojilo 94 škol. Celkem Povodí Moravy obdrželo 1232 děl, z toho 964 výtvarných, 128 prostorových, 47 výrobků keramických a 93 literárních děl. Šestičlenná výběrová komise při svém hodnocení udělila celkem 171 cen. 

S potěšením a radostí sdělujeme, že kolektiv žáků ZŠ Brněnec kroužek Šikovné ruce
( 1. třída, 12 dětí ) získal ve výtvarné části za prostorovou tvorbu v 2. kategorii, PEXESO – Voda a plavba, cenu redakční rady.

Naše škola obdržela dopis generálního ředitele se sdělením výsledků umístění, poděkování za účast v soutěži, diplom a věcné ceny.

Blahopřejeme!

Třídní schůzky 28.5.2018

 

Třída Den Hodina
I. třída Pondělí 28.5.2018 12.30 – 15.00
II. třída Pondělí 28.5.2018 13.30 – 15.00
III. třída Úterý 5.6.2018 13.00 – 15.30
IV. třída Pondělí 28.5.2018 14.30 – 16.00
V. třída Pondělí 28.5.2018 13.00 – 15.30
VI. třída Pondělí 28.5.2018 14.15 – 16.00
VII. třída Pondělí 28.5.2018 14.15 – 16.00 podle rozpisu
VIII. třída Pondělí 28.5.2018 13.30 – 15.15
IX. třída Pondělí 28.5.2018 podle rozpisu

Já jsem tvůj člověk

Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ Brněnec se zúčastnili výtvarné soutěže Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk, kterou pořádala Městská knihovna Svitavy a Klub dětských knihoven SKIP. 

Do soutěže se zapojilo celkem 103 dětí z MŠ a ZŠ. Tématem bylo moje oblíbené zvířátko, nebo zvíře, které bych chtěla mít doma. Porota měla nelehký úkol, vybrat nejhezčí obrázky. 

Zaujaly i práce dětí z naší školy – Petry Bártové, Anny Opršalové, Dominika Krátkého. Děti si za své úsilí zasloužily diplom a knížku básniček Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. 

Děvčata Radka Blašková z 1. třídy a Alžběta Veitová z 2. třídy byly za odměnu pozvány na návštěvu do Nového Města nad Metují na vyhodnocení soutěže, oběd a prohlídku zámku. Výlet se uskutečnil v úterý 15. května 2018. Našim nadějným malířkám se moc líbil. Poznaly zajímavé místo naší vlasti a seznámily se s kamarády z jiných škol. 

Všem dětem gratulujeme!

Mgr. Drahomíra Blažková, Milena Kutláková

GDPR

Správce, Základní škola Brněnec jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1. ID datové schránky 5b36car
2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Taneční soutěž

Dne 7.5.2018 se konal již sedmý ročník taneční soutěže. Poprvé se tato školní soutěž uskutečnila v Lidovém domě v Moravské Chrastové, kam se přišli podívat žáci 1. až 9. třídy.

Na úvod nám zazpívala Anička Jelínková z 8. ročníku píseň Rolling in the Deep od zpěvačky Adele.

Tohoto školního kola se mohli zúčastnit žáci 1. až 9. ročníku. Mohli jsme vidět jednotlivce nebo skupiny. I v letošním roce byly taneční styly velice bohaté. Vystoupilo několik mažoretek. Jedna baletka, street dance a dokonce i skupiny, které nám předvedly akrobatické vystoupení s prvky Street Workoutu a Parkouru.

Během soutěže byli aktivně zapojeni i diváci, kteří si zatancovali a rozcvičili zatuhlé svaly pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Švancarové.

Porota, která poctivě a spravedlivě hodnotila výkony soutěžících se skládala z paní ředitelky Mgr. Lenky Kašparové a dalších paní učitelek.

Tuto taneční soutěž pro nás uspořádala naše bývalá paní učitelka Mgr. Eva Švancarová, která je zároveň i zakladatelkou této soutěže. Za její organizaci a návštěvu jí tímto moc děkujeme.

UMÍSTĚNÍ:

Jednotlivci:    

  1. místo: Komendová Eliška (4. ročník)
  2. místo: Supper Jan (3. ročník)

Skupiny:

1.místo: Čuhelová Barbora (5.ročník)

              Němcová Karolína (5.ročník)

              Sklenářová Adéla (4.ročnk)

2.místo: sourozenci Andrlíkovi (2. a 3. ročník)

               Komenda Jiří (3.ročník)

3.místo: Blašková Radka (1.ročník)

              Hegerová  Tereza (1.ročník)

Denisa Částková

Sbíráme a třídíme papír

Tak jako každý rok i letos se naše škola zapojila do podzimního a jarního sběru papíru. Žáci všech ročníků mezi sebou soutěžili. Nejlepší třídy a jednotlivci byli odměněni věcnou cenou a malou sladkostí. Všem sběračům škola děkuji za jejich snahu.

Výsledky:

Říjen 2017 – 4 463,5 kg
Duben 2018 – 6 548,9 kg

Milena Kutláková