PO  STOPÁCH  ČESKÝCH  KRÁLŮ

Poslední pátek v září jsme vyrazili se šesťáky do naší stověžaté matičky 😊 Na putování místy, kde se po staletí tvořily české dějiny, jsme se už předem pečlivě připravili. V rámci projektového vyučování se děti ze 6. třídy seznámily v hodinách češtiny s nejznámějšími pražskými pověstmi. V matematice se zase pomocí řeči čísel dozvěděly spoustu informací o památkách, které potom v Praze navštívily.

Cestu započaly na Hradě prohlídkou chrámu sv. Víta. Prošly Zlatou uličkou do Daliborky a nemohly vynechat polední střídání hradní stráže. Potom se vydaly Nerudovkou přes Malou Stranu a Karlův most na Staré Město k orloji. Úzkými a křivolakými uličkami došly až do části Prahy, kterou vybudoval Karel IV. a jejímž centrem je Václavské náměstí. Na jeden jediný den bylo dojmů a zážitků opravdu hodně.

Po víkendovém odpočinku na děti čekala ve škole soutěž ve formě obrázkového kvízu. Mnozí si zapamatovali opravdu hodně. Jen jeden ale mohl být ten nejlepší. Zaslouženým vítězem se protentokrát stal Mirek Lžičař.

Gratulujeme 😊

Mgr. Šárka Dirrová, Ing. Andrea Dvořáková

Exkurze Praha

V posledním zářijovém týdnu se vydali žáci 8. a 9. třídy do Prahy, kde hlavním cílem bylo projít si historické centrum našeho hlavního města a vycházku ukončit na Pražském hradě. Naši exkurzi jsme započali na tradičním místě pro demonstrace, oslavy a jiná setkání – na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava a pokračovali jsme k Prašné bráně, kterou jsme vstoupili do historického Starého Města pražského. Zde jsme se zastavili u jednoho z největších turistických lákadel – na Staroměstském náměstí, které bylo svědkem popravy 27 vůdců stavovského povstání a kde jsou hlavním lákadlem středověké astrologické hodiny, známější pod názvem Staroměstský orloj. Poté už nezbývalo nic jiného než přejít řeku Vltavu a určitě ne nijak jinak než po světoznámém Karlově mostě, který nechal zbudovat jeden z našich nejvýznamnějších panovníků Karel IV. v roce 1357. Z mostu se nám otevřel úžasný výhled na panorama největšího hradního komplexu na světě- na Pražský hrad.

Jízdárna Pražského hradu se stala naší poslední zastávkou. Zúčastnili jsme se zde komentované prohlídky výstavy Doteky státnosti, konající se u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky, které se připomeneme dne 28. října letošního roku. Výstava představila žákům vývoj našich státních symbolů od počátku úsilí o vznik samostatného státu až do dnešní doby. Kromě symbolů byly k vidění předměty, které během uplynulých sto let spoluvytvářely klíčové momenty našich dějin, např.: skafandr našeho jediného kosmonauta Vladimíra Remka, kolekci všech státních vyznamenání od dob první republiky až po současnost, psací stůl T. G. Masaryka, motocykl hradní stráže z období prezidenta Václava Havla, dres Jaromíra Jágra nebo sako, které měl na sobě Jan Kubiš během atentátu na R. Heydricha.

Exkurze do Prahy se vydařila a žáci se vrátili spokojení a plni nových poznatků.

Mgr. Šípková Petra, Ing. Dvořáková Andrea

Projekt Sešity do škol – Lesy České republiky

I v letošním roce se ZŠ Brněnec zúčastnila projektu Sešity do škol státního podniku Lesy České republiky. 

V rámci projektu Sešity do škol se děti seznamují s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje. Aby děti věděly, že za vytěžené stromy se sází stromy nové. Je třeba si uvědomit, jak jedinečnou surovinou dřevo je a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého jsou i školní sešity. Je nutné, aby se výrobky ze dřeva staly běžnou součástí života, beze strachu, že jsou tím ničeny naše lesy.

Žáci ze ZŠ Brněnec děkují Lesům ČR za pěkné sešity. Děti ocenily v sešitech obrázky a zajímavé úkoly, učitelé připomenutí zásad dobrého chování v lese. 

Děti ze 2. třídy poslaly za ZŠ Brněnec podniku Lesy České republiky poděkování a výkresy s motivy stromů. 

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá

Soutěž Domestos – zlepšujeme hygienické návyky dětí ve škole

Vážení rodiče,
rádi bychom se s Vaší pomocí zúčastnili soutěže nazvané „Domestos pro školy 2018“. Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. do 31. 12. 2018. Již nyní ale můžete školu podpořit účtenkami z nákupu produktů značky Domestos. Žáci je mohou nosit do školy a předat paní učitelce Vymazalové.

Principem soutěže je sbírání bodů, a to několika

způsoby:

  1. S dětmi budeme plnit soutěžní aktivity. Za splnění všech aktivit získáme na konci soutěže 500 bodů.
  2. Rodiče, příbuzní nebo přátelé školy se registrují na domestosproskoly.cz, vyberou si školu, kterou chtějí podporovat a na e-mail jim budou chodit informace o úspěšném splnění soutěžních aktivit. Přes e-mail mohou pro školu hlasovat. Za splněnou aktivitu dostane škola od jednoho uživatele jeden bod.
  3. Škola sbírá body za nasbírané účtenky. Jeden výrobek = 5 bodů.

                                                                                Mgr. Zuzana Vymazalová

 

PROGRAMOVÁNÍ HROU

Naše škola se zúčastnila rozvojové aktivity pořádané pracovní skupinou Polytechnika. Tato aktivita je vytvořena na podporu nadaných dětí a žáků v rámci čtyřletého projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy. Žáci dostávají ojedinělou možnost rozvoje a získání dovedností, které úspěšně uplatní v dalším životě. Projekt má působnost v celém regionu “Svitavsko” a z každé školy je vybrán jeden žák z I. stupně.

Do tohoto projektu byla vybrána z naší školy žákyně 5. ročníku Vendula Mušzyňská, a to konkrétně do aktivity ,,Programování hrou“. Žákyně se seznámí se zajímavým programovacím prostředím. Sama si navrhne svůj svět, vytvoří postavy a stanoví herní pravidla. Hravou formou se naučí používat základní programátorské kroky. Během roku si vytvoří vlastní počítačovou hru.

Přejeme Vendulce mnoho nových poznatků a zajímavých zkušeností.

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny Školní rok  2018/2019
   
   
Mgr. Ludmila Dobešová  úterý 7.00 – 7.40
Mgr. Drahomíra Blažková  úterý  7.00 – 7.40
Mgr. Lenka Karlíková  úterý  7.00 – 7.40
Mgr. Zuzana Vymazalová  pondělí  10.00 – 10.40
Denisa Báčová  pondělí  8.50 – 9.30
Mgr. Šárka Dirrová  pondělí  8.50 – 9.30
Mgr. Helena Peterková  úterý 12.40 – 13.25
Ing. Andrea Dvořáková  čtvrtek  8.50 – 9.30
Mgr Petra Šípková  úterý  8.50 – 9.40
Mgr. Jana Teplá  úterý  13.30 – 14.15
Mgr. Karel Radimecký  středa 7.00 – 7.45
Mgr Ivana Kvapilová  pondělí 8.50 – 9.30
Mgr. Aneta Moravcová  pátek 10.00 – 12.30
Martin Záruba, Dis.  úterý  10.00 – 10.30

Přespolní běh

Naše škola ZŠ Brněnec – Moravská Chrastová se zúčastnila v pátek 7.9. 2018 obvodního kola v přespolním běhu ve Svitavách v areálu rybníku Rosnička.

Účast byla početná a to dvacet žákyň a žáků od 3. třídy po 9. třídu.

Nejlépe si vedl žák 3. třídy, který vyhrál svoji kategorii a postupuje do okresního kola v Poličce. Získali jsme další pěkná umístění, např. žák 4. třídy skončil čtvrtý, v kategorii 5. tříd jsme získali 2 umístění do sedmého místa a v nejstarší kategorii skončil náš žák
na 4. nebo 5. místě.

Mgr. Karel Radimecký

Návštěva ZŠ Brněnec v požární zbrojnici v Moravské Chrastové

V pátek 7. 9. 2018 zavítali žáci a učitelé ZŠ Brněnec na exkurzi do požární zbrojnice v Moravské Chrastové. 

Zopakovali jsme si důležité zásady požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných situací. 

Naším vstřícným průvodcem, zapáleným pro svoji práci, byl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák. 

V úvodu jsme se seznámili s náplní práce profesionálních i dobrovolných hasičů a fungováním Krajského operačního střediska Pardubice. Potom jsme se dozvěděli jednotlivé kroky hasičů při vyhlášení požárního poplachu a následného výjezdu.

Se zájmem jsme si prohlédli technické prostředky, cisternu CAS 32 T – 148, hliníkový čtyřdílný nastavovací žebřík, hasičský dopravní automobil, čerpadla, hadice, halogenové svítilny + elektrocentrálu, vysílačky, řetězovou motorovou pilu, prostředky pro odchyt obtížného hmyzu, vzduchové dýchací přístroje.

Měli jsme také možnost nahlédnout do hasičské šatny, kde byly k vidění osobní ochranné prostředky, zásahové kalhoty, kabáty, boty, přilby, rukavice, opasky, pláštěnky do deště. Naši pozornost upoutal i oblek proti vodě a do agresivního prostředí, oblek proti obtížnému hmyzu, univerzální hasící zádový vak.

Neméně zajímavé bylo vyprávění a fotografie v kronice i v počítačové prezentaci z činnosti hasičů, ať už z výcviků, zásahů při požárech, likvidace obtížného hmyzu, transportů pacientů, odstranění stromů, čištění potrubí dešťové vody, odčerpávání vody, čerpání a dezinfekce studny, besed s dětmi. Nechybělo ani prozkoumání hasičských vozidel,oblíbené u dětí všech věkových kategorií. 

Panu veliteli JSDHOB Ondřeji Kozákovi velmi děkujeme za poutavou exkurzi. Společně se svatým Florianem, patronem hasičů, držíme hasičům palce a přejeme, ať se jim daří při výkonu náročné hasičské služby. 

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Draha Blažková
Učitelé a žáci 1. až 9. ročníku ZŠ Brněnec

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Opět usedli do lavic.

Všichni odpočatí, někteří natěšení, někteří méně.

Prvňáčci plní očekávání a deváťáci snad s vědomím odpovědnosti.

Nejmladší i nejstarší totiž letos čeká důležitá změna.

 Jim i všem ostatním žákům přejeme hodně úspěchů

                                                                  😊

Dny obce Brněnec a den otevřených dveří na základní škole

V sobotu 1. září jsme si připomněli 80. výročí osvobození Brněnce Československou armádou od německých ordnerů. Moravská Chrastová se vrátila do roku 1938 a okolí Lidového domu se proměnilo v nelítostné bojiště. I přes nepříznivé počasí, které celý sobotní den panovalo, se Dny obce Brněnec vydařily. Oslavy vyvrcholily v areálu „Pod komínem“, kde večer vystoupila mimo jiné česká poprocková zpěvačka Ilona Csáková a hudební skupina Mirai.

Mgr. Aneta Moravcová

Začátek nového školního roku 2018/2019 si žáci ZŠ Brněnec 4. září zpestřili zhlédnutím Výstav v Lidovém domě, jež byly součástí akce Dny obce Brněnec. Obecní slavnosti se

konaly u příležitosti 80. výročí osvobození obce Československou armádou od německých ordnerů, 25 let firmy SILK PROGRES, spol. s. r. o. a 165 let výroby hedvábí v obci. 

V malém sále Lidového domu nás přivítal pan Karel Černý a pan Miroslav Blaška. Provedli nás první částí pečlivě připravené expozice se zajímavým obsahem. 

První část expozice

Historické fotografie s komentářem k událostem v obci Brněnec r. 1938

Výstava dobové vojenské výstroje a výzbroje z r. 1938

Výstava modelů letadel, lodí a ponorek KMP Brněnec

Naše obec ve fotografii 2014 – 2018

Prezentace místních spolků s řadou přehledných archivních dokumentů, fotografií, korespondence, modelů, plakátů, diplomů, čestných uznání, pohárů i kronik z období od založení spolků až po současné dění. 

Spolky v obci Brněnec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec

Sbor dobrovolných hasičů Brněnec

Klub plastikového modelářství Brněnec

Divadelní spolek Eduarda Vojana Brněnec

Svaz skautů a skautek středisko Bios Brněnec

TJ Jiskra Brněnec

Turistický oddíl Jiskra Brněnec

Druhá část expozice se nacházela ve velkém sále Lidového domu. S obrovským zaujetím pro umění a krásy kamenů se nám věnoval pan Jiří Prudil. Moc se nám líbila vzácná sbírka polodrahokamů a Osvědčení o rýžování zlata ve Zlatých horách.              

Druhá část expozice

Výstava obrazů pana Libora Částka z Půlpecna

Výstava plastik uměleckého kováře pana Radomíra Bárty ze Sebranic

Sbírka kamenů a minerálů z Brněnce a okolí – pan Jiří Prudil z Brněnce

Výstava obrazů s přírodními motivy – krajiny, stromy, květiny – pan Jiří Prudil z Brněnce

Výstava abstraktních obrazů, geometrických obrazů pana Jiřího Prudila z Brněnce

Přehled knih, atlasů s tématikou hornin a minerálů – pan Jiří Prudil z Brněnce

Absolvovali jsme zdařilou výstavu, která se pokusila zmapovat pestrou činnost, dění v obci a také jsme si připomenuli historii obce Brněnec.

Děkujeme všem, kteří přispěli zajímavými pracemi, předměty a dokumenty. Poděkování patří též organizátorům podílejícím se na přípravě výstav. 

Všechny přítomné děti si odnesly z Lidového domu dojem, že spolky i umění milující lidé dělají svou práci opravdu dobře. 

Mgr. Drahomíra Blažková