Rozvoj ZŠ Brněnec – šablony

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: Rozvoj ZŠ Brněnec – šablony
Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00006070

Výše podpory: 610 016 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017
Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 08. 2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů a doučování žáků v hlavních předmětech.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora ZŠ a MŠ Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v oblasti inkluze.

Recitační soutěž – 1. stupeň ZŠ Brněnec

Ve středu 14. 2. 2018 se uskutečnila v Lidovém domě v Moravské Chrastové recitační soutěž 1. stupně ZŠ Brněnec.

Recitovat báseň není tak jednoduchá záležitost. Do přednesu je nutné dát “ kus sebe „, udělat přednes zajímavý. Mezi podmínky úspěšné recitace patří slyšitelnost, je potřeba zvolit vhodnou hlasitost, správná a přesná výslovnost, tempo přednesu, způsob přednesu, chování, mimika a gestikulace. Důležitá je i délka recitace, téma básně. Učíme se společenskému vystupování na veřejnosti, zbavit se ostychu mluvit před kolektivem, pracovat s hlasem, artikulovat, intonovat.

Soutěžním kláním žáky provázela šikovná moderátorka Adéla Kašparová ze 3. třídy, která zvala žáky jednotlivých tříd na pódium. Celkem recitovalo 62 dětí. V průběhu dopoledne byl čas i na protáhnutí těla. Zatančili jsme si při písničkách z pohádek, které děti dobře znaly. Odborná porota, ve které zasedly paní učitelky, měla těžký, přetěžký úkol, vybrat z každé třídy tři nejlepší recitátory.

Všichni zúčastnění netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků, kterého se zhostila paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová. Za asistence děvčat z 9. ročníku, Pavlíny Černé, Terezy Furchové a Elišky Řezníkové, předala vítězům diplomy i sladkou odměnu. Nikdo z příjemné akce neodešel s prázdnou, účinkující obdrželi dobrotu na zub a pochvalu do žákovské knížky.

Výsledková listina:

1. třída
1. místo – Kristýna Šmerdová
2. místo – Radka Blašková
3. místo – Martin Elbl

2. třída
1. místo – Adéla Knötigová
2. místo – Lucie Klemšová
3. místo – Martina Kvapilová

3. třída
1. místo – Libor Oujezdský
2. místo – Adéla Kašparová
3. místo – Jiří Komenda

4. třída
1. místo – Štěpán Gerneš
2. místo – Veronika Taberyová
3. místo – Michaela Knötigová

5. třída
1. místo – Ondřej Prášek
2. místo – Ingrid Bušová
3. místo – Radim Martinek

Výkony přednášejících žáků byly opravdu velmi zdařilé a zasloužily si velký potlesk.

Těšíme se na další ročník recitace 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková a porota pedagogického sboru 1. stupně ZŠ Brněnec

Florbalový turnaj

První únorový den se na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová nesl ve sportovním duchu. V tělocvičně se konal turnaj ve florbale, ve kterém žáci pod vedením Mgr. Karla Radimeckého poměřovali své síly. I když se ze spolužáků stali na chvíli soupeři, všechny zápasy proběhly v přátelské atmosféře. Hráče přišli podpořit jejich spolužáci ze třídy a fandili také učitelé. 

Jako nejlepší se nakonec ukázaly týmy ze 7. třídy (I. kategorie) a 9. třídy (II. kategorie).

Všem hráčům děkujeme za vydařený den a těšíme se na budoucí sportovní zápasy.

Turnaj ve florbale

Dne 23.1. 2018 se naše škola ZŠ Moravská Chrastová zúčastnila obvodního kola v halové kopané ve Svitavách.

Turnaj se   odehrál v krásné sportovní hale Na střelnici.

Týmy byly rozděleny do dvou skupin. Naše družstvo odehrálo tři zápasy s bilancí 1 porážka a 2 vítězství.

Prohráli jsme s Gymnáziem SY 0 : 4, porazili ZŠ Riegrova 3 : 1  a ZŠ Opatov 5 : 2. Postoupili jsme do semifinále.

Zde jsme nestačili na ZŠ T.G. Masaryka a prohráli 1 : 9. Výsledek byl ovlivněn i tím, že se našemu brankáři vůbec nedařilo. Jinak zaslouží naši kluci pochvalu za bojovnost. Celkově jsme skončili třetí jako poražení semifinalisté. 

                                    S pozdravem vedoucí družstva Mgr. Karel Radimecký 

Výtvarné soutěže – 1. třída

Žáci z 1. třídy ZŠ Brněnec se zapojili do 13. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Povodí Moravy v Brně, letos na téma Voda a plavba. V kroužku Šikovné ruce vytvořili PEXESO, koláž s využitím odstřižků barevných papírů. Řada pěkných nápaditých obrázků vznikla i pro 11. ročník výtvarné soutěže Městské knihovny ve Svitavách Kde končí svět? 2017/2018 s podtitulem Já jsem tvůj člověk. Moje oblíbené zvířátko. 

Věříme, že i práce namalované temperovými barvami porotu zaujmou a budou se líbit.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Zimní hodina tělesné výchovy

Letošní počasí zatím zimu moc nepřipomínalo. Jakmile se za okny objevily první sněhové vločky, dětem se rozzářily oči a nemohly se dočkat, až skončí vyučování a budou se moci ve sněhu proběhnout. Proto jsem se ve čtvrtek rozhodla jít se žáky v hodině tělesné výchovy ven. Žáci si zahráli na sochaře a uspořádali jsme soutěž o nejhezčího sněhuláka. Žáci vytvořili skupinky a společně se pustili do díla. Na cestě za školou vznikla velice originální díla.

Mgr. Slezáková Ludmila

 

Ranní zpívání

Od poloviny listopadu se žáci prvního až třetího ročníku schází ve druhé třídě u klavíru. Před Vánocemi naše ranní zpívání bylo zaměřeno na české lidové koledy a písně se zimní tematikou populárních zpěváků. Na den otevřených dveří jsme s dětmi nacvičili nejznámější koledy a těšil nás zájem o naše malé vystoupení, které jsme opakovali třikrát.

Zpívání pokračuje i v novém roce, kdy se setkáváme vždy ve čtvrtek ráno, abychom si společně zazpívali lidové písně i písničky z pohádek.

Mgr. Ludmila Slezáková

Třídní schůzky 9.1.2018

Třídní schůzky 9.1.2018

Třída Den Hodina
I. třída Úterý 9.1.2018 12.45-15.00
II. třída Úterý 9.1.2018 11.50-15.00
III. třída Úterý 9.1.2018 12.45-15.00
IV. třída Úterý 9.1.2018 13.15-14.30
V. třída Úterý 9.1.2018 14.30-15.45 v případě nutnosti
VI. třída Úterý 9.1.2018 13.30-15.30
VII. třída Úterý 9.1.2018 13.00-15.00 podle rozpisu
VIII. třída Úterý 9.1.2018 14.00-15.30
IX. třída Úterý 9.1.2018 podle rozpisu

 

Beseda s hasiči

Ve čtvrtek 21.12. 2017 do základní školy v Moravské Chrastové zavítali členové profesionálního hasičského sboru ve Svitavách kpt. Mgr. Vlastimil Štrumfa a por. Ing. Alena Cejpová. V besedě, které se zúčastnili žáci 1.- 9. ročníku, jsme se dozvěděli řadu zajímavých věcí, například jak vznikly profesionální hasičské sbory, proč musí dispečer na hasičském dispečinku lokalizovat místo požáru nebo jak to přesně probíhá na zásahu. Prostřednictvím prezentace nám členové sboru ukázali fotky z nejrůznějších výjezdů (požár budovy, srážka vozidla s vlakem, záchrana tonoucího, atd.) a nechyběl ani prostor pro otázky žáků nebo ukázka profesionální hasičské výstroje. Celá akce se všem moc líbila a pevně doufáme, že k nám hasiči zase s nějakou zajímavou besedou brzo zavítají.

Vojtěch Petrů, žák 8. ročníku