INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
  dětí v přípravné třídě
  žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 • i nadále je povolena osobní přítomnost:
  dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
  žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
  žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
  při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

A nadále je povoleno:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
  konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
 • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
  o konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Výuka na dálku, 4. třída, od 1.3.2021

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Konzultace v pondělí – pozastaveny. On – line výuka beze změn. Úkoly posílejte na můj e – mail. 

 • Číst knížku + Čtenářský deník
 • Sebehodnocení – pracovní list
 • Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského – uč. tabulka str. 56
 • Čj D – písemně 58/11, 59/15
  Čj – pracovní listy, koncovky podstatných jmen
 • M – Písemné násobení dvojciferným činitelem
  M D – písemně 37/17, 22
  M – pracovní sešit 1. díl – odevzdat, až se vrátíme do školy
  Matýsek – 3. kolo
 • Vl uč. 6, 7 + zápis
  b) Mladší doba kamenná – doba prvních zemědělců
  – pole, vznik vykácením a vypalováním pralesů
  – obdělávání polí, setí a sklízení obilí
  – nářadí ze dřeva, z kamene
  – chov domácích zvířat ( mléko, vlna, maso )
  – první zemědělci se objevili na našem území kolem roku 5 000 před naším letopočtem
  – keramika, první nádoby z hlíny + obrázek
  2) Doba bronzová
  – zpracování kovů, slévání, první rozšířená slitina – bronz
  – vyrábění nástrojů, zbraní, šperků + obrázek
  3) Doba železná
  – osvědčilo se železo
  – kolem roku 400 př. n. l. přicházejí na naše území Keltové
 • Př – uč. str. 42 – 44
  Pole – ekosystém uměle vytvořený člověkem
  Rostliny
  Obilniny – plody ( obilky ), obilky ( zrna ) uloženy v klasech
  žně – sklizeň obilí ( kombajny ), obilí se skladuje v silech
  pšenice setá – mouka, pečivo ( chléb, rohlíky, buchty )
  žito seté – tmavá mouka ( chléb )
  ječmen obecný – použití k výrobě piva, kroupy, krmivo pro hospodářská zvířata
  oves setý – ovesné vločky, krmivo
  kukuřice setá – popcorn, krmivo  + obrázek
  Okopaniny
  lilek brambor – podzemní hlízy ( brambory ), z hlíz se vyrábí škrob, líh
  řepa cukrovka – kořen ( bulva ), výroba cukru
  řepa krmná – bulva, krmivo hosp. zvířat + obrázek

Dobrovolný úkol

Hasičská zbrojnice – obrázek
Dárečky pro budoucí prvňáčky k zápisu ( výrobky z papíru )
Turistická výzva – akce pozastavena
Literární soutěž ČEŠTINA 21. STOLETÍ – nová slova, nové výrazy

Rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci.

Buďte zdraví a mějte se hezky.

Mgr. Drahomíra Blažková

 

Distanční výuka

Vážení rodiče a milé děti,

protože od pondělí 1. 3. budou uzavřeny celé školy, tedy i první a druhá třída, bude nutné vyučovat opět online. Děti, které nemají možnost připojení se k výuce, budou spolupracovat stejně jako v předchozím období. Budou si zadané úkoly vyplňovat samostatně.

Každý den bude výuka od 10. 00hod. Budeme mít vždy ČJ, M. Pouze v pátek bude bývat jenom Prv. Budeme ji mít každý druhý týden. Tento týden hodina bude, příští pátek tedy ne. V pondělí 1.3. vyzkoušíme v 10.00 krátké spojení. Budeme číst. Přichystejte si čítanky.

Podrobné informace ohledně distanční výuky jsem odeslala všem rodičům na email. Prosím o naši vzájemnou komunikaci přes email nebo telefonicky. 

Děkuji všem rodičům za spolupráci

Lenka Karlíková

AJ – Seidlová, 4. třída (22. – 26. 2.)

 1. Good afternoon, children :-),
  zasílám vám úkoly na tento týden: 
  Pravidelně si opakujte časování slovesa to be – kladná věta.
 2. Ve WocaBee si procvičujte nová slovíčka – učebnice str. 24, 25.
       V pondělí 1. 3. si na ně napíšete test (7 – 20 hod.)
 3. V příloze Vám zasílám pracovní list, který jsme dělali v hodině.
       První stranu si vytisněte a nalepte si ji do sešitu.
       Pokud by si někdo z vás chtěl doma sloveso to be procvičovat, najde v příloze       stejný, ale nevyplněný prac. list.
 4. DÚ na páteční hodinu – prac. sešit, str. 24, cvičení 2, 3.
        Zasílat mi to tentokrát nemusíte, úkol si zkontrolujeme v pátek.
        Cvičení 2 vychází z příběhu, který jsme dnes četli – učebnice, str. 24. 
  V případě potřeby mě kontaktujte.    
  Have a nice day :-)!Seidlová I.

Angličtina, 4. ročník, Marie Trundová, zadání na 22. – 28. 2. 2021

Vážení rodiče a milí čtvrťáci,

dnes jsme v hodině opakovali lekce 9 – 12, tj. následující cv. v učebnici (ústně): 21/4; 23/4; 25/4; 26/4; 27/5.

Zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete do neděle 28. 2. 2021 na trundova.marie@seznam.cz

 1. Slovíčka Uč. 28, 29 – vypsat do slovníčku (sešit Vocabulary) a naučit se je.
 2. Zopakovat si slovní zásobu oblečení (podle obr. Uč. 29/4). 

Online cvičení – oblečení (dobrovolné):

Clothes match – Labelled diagram (wordwall.net)

Clothes – Anagram (wordwall.net)

Pro odvážné – obsahuje slovíčka navíc:

Clothes – Balloon pop (wordwall.net)

 • Zápis do sešitu:

===================================================

22th February

 • Sloveso být – stažené tvary
  I am = I’m
  you are = you’re
  he is = he’s
  she is = she’s
  it is = it’s
  we are = we’re
  you are = you’re
  they are = they’re
 • Zápor
  I’m not – já nejsem
  he/she/it isn’t –  on/ona/ono není
  we/you/they aren’t –  my/vy/oni…

================================================

Procvičovat výslovnost s nahrávkou (Uč. 25/4, nahrávka 32 – je na MS Teams, složka Soubory).

 1. WocaBee – pro přihlášené

Pokud se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište.

Přeji Vám krásný den a zůstaňte zdraví!

Marie Trundová

 

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 24. 2. – 2. 3. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

dnes jsme v hodině probírali Uč. 27/2 a Uč. 28.

Zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte

a pošlete do úterý 2. 3. 2021. na trundova.marie@seznam.cz

 1. Následující slovíčkavypsat do slovníčku (sešit Vocabulary) a naučit se je:
  Naughty horse
  bin                     odpadkový koš
  library               knihovna (budova)
  horse                kůň
  naughty           zlobivý
  look for            hledat
  of course         samozřejmě
  round and round            kolem dokola
  run round this town       běhat po tomto městě

  (Nahrávky výslovnosti – v MS Teams – složka Soubory.)

 2. PS 26 – celá strana (cv. 1 je podle Uč. 28)
 3. PS 57 – vystřihnout a slepit (můžete i vybarvit)

 1. WocaBee (pro přihlášené)
 2. Dobrovolné hry na slovíčka – have fun! 😊

In the town – Whack-a-mole (wordwall.net)

In the town – Gameshow quiz (wordwall.net)

Nahrávky i další materiály jsou v MS Teams, složka Soubory.

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi.

Všem přeji krásný den!

Marie Trundová

 

Výuka na dálku, 4. třída, od 22.2.2021

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Konzultace – pondělí 9, 30 – 10, 30 hodin. Možnost odevzdat sešity, zváženou pomerančovou kůru, obrázek do výtvarné soutěže Barvy vody, Albatros – knižní objednávku, vyzvednout si M – pracovní sešit 2. díl, pracovní listy. Úkoly můžete posílat na můj e – mail. 

 • Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského, učebnice str. 55, 56 – tabulka
 • Čj D – písemně, uč.  str. 57/7
  Čj Š – prac. list A5 , pravopis – nalepit
  Čj – prac. list A4, koncovky podstatných jmen 
 • M D písemně – uč. 32/ 14, 15 – zápis, výpočet, odpověď, 32/20 poslední 4. př. + ZK
  M – pracovní sešit 2. díl, procvičování učiva str. 1, 2
  M – pracovní sešit 1. díl – odevzdat
  MG – úterý on – line výuka, rýsovací potřeby
 • Vl str. 5, 6 + zápis
  ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU
  Doba kamenná
  – hlavní nástroj, opracovaný kámen ( pěstní klín ), sloužil k řezání, sekání, jako zbraň
  a) Starší doba kamenná – doba lovců a sběračů
  První lidé dnešního typu začali na našem území žít asi před 40 000 lety.
  – živili se sbíráním lesních plodů, semen, lovem drobné zvěře, lov mamutů v poslední době ledové
  – pohybovali se po krajině v menších tlupách
  – přespávali v jeskyních, chýších z větví, kostí, kůží
  – oheň, velký objev, chránil před zimou i zvěří, usnadnil přípravu potravy
  – jednoduchá řeč pomocí posunků, postupně začala vznikat lidská řeč
  Archeologové – vědci, objevili různé předměty, vykopávky
  – sošky, Věstonická venuše ( Morava – Dolní Věstonice )
  – rytiny na kostech, klech, nálezy hrobů s dary zemřelému
  Zdeněk Burian – autor mnoha maleb a ilustrací, které zachycují období pravěku
  Eduard  Štorch – Lovci mamutů + obrázek
  + pracovní list, nalepit do sešitu, zajímavosti, křížovka, čtyřsměrka
  Čítanka – Lidé v pravěku 95 – 97
 • Př 39 + zápis
  Člověk a louka a pastvina
  – hory, v nížinách na prudkých svazích
  – užitek pro člověka, zdroj krmiva, seno
  – keře ( růže šípková ), stromy, slouží pro živočichy, úkryt, k rozmnožování, přezimování, zdroj potravy
  – vzácné rostliny, orchideje ( prstnatec májový ) + obrázek
 • Př – prac. list, Víte, že… zajímavosti, nalepit do sešitu

Dobrovolný úkol – Hasičská stanice – namalujte, jak by měla podle vašich představ vypadat hasičská stanice nebo namalujte stanici, která se nachází v naší obci, případně kterou jste viděli a líbí se vám. ( Dávají za nás ruku do ohně – Pardubice )

Děkuji rodičům a prarodičům za spolupráci.

Mějte se hezky a buďte zdraví.

Mgr. Drahomíra Blažková

Výtvarná soutěž na téma “Tři králové v roce 2021”

Vážené paní ředitelko,

děkujeme za Váš zájem a zaslání obrázků dětí do naší výtvarné soutěže. S radostí bych Vám chtěla oznámit, že dvě z vašich dětí se umístily na krásném 1. a 3. místě ve II.  kategorii (věk 8 -12 let).

1.místo získala Eliška Houdková a dále 3.místo ve stejné kategorii získala Anna Opršalová. Gratulujeme výherkyním a zároveň bychom chtěli popřát všem dětem hodně tvořivé inspirace i v této nelehké době.  

Ceny pro tato děvčata bychom zaslali spolu s diplomy poštou. Zároveň jsem Vás chtěla poprosit o to, zda bychom si mohli ponechat všechny výkresy, které jste do soutěže zaslali. Využili bychom je k výzdobě v našich domovech.

Přeji vše dobré.

S pozdravem

Zdislava Dvořáková
asistentka ředitelky Charity Jeseník


 
 

Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 10. 2. – 23. 2. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

dnes jsme v hodině probírali frázi There is (kladná věta a otázka): Uč. 26 a 27/1

Zde je zadání DÚ na následující dva týdny. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi na trundova.marie@seznam.cz do úterý 23. 2. 2021.

 1. Opakujte si slovíčka Unit 3 – In the town + WocaBee(pro přihlášené)
 2. Ústně si procvičujte věty Uč. 26/1, 26/3, 27/1
 3. Zápis do sešitu:

===============================================================

                                                                                               10th February

THERE IS

Když chci anglicky vyjádřit, že někde něco je, musím použít frázi there is (there’s)

Slovo there nepřekládám.

 • There’s a shop in this town.
  V tomto městě je obchod.
 • Is there a bank in this town?
  Je v tomto městě banka?
 • Yes, there is.     Ano, je.
 • No, there isn’t. Ne, není.

PAMATUJ!

Angličtina má jiný slovosled než čeština.

=============================================================

 1. PS 24, 25

 Nahrávky i další materiály jsou v MS Teams, složka Soubory.

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi na trundova.marie@seznam.cz

Přeji všem krásné jarní prázdniny!

Marie Trundová