Zápis do 1. třídy 2019/2020

Doporučujeme

Základní škola Brněnec, Mor. Chrastová 100, okres Svitavy

    Oznámení o konání zápisu do 1. třídy 

Ředitelství ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová 100
oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy  
pro školní rok 2019/2020 
se koná dne
4.4. 2019 v době od 8,00 do 16,00 hod.
v budově školy v Brněnci.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1.9.2012 do 31.8.2013 a starší, které dosud školu nenavštěvují.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a přezůvky.

ředitelka školy: Mgr. Kašparová Lenka

Březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů

První jarní měsíc je spojován kromě jiného s literaturou, čtením, knihou. Ve čtvrtek 14. 3. 2019 navštívili žáci 2. třídy ZŠ Brněnec Místní knihovnu v Moravské Chrastové. 

Tématem k povídání i hrám byly pohádky, pohádkový kvíz a pohádkové dvojice. Velkou pozornost jsme věnovali také Čtenářským deníkům, které děti paní knihovnici Ivanovové přinesly ukázat. 

Dozvěděli jsme se i knižní tipy na vhodnou četbu pro děti. Prohlédli jsme si časopis CVAK! … a baví mě číst, časopis pro mladé čtenáře, ze kterého vyplynul i dobrovolný domácí úkol. Děti se měly zeptat všech nejbližších z rodiny, jakou knížku měli nejraději, když jim bylo zrovna tolik let, co nyní dětem. Zjištěné knihy bylo nutné zapsat do stromu života – Knihy naší rodiny. Hotový knižní strom hezky ukazoval, jestli byla v rodině oblíbená kniha, předávaná z generace na generaci, nebo co člen rodiny to jiný vkus.

Zajímal nás mimo jiné i ohlas na pravidelně obměňovanou výstavku výtvarných prací žáků ZŠ Brněnec. Velmi nás potěšilo, že se dětské práce návštěvníkům knihovny líbí, a kdyby mohli známkovat, obdržely by děti za své výrobky samé 1.

Poděkovali jsme paní Ivanovové za příjemné dopoledne a těšíme se na další setkání a spolupráci.

Mgr. Drahomíra Blažková

Turnaj v basketbalu

8. března 2019 od jedenácti hodin se konal na naší škole turnaj v basketbalu neboli košíkové. Mezi sebou soutěžili kluci ze 4. až 6. třídy. A po nich své síly změřili chlapci ze 7. až 9. ročníku. Turnaj se konal pod vedením pana učitele K. Radimeckého. Vítězným třídám gratulujeme!

Mgr. Aneta Moravcová

1. místo: 5. třída

2. místo: 6. třída

3. místo: 4. třída

1. místo: 9A

2. místo: 9B

3. místo: 8. třída

4. místo: 7. třída

Přehlídka dětských recitátorů

V úterý 26. 2. 2019 se naši nejlepší recitátoři z prvního stupně zúčastnili oblastního kola přehlídky dětských recitátorů. Přehlídku pořádalo Středisko volného času Svitavy a konala se v divadle Trám.           

Naši školu reprezentovalo šest žáků. V nulté kategorii vystoupili Jan Kaderka a Tereza Hájková, v první kategorii Kristýna Šmerdová, Radka Blašková a Alžběta Veitová, v druhé kategorii Adéla Kašparová. Celý soutěžní den byl pro žáky velice poučný a zábavný. Před začátkem každé kategorie si děti zahrály dramatické hry a absolvovaly hlasovou průpravu pod vedením Jany Mandlové ze svitavské Dramatické školičky.  Samotná recitace probíhala na divadelním pódiu před odbornou porotou a publikem tvořeným ostatními dětskými recitátory. Mezi dvěma desítkami soutěžících v každé kategorii se naši žáci neztratili. Honzík Kaderka obdržel od poroty krásné čestné uznání a dostal mnoho hlasů i od ostatních dětí, které udělovaly diváckou cenu. I ostatním žákům se přednes povedl a sklidili zasloužený potlesk.  Na konci soutěže měli žáci možnost individuálně konzultovat svůj výkon s porotou a obdrželi cenné rady.

Po soutěži jsme využili čas do odjezdu vlaku. Prohlédli jsme si svitavské náměstí, odměnili se v cukrárně a navštívili svitavskou knihovnu. Zde jsme na dětském oddělení s paní knihovnicí hledali inspiraci a prohlíželi texty, které by byly vhodné pro přednes v dalším ročníku soutěže.

                                                                                          Mgr. Lenka Karlíková

4. TŘÍDA SE STAVEBNICÍ MERKUR

Snad každý, kdo uslyší slovo MERKUR, si vzpomene na planetu naší sluneční soustavy. Ale většina snad i na nejznámější českou hračku stejného názvu. MERKUR je značka kovových stavebnic, vláčků a učebních pomůcek, která vznikla počátkem dvacátého století v Polici nad Metují.

Tuto kovovou konstrukční stavebnici si v hodinách pracovních činností vyzkoušeli žáci 4. třídy. Tato stavebnice nabízí jiný rozměr skládání, který tolik připomíná činnost dospělých. Možná právě proto děti 4. třídy tolik zaujala a bavila.

Děti si vyrobily podle přiložených plánků různé modely aut, sání, různé modely židliček, houpaček a mnoho jiných konstrukcí. Obohacení hodin pracovních činností bylo pro žáky velmi zábavné a zajímavé.

Denisa Báčová

Recitační soutěž žáků 2. stupně

První březnový pátek se vybraní žáci 6. až 9. třídy společně sešli, aby poměřili své síly v recitaci poezie. Hodnotil se celkový přednes, schopnost vystupovat před publikem, výslovnost a připravený mluvený projev.

Přednášely se básnické texty slavných autorů mimo jiné J. Seiferta, J.V. Sládka, K. H. Máchy, J. Nerudy, Z. Svěráka, E. Frynty, F. Šrámka, K. Kryla a dalších.

Všem zúčastněným žákům patří velká gratulace nejen za snahu naučit se zpaměti něco navíc, ale i za odvahu vystoupit na veřejnosti. Gratulujeme!

Mgr. Aneta Moravcová

1 místo: Vojta Petrů (9. třída)
báseň: K. Kryl – Vánoční

2. místo: Karolína Přichystalová (6. třída)
báseň: Z. Svěrák – Koloběžka

3. místo: Matěj Kašpar (7. třída)
báseň: J. Neruda – Romance o Karlu IV.

Čestná uznání:

Roman Heger (7. třída)
Michal Střecha (9. třída)
Tereza Čermáková (9. třída)

Live to tell aneb povídáme si o životě

V pondělí 25. února nám přijel do Lidového domu v Moravské Chrastové zazpívat devatenáctiletý zpěvák a herec Kristián Alexander Šebek. Je známý především ze soutěže Česko Slovensko má talent z roku 2015, kde se probojoval až do divadelního finále. Sálem zněly hity od skupiny Chinaski nebo Nightwork. Zpívalo se, tleskalo, tancovalo a žáci nadšeně skandovali téměř jako na opravdovém koncertu.

Kristián Alexander Šebek diskutoval se žáky o aktuálních problémech dnešní doby. Upozornil na rizika spojená s používáním internetu a sociálních sítí. Mluvilo se o Instagramu, Facebooku nebo webových stránkách You-toube.Vysvětlil žákům, že kromě vzdělávací funkce nám internet bere soukromí a normální život se mnohdy mění ve virtuální svět. Na jedné straně zdůraznil, co všechno nám internet umožňuje a jak nám usnadňuje práci. Na  druhou stranu má ale také i své stinné stránky. Např. to že normální komunikace z očí do očí se z našeho života pomalu ale jistě vytrácí.

Program žáky zaujal nejen svou aktuálností ale i vtipným podáním mladého jen o pár let staršího člověka než jsou oni sami. S žáky se rozloučil slovy: Moderní technologie ANO ale všeho s mírou!

Mgr. Aneta Moravcová

ě

Matematická soutěž Matýsek pro 4. a 5. ročník

I v letošním roce se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili oblastní korespondenční soutěže Matýsek. V jednotlivých kolech plní zadané úkoly, kde musí použít logické myšlení a matematické úkony. Mají za sebou již 2 kola a jejich umístění je výborné.

Žák 4. ročníku Libor Oujezdský má prozatímně plný počet bodů, tj. 50. Kryštof Blinka s 37,5 body, Adéla Kašparová s 37 body, Patrik Vlček s 36 body a Veronika Taberyová s 32,5 body se pohybují v 1. polovině úspěšných řešitelů. Pěkného výsledku dosáhly i Michaela Knötigová a Vendula Mušzyňská s 29,5 body.

Držíme jim pěsti i do 3. kola a přejeme hodně matematických úspěchů.

Mgr. Lenka Kašparová

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 14. února 2019 pořádala ZŠ Brněnec školní kolo recitační soutěže. S básněmi se představili žáci 1. stupně, kteří byli po celou dobu podporováni hlasitým potleskem publika.

Role moderátorky soutěžního klání se úspěšně zhostila Anička z 2. třídy. Zatímco odborná porota z vyučujících prvního stupně hodnotila, děti si pod vedením Sofinky, Aničky a Radušky protáhly svá těla při pohybových písničkách Hoky, koky, Chytrý muž, Na tý louce zelený.

Jak vše nakonec dopadlo? Porota neměla jednoduchý úkol a rozhodla takto:

1. třída

1. místo Jan Kaderka – Radek Malý: Patálie s dýní

2. místo Natali Přibylová – Daniela Fischerová: Pavučinka 

3. místo Tereza Hájková – Daniela Fischerová: Dopis Ježíškovi

2. třída

1. místo Kristýna Šmerdová – František Hrubín: Červená Karkulka

2. místo Radka Blašková – Jan Hostáň: Myška a makovice

3. místo Kristýna Kašparová – Jiří Žáček: Ušaté torpédo

3. třída

1. místo Alžběta Veitová – Jiří Žáček: Jak šli bratři pro kládu

2.místo Adéla Knötigová – Emanuel Frynta: Óda na lelky

3. třída Iva Šedová – Jiří žáček: Ufo, ufo, ufoni

4. třída

1. místo Adéla Kašparová – Jiří Žáček: Malá zmoklá slepice

2. místo Lucie Schusterová – Emanuel Frynta: Angličané

3. místo Eliška Poršová – Zdeněk Svěrák: Psí písnička

5. třída

1. místo Karolína Kalasová – Josef Brukner: Večerní krajina

2. místo Veronika Taberyová – Jiří Dědeček: Vánoce na Marsu

3. místo Sabina  Kubešová– Jiří Suchý: Píseň o Praze

Vítězům srdečně gratulujeme! Získali medaile a pochvalné listy. Všem soutěžícím děkujeme za účast, snahu i příjemně prožité dopoledne. Sladkou odměnu si zasloužili všichni účinkující. 

Dětem, které budou reprezentovat ZŠ Brněnec v Městském kole přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách, držíme palce!

Mgr. Drahomíra Blažková