Šesťáci v Lednici

Přechod na druhý stupeň bývá pro žáky základní školy spojen s řadou změn a nových povinností. Některé změny jsou pro ně ale velmi příjemné a jedna obzvlášť – dvoudenní školní výlet. A tak se i letošní šesťáci dočkali svého prvního výletu s noclehem.

Na naší škole se již stalo tradicí, že v šesté třídě jezdíme s dětmi do Lednice. Ani letošní rok nebyl výjimkou a slunečné dny na konci června jsme strávili v malebném lednickém areálu.

Žáci si prohlédli zámek a jeho okolí, podívali se do zámeckého skleníku, prošli se rozlehlými zahradami. Na cestě k Minaretu byl náš výlet ozvláštněn nečekaným a příjemným setkáním s paní Danou Batulkovou, známou herečkou, která se s dětmi vyfotila. 

Po výstupu na Minaret jsme lodí dopluli k Janovu hradu a pak naše cesta vedla do kempu Apollo. Druhý den jsme si prohlédli Apollonův chrám a pak už nás čekala jen cesta domů.

Výlet se nám velmi vydařil, po celou dobu panovala pohodová a veselá nálada a i počasí nám přálo. Co víc si můžeme přát.

 

Mgr. Helena Peterková
Mgr. Petra Šípková
žáci 6. ročníku

 

Poslední společný výlet

Deváťáci jsou prima parta, na kterou je spoleh a se kterou je mi dobře. Bylo tedy pro mě příjemné strávit několik posledních školních dnů společně s nimi v Beskydech.

Naše první cesta vedla do Štramberka. Potom, co se nám podařilo bez větších problémů zdolat 40 m vysokou Trúbu, nás ve svém království čekal pan Jeřábek, aby nám přiblížil tajemný svět ještěrů, hadů a pyraní. Většina z nás se dostala do přímého kontaktu s těmito živočichy poprvé. Také jsme měli možnost pozorovat, jak loví.

Večer jsme se ubytovali v chatkách v rožnovském kempu Sport. Odtud jsme druhý den ráno po snídani vyrazili pěšky na Radhošť a pak dál kolem sochy Radegasta až na Pustevny. Tato turistická trasa je poměrně náročná, přesto jsme ji všichni zvládli, a to bez reptání a většinou s úsměvem 😊 Odměnou pak pro nás byl pozdní oběd na Pustevnách a zpáteční jízda do Rožnova na koloběžkách. Po takovém výšlapu se nám večer hezky usínalo.

Třetí den už bylo třeba unavené nohy a celé tělo šetřit. Proto jsme před odjezdem domů zvolili už jen málo fyzicky náročnou prohlídku rožnovského skanzenu. Prošli jsme areál Dřevěného městečka, kde jsou mimo jiné na Valašském Slavíně pochovány některé významné osobnosti, jejichž život byl nějakým způsobem spojen s beskydským krajem, např. olympijští vítězové Jiří Raška, Ludvík Daněk a Emil Zátopek, spisovatel Jan Karafiát, Jarmila Šuláková nebo třeba bratři Jaroňkové (zakladatelé skanzenu).

Dopoledne uteklo jako voda a nás čekala už jen dlouhá cesta vlakem domů. Ve Březové jsme vystupovali z rychlíku unavení, ale plní nových zážitků.

Mgr. Šárka Dirrová

 

Sedmáci v Olomouci

Konec školního roku se nedočkavě přiblížil na dosah, a tak pro žáky 7. ročníku přišla očekávaná odměna v podobě školního výletu do historické Olomouce – metropole Hané v pondělí 25.6. až do úterý 26.6. 2018. Na začátku našeho výletu jsme si prohlédli nejznámější pamětihodnosti v centru, na Horním a Dolním náměstí městskou radnici s orlojem, kašny s mytologickou tematikou nebo Olomouc z ptačí perspektivy na plastickém modelu města.

Vycházku po městě jsme zakončili rozchodem v obchodní galerii Šantovka, kde jsme doplnili zásoby a vydali se směrem Svatý kopeček do vyhlášené olomoucké zoo. Znaveni po dni bohatém na zážitky jsme se těšili na ubytování v chatkách v Radíkově, které jsme si ale museli zasloužit zdoláním prudkého kopce. Druhý den výletu se nesl v duchu vodních radovánek v Aquaparku Olomouc s tobogánem, skluzavkami a obávaným trychtýřem, kdy člověk nejdříve sjíždí prudkou skluzavku, následuje točení se víru trychtýře a dopad skoro po hlavě dolů do hluboké vody.

Pak už jen nezbývalo nic jiného než se s Olomoucí rozloučit, vydat se vlakem domů, v pátek vyzvednout vysvědčení a přivítat letní prázdniny. 

Ing. Andrea Dvořáková

Výuka naruby

Dne 19. 6. si žáci 9. ročníku při příležitosti projektu „Výuka naruby“ vyzkoušeli, jaké to je stát se na jeden den kantorem. Výuka probíhala na škole v Brněnci. Žáci vyučovali v 1., 2. a 3. třídě – český jazyk, matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu, ale také tělesnou výchovu. Všichni žáci si díky projektu předběžně ujasnili, co chtějí nebo co nechtějí v životě dělat za povolání. Jako učitelé si museli pro své mladší spolužáky vytvořit přípravu na každou hodinu. Někteří deváťáci stihli v hodině vše podle plánu, některým čas chyběl a nakonec někteří stihli vše, co si připravili dříve a zbylých deset minut do zvonění museli improvizovat.

 Žákům deváté třídy se příprava na výuku a následné samotné učení malých školáků povedlo a určitě si tento den užili stejně jako já.

                                                                                                                  Žákyně 9.třídy

Tento den „Výuky naruby“ se mi moc líbil. Učila jsem český jazyk v první a třetí třídě. Na začátku jsem se trochu bála a byla nervózní, ale jakmile jsem si stoupla před tabuli, docela ze mě počáteční stres opadl. Děti byly moc hodné a krásně s námi spolupracovaly. Stát se na chvíli paní učitelkou byla pro mě cenná zkušenost. Chtěla bych se jednou tímto povoláním živit, takže pro mě tento projekt byl super. Ujistila jsem se, že mě to bude bavit.
                                                                                                                 Žákyně 9.třídy

V úterý 19. 6. 2018 se žáci deváté třídy stali na jedno dopoledne učiteli žáků první, druhé a třetí třídy. Deváťáci se na výuku pečlivě připravovali. K dispozici měli výukové materiály od kantorek nižších ročníků, ale někteří si vytvořili své vlastní pracovní listy do českého jazyka, čtení a matematiky.

Tento projekt umožnil studentům vytvořit si alespoň malou představu o práci pedagogů. Z mého pohledu se nové role všichni žáci deváté třídy chopili skvěle. Největším důkazem toho byly radostné a spokojené tváře našich nejmladších, kterým se výuka naruby líbila.
                                                                                                    Mgr. Šípková Petra

           

 

 

Úspěšný školní rok 2017/2018

V letošním školním roce jsme ve škole zažili mnoho radosti. Žáci výborně reprezentovali naši školu v řadě soutěží, jmenujme například umístění na stupních vítězů v soutěži Mladý zahrádkář, v literární soutěži O pardubický pramínek nebo v matematické soutěži Mates. 

To, že jsou žáci ZŠ Brněnec šikovní a dosahují tak krásných úspěchů, už po zkušenostech z minulých let možná nikoho nepřekvapí. Naše škola má ale v tomto školním roce ještě další eso v rukávu. S radostí se musíme pochlubit, že našim učitelům a učitelkám se daří nejen v profesním, ale také v osobním životě, a proto jsme se radovali ne z jedné, ale rovnou ze tří svateb našich kolegyní.

Kromě zimy měly naše nevěsty zastoupení v každém ročním období. Na podzim se z Andrey Luňáčkové stala paní Dvořáková, jaro se neslo ve znamení svatby Ludmily Slezákové, nyní paní Dobešové a o letní svatbu se postarala paní Denisa Báčová, dříve slečna Částková.

Celý kolektiv zaměstnanců přeje všem novomanželům mnoho štěstí do společné cesty životem!

Výlet 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 14.6.2018 se žáci čtvrtého a pátého ročníku vydali na školní výlet. Letos byl naším cílem hrad a zámek Potštejn.

Nejprve jsme navštívili hrad, kde nás čekala velmi zajímavá prohlídka s výkladem.

Naše další cesta vedla na zámek Potštejn. Téma letošní prohlídky bylo „Hraběnčiny nové šaty“. Prohlídka byla hraná, v kostýmech a žáky moc pobavila. Součástí programu byla stezka v zámeckém parku, kde pro žáky byly připraveny různé úkoly.

Po prohlídce čekala děti prohlídka sklepení Bubákov. Na závěr školního výletu jsme se zastavili v Ústí nad Orlicí, kde měli žáci rozchod.

                                                                  Mgr. Zuzana Vymazalová, Denisa Částková

 

Pasování na čtenáře

V pátek 8. 6. 2018 se v Místní knihovně v Brněnci – Moravské Chrastové uskutečnilo slavnostní pasování na čtenáře.

V rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka knihovnu navštívilo 19 děvčat a chlapců z 1. třídy ZŠ Brněnec.

Za přítomnosti paní ředitelky ZŠ Brněnec Mgr. Lenky Kašparové, paní knihovnice Mgr. Moniky Lžičařové a paní knihovnice Zdeny Ivanovové i pana fotografa Martina Záruby zdárně proběhla čtenářská zkouška. Všechny děti si postupně vylosovaly básničku, kterou nahlas přečetly. Následoval slib čtenářů do rukou rytíře Michala Ježe. Malí žáčci potom poklekli a byli rytířem slavnostně pasováni na čtenáře poklepáním meče. Děti dostaly na památku knížku Bráchova bota i fotografii z akce, za což patří velké poděkování ředitelství ZŠ Brněnec, Knihovně Svitavy a Knihovně Brněnec.
Knížka Bráchova bota vypráví příběh o rodině a sourozencích. Popletený pavouk Jeroným pobaví nejen děti, ale také rodiče. Knížka vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Je to neprodejná publikace určená pro první čtení, vydaná pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu ve školním roce 2017/2018.

Po skončení obřadu jsme využili prostor pro recitaci básně Měsíce i pro přednes veršované pohádky Červená Karkulka. Zahráli jsme si společně hru Abeceda a prohlíželi si dětské knihy. Seznámili jsme se také s projektem Čtení pomáhá.
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Známe všechna písmena, umíme číst, prázdniny mohou začít! Ahoj první třído! Těšíme se nejen na pohodové letní volno, ale i na dobrodružství s knížkami.

Mgr. Drahomíra Blažková

Soutěž Mladý zahrádkář

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili okresního kola nejstarší soutěže v ČR, která je organizovaná Českým svazem zahrádkářů. Zejména některé dívky dopadly skvěle. Nižší kategorii vyhrála Karolína Oujezská a hned za ní, na místě druhém skončila Sára Lidmilová. Karolína tak poustoupila do celostátního kola a zúčastní se 3 denního soustředění v Šumperku. Neztratila se ani žákyně starší kategorie – Tereza Čermáková, která obsadila krásné čtvrté místo.
Úspěšným žákyním blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Kvapilová

Školní výlet 8. třídy – Sedmihorky 2018

V úterý 15. května se žáci osmé třídy vydali na školní výlet do Českého Ráje. I přes nepřízeň počasí si výlet skvěle užili. V překrásné přírodě si během dvou několikahodinových túr zlepšili fyzickou kondici a pokochali se překrásnými výhledy do skalních měst.

 Večery pak trávili hraním her v jednom z nejoblíbenějších kempů ČR v Sedmihorkách. Jedním z nejsilnějších zážitků byla pro děti plavba na kánoi a pramici.

 Ve čtvrtek se všichni sice unavení, ale spokojení a plni zážitků vrátili bez újmy na zdraví domů.

                                                                       Mgr. Petra Šípková, třídní učitelka 8.třídy