Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým žákům se Základní škola Brněnec může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 360 kg. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našemu sběru došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 4,30 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Jsou to 2 vzrostlé smrky. Nebylo nutné vytěžit 211,06 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 8 krát. Došlo také k úspoře 2 172,65 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 2173 krát. Podařilo se recyklovat 207,08 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 9 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 7,31 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 1300 1€ mincí, nebo 9,03 kg hliníku, který by stačil na výrobu 602 plechovek o objemu 0,33 l.

Děkujeme, že s námi třídíte odpad a společně tak pomáháme šetřit naši přírodu! Ve škole i nadále třídíme tyto odpady – papír, plast, sklo, kovy, menší elektrospotřebiče, použité tonery a cartridge z tiskáren a vybité baterie.

Ing. Andrea Dvořáková

envvyuctovani_osvedceni

Sběr bylin

Už se nám pomalu začíná ozývat slunečné jarní počasí a venku se objevují kromě sněženek a bledulí první jarní květiny a byliny. Stačí se trochu porozhlédnout kolem sebe na vycházce do přírody nebo na zahrádce a najdete spoustu rostlin, které léčí nejen lidské tělo, ale mohou působit blahodárně i na duši člověka.

Sběrem bylinek si osvěžíte svoje znalosti z přírodovědy a odpočinete si od sezení u počítače během distanční výuky. Do sběru se mohou zapojit i další členové rodiny nebo kamarádi a můžete tak příjemně strávit společný čas venku.

V  příloze najdete seznam léčivých rostlin, které lze letos sbírat, a zásady správného sběru, sušení a skladování léčivých rostlin. Usušené byliny můžete nosit do školy v Moravské Chrastové ve dnech tisknutí materiálů (pondělí 14:00-16:00, čtvrtek 9:00-11:00) nebo v případě prezenční výuky osobně do školy. Přinesené bylinky nahlaste vždy třídnímu učiteli (druh a hmotnost). Stále také můžete ve škole odevzdávat usušenou pomerančovou kůru.

 

Děkujeme všem, kdo se do sběru již zapojili nebo teprve zapojí!

Seznam léčivých bylin