Výuka na dálku, 5. třída, Anglický jazyk, od 13.11.2021

Angličtina, 5. ročník, Marie Trundová, zadání na 13. – 19. 1. 2021

Vážení rodiče a milí páťáci,

zde je zadání DÚ na následující týden. Úkoly psané červeně prosím oskenujte/vyfoťte a pošlete mi mailem do úterý 19. 1. 2021.

 1. Vypsat si následující slovíčka do slovníčku a naučit se je. Výslovnost zde:
  Word lists (cambridge.org)The scary book (Uč. str. 18)
  noise                 hluk
  comic                komiks
  chase                honit
  quiet                  tichý
  boring               nudný
  scary                 strašidelný
  I’m bored.        Nudím se.
  I’m scared.       Bojím se.
  Me too.            Já také. 
 1. Uč. 17/2 – ústně, procvičovat otázky a odpovědi, příští online hodinu budu zkoušet rozhovor na známky. S výslovností pomůže nahrávka k Uč. 17/1
 2. PS 15
 3. Dobrovolné: Cvičení na MS Forms – za malou jedničku. 😊
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hQH1Egqt_0ury12ZG7td3Hlzbvz1FslJrRWLXjnfLR1UQVRMQUhDMDNCSVU2Rk04Q0xCQTVPRlBOWC4u

Nahrávky i další materiály jsou opět v MS Teams, složka Soubory.

Jestliže se budete potřebovat na něco zeptat, prosím napište mi.

Přeji Vám pěkný den!

Marie Trundová

trundova.marie@seznam.cz


Výuka na dálku, Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning, pupils :-),

I am sending you a new homework. (Posílám vám nové domácí úkoly):
1) učebnice
     str. 17 – cvičení 1:
     přečtěte si krátký rozhovor
     str. 17 – cvičení 2:
     do sešitu napiš, co lidé (Sam, Carla, Lucy and Nick) dělají na jednotlivých obrázcích.
     Picture 1: 
     Picture 2:
     Picture 3:
     Picture 4:
     Tip: pro snadnější práci si k postavám tužkou napište jména, která lze snadno vyvodit z bublin, které jsou nad obrázky.
 
2)  do slovníčku si napište a naučte se nová slovíčka:
       bored – znuděný
       everybody – všichni, každý
       scary – děsivý, strašidelný
       idea – nápad, myšlenka
       noise – hluk
       chase – honit
       recorder – přehrávač/zobcová flétna
       violin – housle
       piano – klavír
 
3) učebnice, str. 18 – cvičení 1:
     hlasitě si 2 x přečtěte příběh 
4) prac. sešit, str. 16 – cvičení 1
      rozhodněte, zda jsou věty pravdivé -TRUE, nebo nepravdivé – FALSE
 
Úkoly pro dobrovolníky za plusové body :-)
Pro získání plusových bodů stačí, když mi vyplněné prac. listy zašlete.
Naleznete je po kliknutí na jednotlivé odkazy:
 
 
Také doporučuji sledovat následující webové stránky: 
Naleznete zde mnoho zábavných aktivit :-) (hry, videa, básničky,…).
 
Úkoly si společně zkontrolujeme příští hodinu. 
 
Pěkný zbytek týdne :-).
V případě potřeby mě kontaktujte.
Seidlová I.

 

 

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Rozvrh hodin, 4. třída, změna Anglický jazyk

Pro rodiče žáků 4. třídy
 

Dobrý den, vážení rodiče,

abychom si s dětmi lépe procvičili učivo, dojde k navýšení počtu hodin v AJ z jedné na dvě hodiny týdně.
Nově tedy platí:
skupina paní učitelky Seidlové: každé pondělí 8,00 – 8,45 a pátek 8,00 – 8,45 hod.
skupina paní učitelky Trundové: každé pondělí 8,00 – 8,45 a čtvrtek 9,15 – 10,00 hod.
S pozdravem
Vaše učitelky AJ Seidlová I., Trundová M.