Angliáda Jevíčko 2019

Ve středu 23. října 2019 uspořádal již tradičně kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc šestý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2019 určená pro žáky 9. tříd základních škol regionu Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o porovnání svých znalostí a dovedností v anglickém jazyce se svými vrstevníky mezi žáky základních škol neutuchá. V letošním roce do soutěže se zapojilo 102 žáků z celkem 15 základních škol. Účastníci absolvovali test anglického jazyka skládající se ze dvou částí – poslechu s porozuměním na úrovni A2-B1 a četby s porozuměním také na úrovní A2-B1. Po vyhodnocení testu a sečtení výsledků byli nejlepší žáci odměněni hodnotnými cenami od partnerů soutěže, každý účastník si také ale odnesl drobnou pozornost a velice cenné zkušenosti.

A jak se letos zadařilo našim žákům 9. třídy? Tomáš Pospíšil vybojoval fantastické 3. místo s 60 body z celkových 65 možných v konkurenci 102 žáků, Karolína Crhová se umístila na 12. místě s 52 body a Jakub Bednář na 23. místě (48 bodů). Dále se v 2. půlce tabulky soutěže zúčasnili Petr Janků, Tomáš Králíček a Tomáš Jura. Jako škola jsme se umístili na krásném 5. místě z celkových 15 škol, kdy jsme na vítěze-ZŠ Palackého z Moravské Třebové (163 bodů) ztratili pouhé 3 body. Všem našim zúčastněným gratulujeme za parádní výkony v této vyhlášené soutěži, děkujeme nejen za věcné ceny v podobě anglických časopisů a učebnic, ale i za cenné zkušenosti získané absolvováním soutěže! Více na https://www.gymjev.cz/aktuality/angliada-2019-2/.

Ing. Andrea Dvořáková

diplom

Do školy „ Přišel zákon“…

V úterý 22. října 2019 žáci zhlédli a vyslechli výukový pořad s nečekanými fyzikálními jevy.

70 minut akcí a povídání s názornými pomůckami velkými od 20 cm po 2,5 m zaujalo mnohé. Děti se přiměřeně věku dozvěděly hravou formou odpovědi na otázky: Proč jsem? Z čeho jsem? Co můžu? Co už nesmím? a jiné další.

Tématem byly zákony jak lidské tak i přírodní. Mluvilo se o vzniku vesmíru, přeměnách atomu, vzniku života na Zemi, vývoji jednotlivých druhů, o potravních řetězcích a v neposlední řadě i o výjimečnosti člověka jako druhu.

Moderátor přiblížil dětem pojmy práva a svoboda, objasnil vztah já a ti druzí a radil, jak si zvýšit zdravé sebevědomí a nepodlehnout tlaku okolí.

Žáky zaujaly především pokusy a názorné rekvizity fosilií, rostlin i živočichů. Projekt člověk a fyzika je pestrý, netradiční, dosud neprobádaný a pro nás děti bezesporu přínosný.

A. Moravcová, D. Blažková a žáci