Do školy „ Přišel zákon“…

V úterý 22. října 2019 žáci zhlédli a vyslechli výukový pořad s nečekanými fyzikálními jevy.

70 minut akcí a povídání s názornými pomůckami velkými od 20 cm po 2,5 m zaujalo mnohé. Děti se přiměřeně věku dozvěděly hravou formou odpovědi na otázky: Proč jsem? Z čeho jsem? Co můžu? Co už nesmím? a jiné další.

Tématem byly zákony jak lidské tak i přírodní. Mluvilo se o vzniku vesmíru, přeměnách atomu, vzniku života na Zemi, vývoji jednotlivých druhů, o potravních řetězcích a v neposlední řadě i o výjimečnosti člověka jako druhu.

Moderátor přiblížil dětem pojmy práva a svoboda, objasnil vztah já a ti druzí a radil, jak si zvýšit zdravé sebevědomí a nepodlehnout tlaku okolí.

Žáky zaujaly především pokusy a názorné rekvizity fosilií, rostlin i živočichů. Projekt člověk a fyzika je pestrý, netradiční, dosud neprobádaný a pro nás děti bezesporu přínosný.

A. Moravcová, D. Blažková a žáci