Žáci podpořili brněnský Klokánek

Stejně jako v minulých letech jsme se i tentokrát zapojili do happeningu #jsemlaskavec, který vrcholí na Světový den laskavosti, 13. listopadu. V tento den se lidé všude na světě zapojují do dobročinných akcí, konají dobré skutky, … Jinými slovy, snaží být k druhým laskaví.

My jsme se rozhodli pomoci Fondu ohrožených dětí Klokánek Brno. Po dohodě s jeho vedením jsme uspořádali sbírku plyšáků, polštářků a výtvarných a hygienických potřeb. Žáci se do sbírky zapojili opravdu velkoryse. Mladší darovali vlastní plyšáky, nebo šli s rodiči koupit polštářky, hřebínky, sponky do vlasů a další potřebné věci, které děti z Klokánku denně využijí. Někteří starší žáci neváhali uhradit tento nákup z vlastního kapesného.

Sbírku jsme z organizačních důvodů jeli předat až v pondělí 22. listopadu. Naši žáci ani děti z Klokánku se předání kvůli epidemické situaci zúčastnit nemohli. I přesto bylo toto setkání velmi obohacující pro obě strany. Materiály a informace, které jsme při něm dostali, využijeme nejen při výuce. Pozitivní zkušenosti a radost spojená s dobročinností je důležitým krokem na cestě k tomu, aby se z žáků stali v dospělosti lidé, kteří budou pro společnost přínosem.

Za děti z Klokánku děkujeme všem „laskavcům“! Velkým, malým i těm nejmenším, protože nikdo z nás není tak malý, aby nemohl udělat něco pro lepší svět!

Marie Trundová