Světový den srdce (World Heart Day) – 29. září

Světový den srdce si připomínáme každoročně již od roku 2000. Pořádá jej Světová federace srdce pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO). Jejich cílem je upozornit na stále se zvyšující počet kardiovaskulárních onemocnění a především poukázat na důležitost prevence. Na choroby srdce ročně zemřou miliony lidí po celém světě a většina z nich bohužel zbytečně.

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Patří sem infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, mozková mrtvice a další nemoci. Prevence je u srdečních chorob velice důležitá. Pro svoje srdce můžeme udělat mnoho. Zdravý životní styl může významně snížit výskyt nemocí tohoto důležitého orgánu.

Prevence:

 • nekouřit, nevystavovat se ani tzv. pasivnímu kouření
 • vyhýbat se alkoholu
 • dostatek pohybu na zdravém vzduchu
 • zdravě jíst
 • hlídat si krevní tlak
 • hlídat cholesterol
 • dostatek spánku
 • dostatek odpočinku (aktivní i pasivní odpočinek)
 • dobrá nálada
 • omezení stresových faktorů

V rámci Světového dne srdce probíhá mnoho akcí. Nemocnice nabízejí zdarma měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi, měření krevního tlaku či poradenství v oblasti zdravého stravování a prevence kardiovaskulárních chorob.

Zajímavosti o srdci:

 • Mužské srdce váží asi 350 gramů, ženské kolem 300 gramů. Velikost srdce odpovídá zatnuté pěsti.
 • Ročně srdce udeří téměř 38 milionkrát. Ženské srdce bije rychleji.
 • Srdce může tlouci i mimo tělo.
 • Infarkt postihne v ČR denně asi 60 lidí, nejčastěji mezi šestou a dvanáctou hodinou dopoledne.
 • Nejvíc infarktů je na Štědrý den.
 • První úspěšnou operaci srdce provedli lékaři v roce 1896
 • První transplantaci srdce u člověka provedli v roce 1967 v Kapském Městě. U nás to bylo o rok později.

Pečujte o své srdce!
                                                                                                  Ing. Ivana Seidlová