Soutěž Vícejazyčnost je bohatství

I v letošním roce se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže na podporu čtení a psaní v dalším jazyce. Soutěž je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření výtvarných děl na námět přečteného. Hlavním tématem letošního ročníku soutěže byla Příroda ve spojení

Letošního ročníku se zúčastnilo 788 dětí a cca 107 pedagogů ze 40 škol a dalších organizací z celé České republiky ale i zahraničí.

Z naší školy se soutěže zúčastnili žáci třetího až devátého ročníku. Děti třetího ročníku, kteří s angličtinou teprve začínají ztvárnily českou přírodu. Na obrázcích můžeme vidět lesy, louky, zvěř i Mumlavské vodopády. Čtvrťáci si vybrali les. Děti pátého ročníku pojali vaše téma opravdu velkolepě a vůbec se nedrželi při zemi. Vytvářeli především trojrozměrná díla, nad některými se mi zatajil dech. Hojně je inspirovaly prázdninové výlety do zahraničí. Terezka Hájková ztvárnila podmořský svět, Žanetka Charousová si vybrala Chorvatské moře, Matýsek Valehrach se zaměřil na život ve stromě, naše ukrajinská žákyně Evička vykreslila rozhovor srnek ve více jazycích. Milda Rykr psal a kreslil o problematice kácení deštných pralesů v Brazílii a Honzíka Kaderku inspirovalo téma recyklace. V šestém ročníku si žáci vybrali také rozličnou tématiku, například českou, japonskou a švýcarskou přírodu. Dokonce nechyběla příroda Saudské Arábie s textem v anglickém, německém, italském a japonském jazyce. V sedmém ročníku děti vytvářely především knižní díla. Nechybí rakouské Alpy, africká zvířata, norská příroda, New York, Nizozemí, Afrika i Bali. Osmáci vytvořili skupinovou práci na téma Příroda Spojeného Království. Deváťáci si vybrali například Mount Everest, nebo australskou přírodu.

Seznam žáků, jejichž práce byly do soutěže zaslány

3. ročník:
Václav Jachan
Matěj Trofim
Nikola Jonáková
Tereza Loukotová
Adéla Loukotová
Tereza Kopecká
Kateřina Čuhelová
Aleš Blaška (dva obrázky)
Ema Pandulová
Harold Vaňous
Marie Kaderková
Jakub Kolář
Kristýna Čechová
Adam Žižka
Štěpán Ondráček

4. ročník:

Gábina Malásková
Veronika Písaříková
Luboš Kolář
Tomáš Svoboda

5. ročník:
Žaneta Charousová
Tereza Hájková
Jan Kaderka
Eva – Maria Artemenko
Matěj Valehrach
Ondřej Švach
Milan Rykr

6. ročník:
Karolína Pelíšková
Neli Valterová (dva obrázky)
Tereza Hegerová
Michal Petrasz
Skupinka Sluníčka Brněnec (Anna Opršálová, Radka Blašková)
Dominik Pandula
Adam Kulka

7. ročník:
Alžběta Veitová
Šimon Gloser
Lucie Klemšová
Nikola Schusterová
Tereza Kalasová
Kristýna Etzlerová
Ilona Janků
Jáchym Andrlík
Martina Kvapilová
Adéla Knötigová
Viktoria Ragan

8. ročník:

Kolektivní práce skupiny Bobříci Brněnec (Lucie Bednářová, Barbora Kaderková, Monika Kučerová, Eliška Vondálová, Šárka Janková, Adam Svoboda, Jan Supper, Patrik Martinik, Zbyšek Mareček)

9. ročník:

Kolektivní práce Only girls Adély Nečasové a Natálie Jinkové
Vojtěch Felkl
Karolína Kalasová
Sabina Kubešová

Umístění žáků z naší školy:

Kategorie „Jednotlivci od 9 do 12 let“
2. místo: Viktorka Ragan (7. ročník), která ve svém projektu použila angličtinu, francouzštinu, slovenštinu, němčinu a ruština

Ocenění za vynikající účast:
Ondřej Švach (5. ročník), který vymodeloval trojrozměrnou sopku a připojil text o sopce v angličtině

Škola za příkladnou spolupráci
Vybraní žáci se v pátek 11. 11. 2022 zúčastní slavnostního vyhlášení vítězů v Evropském domě v Praze.

Za vzornou reprezentaci školy žákům děkujeme!!!                                                                                                                                                                  Ing. Ivana Seidlová