Devátá třída na TECHNOhrátkách

Naši žáci se 2. listopadu zúčastnili akce TECHNOhrátky, která školáky Pardubického kraje seznamuje s nabídkou technických studijních oborů tohoto regionu. My jsme navštívili Integrovanou střední školu Moravská Třebová a prakticky, soutěživou formou, si vyzkoušeli činnosti z jednotlivých oborů.

Během interaktivní prezentace oborů klempíř, zedník, kuchař – číšník a hotelnictví deváťáci vyráběli plechové štítky, skládali cihlovou vazbu, připravovali bramborový salát a zdobili zákusky. Po krátkém seznámení s oborem bezpečnostně právní činnost třída závodila na překážkové dráze a obor sociální činnost nabídl aktivity spojené s péčí o klienty od kojeneckého až po seniorský věk. Informace, které žáci během celého programu získali si na závěr ověřili ve vědomostní soutěži.

Akce žákům pomohla utvořit si zase o něco jasnější představu o studiu daných oborů i následném uplatnění na trhu práce. Kromě toho přispěly společné zážitky a týmová práce také ke stmelení třídního kolektivu.

Marie Trundová