Hodina Země – 26. 3. 2022

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje města, obce, organizace i jednotlivce ke zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30 hod. 

Akci vymyslel Světový fond na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Protože část času na zlepšení klimatu jsme již ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a svým dílem k šetření energiemi musíme přispět všichni.

Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Proto se musí spojit jednotlivé obce a města a společně hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Proto v sobotu 26. 3. 2022 ve 20. 30 hod. prosím zhasněte ve svých domovech.

Ing. Ivana Seidlová