Den svatého Patrika ve čtvrté a páté třídě

Sedmnáctého března jsme se v naší škole připojili k mnoha lidem po celém světě, kteří slaví Saint Patrick’s Day – Den svatého Patrika. Jde o irský národní svátek, který připomíná tohoto   patrona Smaragdového ostrova, jak se Irsku pro barvu jeho krajiny často přezdívá. Sami Irové i rodiny s irskými kořeny po celém světě si v tento den pyšně připomínají své kulturní a historické dědictví. Na oděvech převládá zelená barva, ulicemi měst procházejí slavnostní průvody a všude uvidíte trojlístky, skřítky leprechauny a irské tanečníky.

Protože to je svátek veselý, po úvodním video-seznámení s krásami Irska, státní vlajkou, mapou Irska a svatým Patrikem jsme vyplňovali tématické pracovní listy, zodpovídali kvízové otázky a nakonec si děti zkusily zatancovat tradiční irský tanec Jig, který se jim velmi líbil. Děti se na tento den vystrojili do zelených oděvů.

Posuďte sami, jak jim to slušelo 😊.

                                                                                Ing. Ivana Seidlová, Denisa Báčová