Den matek

Den matek je významným svátek během kterého děti děkují druhou květnovou neděli maminkám za to, že je vychovaly. 

Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouholetou tradici. Například v Anglii se ženy uctívaly na takzvanou Mateřskou neděli. Myšlenka slavit Den matek pravidelně v mezinárodním měřítku vznikl v USA na začátku 20. století. V České republice se Den matek slavil poprvé v roce 1923. Zasloužila se o to Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka. 

Maminko má, k Tvému svátku 
nesu malou kytičku,
ale zato velkou lásku
mám pro Tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi ve světě nejdražší
a proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.

Přejeme všem maminkám a babičkám všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a radost.

děti a učitelé ZŠ Brněnec