Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od 17.5.2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně ZŠ a to bez rotací. Výuka bude probíhat prezenčně (ve škole každý den).

Žáci budou testováni neinvazivními Ag testy 1x týdně (vždy v pondělí).  Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Nadále platí povinnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole.

Výuka bude probíhat dle běžného poskytnutého rozvrhu. Není již nutné zachovávat homogenitu skupin a tříd. 

Školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Školní jídelna bude v provozu v běžném režimu. Všichni žáci, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně. Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz