Sběr papíru

Od 26.4. 2021 (ráno) do 30.4. 2021 (odpoledne)

pořádá ZŠ Moravská Chrastová sběr papíru.

Kontejner bude umístěn opět nahoře u ČSAD v Moravské Chrastové.

Hmotnost papíru žáci nahlásí třídnímu učiteli. 

Sběru se mohou zúčastnit i občané celé obce.

Za celou školu předem děkujeme.