První den ve škole

V letošním roce jsme započali nový školní rok 2020/2021 symbolicky ve slavnostním duchu přesně 1. září.

V obou budovách školy žáky přivítaly jejich třídní učitelky společně s paní ředitelkou a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, které k nim pronesly srdečný proslov a popřály dětem i rodičům úspěšný start do nového školního roku. Žáčkům prvního ročníku, pro které to byl většinou vytoužený den, a jež se navždy zapíše do jejich paměti, předaly balíčky se školními pomůckami.

Žáci i vyučující byli plni krásných zážitků z prázdnin, které si všichni museli navzájem sdělit, přičemž jim na to zkrácený první vyučovací den ani nestačil. Naštěstí budeme mít ještě mnoho příležitostí k přátelským rozhovorům v průběhu celého školního roku.

Jménem celého učitelského sboru vítáme všechny „staré i nové“ tváře a přejeme jim nejen šťastný start do nového školního roku, ale také to, aby byl úspěšný a abychom jej všichni mohli strávit ve zdech naší milované školy.

Ing. Ivana Seidlová