Mikulášská nadílka

Stejně jako každý rok i letos navštívil naši školu sv. Mikuláš s anděly a čerty. Mikuláš pochválil a povzbudil všechny, kteří se dobře chovají, a zlobivé děti musely svoje skutky napravit. Na prvním stupni recitovaly děti básničky nebo zpívaly. Žáci druhého stupně museli dělat dřepy nebo kliky. Čerti je zkoušeli z různého učiva a někteří zlobivci si svoje hříchy ještě odpracují, protože dostali navíc službu ve třídě.

Mikuláš a celá jeho družina přišli s nadílkou i na obecní úřad, do jídelny, drogerie a mateřské školy. Všude je mile uvítali a na oplátku také odměnili sladkostmi.

Čerti letos naštěstí nikoho do pekla neodnesli, ale napřesrok se Mikuláš přijde zase podívat a zkontrolovat, jak se všichni chovají. Věříme, že situace bude minimálně stejná nebo lepší než letos.

Mgr. Marie Trundová