Informace pro rodiče o hodnocení a klasifikaci žáků

  • Během měsíce dubna budou rodiče informováni o výsledcích vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/21 písemnou formou (e-mailem), případně telefonicky.
  • Po celou dobu distanční výuky mohou rodiče kontaktovat jednotlivé vyučující ohledně prospěchu a klasifikace žáka.