Turistická výzva – najdi co nejvíce turistických známek

Pro žáky byla připravena série procházek v okolí školy, ale také výlety do okolních vesnic, kde žáci bydlí. Minulý týden měli žáci možnost vydat se pro 1. turistickou známku.

Dětem byla poslána mapa a fotka místa, kde je turistická známka ukryta. Do turistické výzvy se zapojili žáci ze všech tříd. Hledání turistické známky žáky velmi bavilo a těšili se na další.

Bohužel kvůli nařízení vlády o volném pohybu osob, musí být tato turistická výzva přerušena. Avšak po skončení omezení se žáci mohou opět těšit na další turistické známky. 

Mgr. Ludmila Portlová