Hodnocení

Hodnocení je pouze orientační, není zásadní a stěžejní pro klasifikaci.

Tempo a objem učiva dělejte dle svých možností a schopností. V případě nejasností volejte, pište, konzultujte se třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu.