Výuka na dálku, 5. třída

Po vzájemné dohodě s rodiči jsou úkoly žákům posílány přímo na e-maily rodičů.