Drakiáda a závod kol do vrchu

V neděli 6. listopadu 2022 se konala Drakiáda a závody kol do vrchu.

Závodníci měli sraz v parčíku plk. Čejky u kapličky, kde byli zaregistrováni a obdrželi startovací číslo. Startovalo se u bytovek pod štěpkovou halou. Cílová rovinka pak byla na prostranství před štěpkovou halou. Počasí závodníkům přálo, celé odpoledne svítilo sluníčko. Nejvíce cyklistů závodilo v kategorii 1. a 2. ročník ZŠ.

Nechyběl účastník, Michael Matějka, který přicestoval až z Brna. Na závod trénoval již cestou, trasu z Brna do Blanska absolvoval na kole :-).
Nejzasloužilejší závodník, pan Miloš Straka, si jízdu do kopce nadělil k letošním narozeninám, jež vyšly právě na den drakiády. Dárkem mu bylo první místo ve speciální kategorii pro zasloužilého sportovce ke speciálnímu datu. Závodníci byli odměněni diplomy a sladkou odměnou.

Zároveň probíhala na louce u štěpkové haly drakiáda. Účastníků bylo spousta, zejména děti předškolního a mladšího školního věku. Mohli jsme shlédnout draky nejrůznějších velikostí, barev a tvarů. Některé děti měly draka zakoupeného a některé si jej vlastnoručně vyrobily doma. Všichni účastníci byli odměněni památečním diplomem.

Na závěr obou akcí se všichni zahřáli u ohně, opekli si špekáčky, které zapíjeli je horkým čajem.

Akci ozvučoval pan Martin Klemša.
 
Výsledky:
 
Kategorie 1. a 2. ročník ZŠ
1. místo: Sofie Ragan
2. místo: Sára Musilová
3. místo: Klára Rozbořilová
4. místo: Ondřej Kolínek
 
Volná kategorie 
1. místo: Michael Matějka
2. místo: Marcela Popelková
 
Speciální kategorie
1. místo: Miloš Straka
 
Akce se velice vydařila a již se těšíme na příští ročník :-)!!!                                                                                                                                                Ing. Ivana Seidlová