Čtvrtá adventní neděle v kostelíčku

Podvečer zlaté adventní neděle 18. 12. 2022 nám v evangelickém kostelíčku zpříjemnila vánočním koncertem cimbálová muzika mladých hudebníků ze skupiny Dyjavan.

Všechny hosty zde přivítal a úvodní slovo pronesl starosta obce Mgr. Blahoslav Kašpar, který vysvětlil tradici adventních věnců a poučil nás o symbolice a významu svící, jež věnce zdobí. Svíčky na věnci postupně zapálili čtyři náhodně vybraní hosté.

Následovalo vystoupení dětí ze základní školy, které nás adventním obdobím provedly. Připomněly hostům tradice a zvyky, kterými si lidé již od nepaměti čekání na Ježíška zpříjemňují. Poté jsme se nechali unášet nádhernými tóny znojemské cimbálovky. Na chvíli jsme tak zapomněli na všechen předvánoční shon a stres a naladili jsme se na nejkrásnější období roku.

Pan starosta společně s farářkou popřáli všem zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků a děti pod vedením paní ředitelky Mgr. Lenky Kašparové rozdaly hostům nazdobené perníčky.

Velké poděkování za uspořádání koncertu patří panu starostovi, paní ředitelce základní školy, která děti na vystoupení perfektně připravila, Lucince Klemšové, Adélce Knötigové, Adamu Kulkovi, Ivě Šedové a Terezce Hájkové, cimbálové muzice, paní farářce i všem organizátorům, kteří se postarali o zdárný průběh akce, krásný zážitek a zpříjemnění adventní doby.

Celý podvečer byl velice vydařený a doufáme, že se budeme moci v kostelíčku opět setkat příští rok.

Ing. Ivana Seidlová