Československé mistryně WocaBee šampionátu v Pardubicích

Vítězky cizojazyčné soutěže, Žanetka Charousová, Terezka Hájková a Viktorka Blinková spolu s jejich paní učitelkou angličtiny Ing. Ivanou Seidlovou a s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Kašparovou byly pozvány na Krajský úřad Pardubického kraje. Pozvání bylo poděkováním čelních představitelů pardubického kraje za perfektní reprezentaci v soutěži s názvem Wocabee šampionát. Při této soutěži, která se konala na podzim loňského roku, naše žákyně zvítězily v československém kole soutěže. Konkurence byla obrovská – v soutěži bojovalo 90 000 žáků.

Při slavnostním předání cen ve sportovní hale ZŠ Brněnec, které se konalo 8. 12. 2022, nás vedoucí odboru školství Pardubického kraje, pan Mgr. Martin Kiss, pozval do Pardubic, kam se vítězný tým z naší školy vydal ve čtvrtek 16. února 2023 na celodenní výlet spojený s návštěvou čelních představitelů pardubického kraje.

Prvním bodem našeho nabitého programu byla návštěva Krajského úřadu Pardubického kraje, kde nás přátelsky přivítal vedoucí odboru školství Pardubického kraje, pan Mgr. Martin Kiss, který se nám celý den věnoval. Nejprve nás doprovodil do kanceláře radního Pardubického kraje pro školství, pana Josefa Kozla, kde nás čekalo přátelské posezení s občerstvením. Vítězky turnaje pan radní ocenil poukazem na únikovou hru. My s paní ředitelkou jsme také nepřišly zkrátka, obdržely jsme krásné kytice růží. Následovalo společné foto pořízené profesionální fotografkou a rozloučení s panem radním. Pan Mgr. Kiss nás poté provedl reprezentačními prostory, včetně kanceláře hejtmana, JUDr. Martina Netolického. S příjemnými dojmy jsme se všichni přemístili na druhý bod našeho programu, kterým byla soukromá prohlídka pardubického zámku s podrobným česko-anglickým výkladem. Původní vodní hrad byl přestavěn ve 14. století za vlády pánů z Pardubic. V roce 1490 koupil toto rozlehlé panství moravský velmož Vilém z Pernštejna. Kolem paláce a dvora s hospodářskými budovami nechal Vilém vybudovat mohutné opevnění, které nemá ve střední Evropě obdoby. Zavítali jsme i do krásné zámecké kaple Tří králů, pod níž se ve sklípku nachází pernštejnská truhla, která sloužila jako středověký trezor uchovávající smlouvy, nejvýznamnější listiny, zlato a další cennosti. Truhla je velmi vzácná, neboť podobně velkou a starou truhlu v českých zemích nenajdeme. Podívali jsme se i do zbrojnice, ve které bylo k vidění například brnění a sečné i bodné zbraně. Děvčata si zde vyzkoušela střelbu laserem z pušek.

Ze zámku jsme se i s panem Kissem přemístili na vyhlídkovou věž Zelená brána, která je v zimních měsících pro veřejnost uzavřená. My jsme ale měli výjimečnou příležitost se na věž podívat. Odtud jsme měli Pardubice jako na dlani. Při komentované prohlídce jsme se seznámili s historií Zelené brány a při vyhlídce z věže nám pan Kiss poutavě povyprávěl zajímavosti jednotlivých budov pod námi.

Ze Zelené brány jsme pospíchali na naše další stanoviště, kterým byla Střední průmyslová škola potravinářství a služeb. V jejím vestibulu nás mile přivítal ředitel školy, pan Mgr. Zdeněk Zitko se svým zástupcem, a s učitelkou oboru Mlynářství a výroba krmiv. Nejprve jsme se podívali do historického školního mlýna, který dosahuje do výše tří pater. Zařízení mlýna postavila na míru firma Prokop a synové v roce 1946 a dodnes slouží svému účelu. Studenti se zde učí základům mlynářského řemesla. Tento technický unikát je právem

zapsaný mezi kulturní památky. Mlýn mele na původních válcových stolicích zhruba sedm tun obilí ročně. Vyrábí se zde všechny druhy mouky. Odtud vedly naše kroky do jedné ze dvou školních pekáren a do cukrárny. Žáci v pekárně právě končili svoji praxi a celým prostorem se nesla příjemná vůně čerstvého pečiva. Seznámili jsme se s veškerým vybavením pekárny, ke kterému patří například kynárna, rotační pec a rohlíkovací stroj.

Po prohlídce prostor školy jsme se rozloučili s jejím vedením a jako pozornost každý z nás obdržel dárkovou tašku s teplým kváskovým chlebem a ručně pletenou vánočkou. Některé členky naší výpravy neodolaly libé vůni čerstvého pečiva a na místě se do něj zakously.

Na závěr jsme pana Mgr. Kisse doprovodily do jeho kanceláře na Krajský úřad, kde jsme se s ním rozloučily.

Velký dík patří panu Mgr. Martinu Kissovi za milé přivítání a perfektní organizaci našeho celodenního programu a za to, že se nám po celou dobu věnoval. Poděkování patří i panu radnímu Kozlovi a dalším pracovníkům krajského úřadu, průvodcům i zaměstnancům Střední průmyslové školy potravinářství a služeb, kteří se postarali o přátelskou a pohostinnou atmosféru.

Plni krásných a nezapomenutelných zážitků jsme se vypravily do nákupního centra, kde jsme si daly rozchod. Nezapomněly koupit tradiční pardubický perník, bez kterého bychom se nemohly z Pardubic vrátit domů.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová