Zahájení nového školního roku 2022/2023

Děti školou povinné 1. září 2022 opět vyrazily vstříc novým zkušenostem, vědomostem a zážitkům. Prvňáčci, stejně jako většina jejich starších spolužáků přicházeli natěšeně a jen málo žáků, především z vyšších ročníků přicházelo s rozporuplnými dojmy. V naší škole jsme přivítali i několik žáků z Ukrajiny.

Úspěšný školní rok při slavnostním zahájení, tak jako každoročně, popřála paní ředitelka

Mgr. Lenka Kašparová a místostarostka paní Eva Kozáková žákům, jejich rodičům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

Všem žákům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby zde našli spoustu kamarádů a vytvořili si takový třídní kolektiv, ve kterém se budou moci jeden na druhého s důvěrou obrátit. Zároveň jim i jejich rodičům, přejeme úspěšný a pohodový nový školní rok 2022/2023.

Za kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec Ing. Ivana Seidlová