Výzva pro všechny naše žáky!

 

 V sobotu 27. 3. 2021 se může každý z vás individuálně zapojit do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Bohužel, nepořádku v okolí obydlí, na veřejných místech, ale i v přírodě za poslední rok neuvěřitelně přibylo.

Tato akce je ideální příležitostí, jak se opět jednou dát dohromady a uklidit společně (ale přitom každý zvlášť, protože shromažďování je zakázané) ve svém nejbližším okolí. Stačí si tento den na vycházku do přírody vzít dobrou náladu, rukavice a tašku nebo pytel na odpadky a občas se shýbnout pro odhozený odpadek. Odpadky rovnou třiďte do pytlů dle druhu použitého materiálu.

Výběr lokality je na každém z vás. Při této činnosti se vyfoťte a fotografii pošlete na e-mail: ivana.seidlova@seznam.cz

Zaslané fotografie budou zveřejněny na nástěnce a na internetových stránkách školy.

Za Vaši aktivitu děkujeme, uděláte dobrý skutek pro naše životní prostředí i pro planetu Zemi.

                                                 Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Drahomíra Blažková

Plakát