SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY

Sbírá se kůra z omytých pomerančů. Před odevzdáním je nutné ji dobře usušit, aby neplesnivěla a nelákala potravinové moly, kteří by celý sběr znehodnotili.

Nasbíraná kůra se používá jako surovina pro farmaceutické účely, protože obsahuje látku, která se nazývá hesperidin. Tato léčivá látka je součástí celé řady přípravků zvaných venofarmaka či venotonika. Jde o léky nebo potravinové doplňky, které zvyšují napětí a pevnost žilní stěny, a zlepšují tak žilní návrat. Hesperidin byl poprvé izolován v roce 1828 a získává se tak dodnes.

Kůru mohou žáci nosit až do odvolání. Předpokládané ukončení sběru je na začátku června 2023 a poté bude kůra odvezena.

Žáci budou kůru odevzdávat v sáčcích s lístečkem, na kterém bude uvedená hmotnost kůry a jméno žáka.

Žáci prvního stupně kůru odevzdají třídním učitelům, žáci druhého stupně kůru odevzdají paní učitelce Seidlové.

Krom kůry je možné nosit i zvážené a usušené byliny.

Věříme, že se do této akce zapojí co nejvíce žáků. Nejlepší sběrači budou odměněni na konci školního roku.

Ing. Ivana Seidlová