Návrat do školních lavic

V pondělí 4. září 2023 zasedli žáci naší školy po prázdninové pauze opět do školních lavic.

Ve škole je čekalo přivítání se svými spolužáky i s pedagogickým sborem. Všechny přišla pozdravit paní ředitelka školy Mgr. Lenka Kašparová. Dětem i pedagogům popřála šťastný start do nového školního roku a mnoho školních úspěchů.

Pro prvňáčky bude školní rok 2023/2024 jejich prvním rokem stráveným na půdě základní školy.

Všem žákům přejeme krásný školní rok a prvňáčkům přejeme, aby si ve škole našli nové kamarády a aby se jim u nás líbilo.

            Za kolektiv pedagogů Ing. Ivana Seidlová