Den Země v naší škole

Den Země je celosvětová událost, která se každoročně slaví 22. dubna a je zaměřená na podporu ochrany životního prostředí.

Ani naše škola na tento významný den nezapomněla a v pátek 27. dubna 2023 jsme jej uctili celou škálou environmentálních aktivit, kterými jsme zároveň splnili další výzvu „Hrdé školy“ – Den za zlepšení školy. Žáci sedmého a osmého ročníku nejdříve shlédli výuková videa s environmentální tématikou. Následoval kvíz v poznávání přírodnin i pokojových rostlin.

Po zodpovězení kontrolních otázek se děti pod vedením pedagogů vydaly na akci s názvem, který jsme si zvolili sami – Společně pro čistější okolí školy, pod záštitou projektu Ukliďme Česko, do nějž jsme již druhým rokem zapojeni. Žáci byli rozděleni do dvou skupin dle ročníku a uklízeli okolí obou škol – ZŠ Brněnec 28 i ZŠ Moravská Chrastová 100, nezapomněli na okolí řeky Svitavy, autobusové i vlakové zastávky, kapličky, obecního úřadu a dalších významných míst. Vybraná skupina žáků přesazovala květiny, vysazovala květinovou výzdobu do truhlíku, hrabala starou trávu a odnášela kameny z trávníku.

Po práci si za odměnu všichni účastníci úklidu opekli špekáčky. Oheň si děti rozdělali sami, nepatrně lépe se při rozdělávání ohně dařilo sedmé třídě, kterou navštěvuje řada skautů. Následovala příjemná návštěva lesa, v něm děti prokázali své přírodovědné znalosti při určování stromů a dalších rostlin.

Všichni žáci si v tento den uvědomili, že naše planeta je jen jedna a pro náš život a život budoucí nenahraditelná. Příroda je pro spoustu z nás neodmyslitelnou součástí života, nehledě na to, zda si to uvědomujeme či ne. V dnešní uspěchané době je právě taková chvilka relaxace v přírodě důležitější než kdy dříve. Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli přispět ke zlepšení prostředí, které nás každý den obklopuje.

Velice děkujeme organizátorům projektu Ukliďme Česko, kteří naší škole věnovali pytle a rukavice. Další poděkování patří obci Brněnec, která zajistila odvoz nasbíraného odpadu.

„Přijměte tempo přírody. Jejím tajemstvím je trpělivost.“ (Ralph Waldo Emerson)

Za ZŠ Brněnec Ing. Ivana Seidlová