Turnaj žáků ve vybíjené a fotbalu 2023

 V posledním červnovém týdnu se v naší škole uskutečnil turnaj hned ve dvou sportech zároveň, a to ve vybíjené a ve fotbale. Ve vybíjené se mezi sebou utkaly dívky a ve fotbale zase chlapci.

Turnaj ve vybíjené se odehrál na hřišti v Brněnci, kde zápolily dívky 5. až 9. třídy. Jejich výkony byly velmi vyrovnané.

Výsledky:       
1. místo – 9. třída
2. místo – 8. třída
3. místo – 6. třída

Turnaj ve fotbale se odehrál v naší tělocvičně. Chlapci byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili žáci 4. – 6. třídy a druhá skupina se skládala ze žáků 7. – 9. třídy. I naši učitelé se s plnou vervou, nasazením a odhodláním do tohoto turnaje zapojili a doplnili tak druhou skupinu.

Výsledky:        Skupina 1.      

1. místo – 6. třída
2. místo – 4. + 5.třída

                        Skupina 2.      

1. místo – 9.třída
2. místo – 8.třída
3. místo – UČITELÉ

Celý turnaj se odehrával ve velmi přátelské atmosféře a v duchu fairplay, za což si žáci zasloužili nejen velkou pochvalu, ale i sladké ocenění. Závěr školního roku jsme si tak zpestřili vydařenými sportovními výkony.

SPORTU ZDAR!!!

Mgr. Petr Havliš